KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Friday, 3 February 2012

INTEGRASI DAN INKLUSIF

INKLUSIF

Lyin Gow (1990) menyatakan bahawa kanak-kanak ketiadakeupayaan belajar bersama-sama rakan sebaya dengan segala kemudahan pembelajaran berkesan yang dapat memenuhi keperluan mereka

Stainback & Stainback (1990) menyatakan bahawa inklusif merupakan program menempatkan kanak-kanak ke dalam bilik darjah sebagaimana kawan yang tidak mempunyai kecacatan


Rasional inklusif

 • Memberi peluang untuk berinteraksi antara kanak-kanak istimewa dengan kanak-kanak lain
 • Memberi peluang untuk kanak-kanak istimewa menyesuaikan diri dalam masyarakat
 • Berkongsi kemudahan serta alat-alat tertentu dengan sepenuhnya


Ciri-ciri pelajar yang diinklusifkan

 • Mempunyai kemahiran 3M
 • Tiada masalah tingkah laku
 • Boleh mengikut arahan
 • Boleh berkomunikasi


Jenis-jenis inklusif
a) Inklusif penuh

 • mengikuti semua mata pelajaran di kelas biasa seperti murid-murid biasa
 • senarai nama murid kekal dalam daftar kelas khas
 • guru kelas biasa boleh rujuk atau minta bantuan guru pendidikan khas sekiranya ada masalah dari segi pembelajaran atau tingkah laku
 • pelajar pendidikan khas tahun 6 boleh mengambil peperiksaan


b) Inklusif separuh

 • mengikuti pembelajaran kelas biasa untuk mata pelajaran tertentu sahaja
 • senarai nama murid pada daftar program pendidikan khas
 • guru pendidikan khas terlibat sebagai pembimbing atau guru pendamping
 • ujian mata pelajaran terlibat sama dengan murid biasa


Kebaikan pendidikan inklusif

 • Wujud hubungan interaksi yang baik
 • Mengurangkan kecenderungan melebel dan menyalah lebel
 • Mengurangkan stigma terhadap pelajar berkeperluan khas


Kelemahan pendidikan inklusif

 • Berlaku pengasingan daripada kanak-kanak biasa
 • Guru biasa mengalami bebanan dan tanggungjawab yang lebihINTERGRASI

Intergrasi ialah program yang disediakan bagi murid-murid pendidikan khas di sekolah-sekolah biasa.

Program pendidikan khas intergrasi disediakan untuk murid-murid berkeperluan khas masalah pembelajaran, bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan.

Ia diwujudkan di sekolah harian biasa rendah dan menengah dan sekolah menengah teknik atau vokasional yang menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara pengasingan

Objektif pendidikan khas intergrasi

 • menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan khas
 • menyediakan pendidikan yang sesuai dan releven kepada setiap murid pendidikan khas
 • menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini