KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Monday, 1 April 2013

RINGKASAN PENDIDIKAN KHAS1.                  LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KHAS

1.0 KONSEP
Pendidikan Khas boleh dimaksudkan sebagai kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan atau kurang upaya. Pendidikan Khas juga merangkumi aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran, latihan jasmani dan juga pendidikan yang berteraskan rumah, hospital, dan institusi. Kurikulum untuk Pendidikan Khas ini juga sebahagian daripada kurikulum biasa yang diubah suai dengan tujuan memenuhi keperluan-keperluan khas bagi memenuhi keperluan-keperluan khas bagi mired-murid yang mengalami pelbagai jenis kecacatan atau kurang upaya.

1.1 FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA
Pendidikan di Malaysia adalah usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohanu, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

1.2 FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS
Menyediakan perkembangan optimium kanak-kanak dengan keperluan-keprluan pendidikan khas agar dapat berfungsi sebagai individu yang berkemahiran, berdikari, berhaluan , boleh merancang, mengurus kehidupan sendiri, boleh menyedari potensi diri sendiri dan boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat.1.3  OBJEKTIF

Objektif Pendidikan Khas di Malaysia ialah untuk memberi kesinambungan program yang bermutu bagi memenuhi keperluan dan kebolehan khusus kepada kanak-kanak berkeperluan khas dalam persekitaran biasa. Selain itu, usaha-usaha berkaitan dengan rancangan khas serta tanggungjawab untuk meningkatkan aspek perkembangan kanak-kanak dan semua usaha berkaitan dengan keperluan kanak-kanak khas dan tanggungjawab adalah berlandaskan kepada matlamat dan objektif pendidikan biasa yang telah ditentukan oleh Kementerian Pelajaran dan sistem persekolahan. Selain itu, hal ini juga bermatlamatkan untuk menyeimbangkan peluang-peluang pendidikan antara murid-murid khas dengan murid-murid normal dalam pelbagai aspek seperti pembangunan fizikal, pembelian peralatan khas, perkhidmatan khidmat sokongan kakitangan bukan guru , peluang-peluang kenaikan seperti pangkat, juru teknik audiologi pendidikan
( educational speech therapist ), otientasi dan mobility pendidikan  ( Orientation and Mobility Instructor ), dan psikologi pendidikan ( eduicational psychologist ), dan sebagainya merupakan Objektif Pendidikan Khas  


1.4 VISI
Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid-murid dengan keperluan khas ke arah kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat falsafah pendidikan negara.

1.5 MISI
Menyediakan pendidikan yang berkualiti, bermutu, kepada pelajar berkeperluan khas untuk menjadikan mereka insan yang dapat berdikari,berjaya dalam hidup dan memberikan sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara.


1.6 DEFINISI PENDIDIKAN KHAS
Terdapat pelbagai definisi tentang Pendidikan Khas. Contohnya seperti Sang ( 2000 ) menyatakan bahawa Pendidikan Khas ialah Pendidikan yang disediakan untuk murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran kerana masalah penglihatan, pertuturan, dan pendengaran serta masalah dalam pembelajaran ataupun murid-murid yang pintar cerdas yang memerlukan pendidikan yang lebih mencabar. Berlainan pula dengan pendefinisian oleh Jabatan Pendidikan Johor ( 1998 ) yang menyatakan Pendidikan Khas ialah golongan mereka yang berkeperluan khas dengan memberi penekanan kepada kebolehan, kefungsian, kemahiran, perkembangan individu murid dan pelajar terhadap penguasaan dan pencapaian dalam kemahiran-kemahiran pengembangan ( developmental skills )
Kementerian Pelajaran mula memperkenalkan Pendidikan Khas bagi murid-murid bermasalah penglihatan dan pendengaran serta bermasalah pembelajaran mulai bulan Julai, 1962. di bawah rancangan percantuman dengan pendekatan Pendidikan Inklusif, iaitu murid-murid bermasalah pembelajaran belajar bersama-sama murid normal di dalam kelas yang sama. Mereka di ajar oleh guru yang sama tetapi dibantu oleh guru sumber yang terlatih dalam program Pendidikan Khas.

1.7 KATEGORI KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS
Ø  Bermasalah pendengaran ( hearing impairment )
Ø  Bermasalah penglihatan ( visual impairment )
Ø  Bermasalah pembelajaran ( learning disabililities )
Ø  Bermasalah kerencatan akal ( mental Retadation )
Ø  Bermasalah tingkah laku dan emosi ( behavior disorders & emotional disturbance )
Ø  Bermasalah pertuturan atau bahasa ( speech or language impairment )
Ø  Pintar cerdas ( gifted and talented )
Ø  Bermasalah fizikal ( physical disabilities )
Ø  Bermasalah kesihatan ( health impairment )
Ø  Masalah bergabung ( multiple problem )

Dalam konteks Malaysia, kanak-kanak berkeperluan khas memberi definisi yang menekankan kepada kebolehan, kefungsian , kemahiran, perkembangan, penguasaan, dan pencapaian kanak-kanak tersebut dalam kemahiran-kemahiran pengembangan  ( developmental skills ). Pendekatan baru menolak pendekatan tradisi yang menekankan  kecacatan dan ketidakbolehan  ( medical deficit model ). Penguasaan dan pencapaian dalam kemahiran-kemahiran tersebut berdasarkan kepada peringkat-peringkat kebolehan seseorang murid dengan dengan keperluan-keperluan khas adalah seperti kebolehan kognitif, perkembangan tingkah laku sosial, penguasaan bahasa dan lisan, penguasaan membaca, kemahiran matematik, kemahiran pertumbuhan asas manusia, kemahiran berdikari, kemahiran keusahawanan, kebolehan penglihatan dan kebolehan pendengaran.

2.                  DEFINASI TAJUK

2.0 ORTHOPEDIC IMPAIRMENTS
Orthopedic impairments ialah masalah ketidakupayaan motor yang disebabkan oleh penyakit atau kerosakan termasuk cerebral palsy, spina bifida, atau kecederaan disebabkan oleh kecederaan trauma . hal ini menyebabkan kanak-kanak tersebut memerlukan perhatian pakar dan perkhidmatan sokongan untuk faedah dari program pembelajaran. Antara penyebab kepada masalah othopedik impairment ini ialah :
·         Disfungsi sistem saraf
·         Strok
·         Epilepsi
·         Penyakit kardiovaskular
·         Penyakit jantung koronari
·         Arteri Reumatisme
·         Kencing manis
·         Dll
Cara lain untuk memeriksa kanak-kanak yang mempunyai orthopedic impairments ialah melalui pembahagian masalah ini kepada :
a)      Neuromotor impairment ( cerebral palsy, spina bifida, dan kecederaan tulang belakang )
b)      Degeranerative disease ( distropi otot )
c)      Ortophedic & musculouskeletal disorders ( kecacatan kaki dan tangan )

Orthopedic impairments boleh memberi kesan kepada keupayaan murid-murid di sekolah. Hal ini boleh dibahagi kepada beberapa  kategori dan memberi kesan kepada sosial, emosi, psikologi, dan fizikal.

·         Kemahiran motor yang lemah
Penggunaan tangan dan lengan yang lemah dalam masalah ini seperti tidak dapat menggunakan peralatan menulis,membelek helaian buku, dan menyertai pelbagai aktiviti yang memerlukan pergerakan yang pantas.

·         Bahasa yang terbatas
Murid-murid yang mempunyai masalah pertuturan yang teruk boleh memberi kesan kepada pembelajarannya kerana tidak dapat berkomunikasi dengan baik,tidak dapat untuk memberi pandangan, serta tidak dapat untuk mengambil bahagian dalam proses pembelajaran.

·         Faktor individu
Murid-murid mungkin mengalami beberapa faktor individu yang berlaku sebagai sebahagian daripada ortopedhic impairmentsyang akan memberi kesan kepada pembelajaran mereka. Sesetengahnya termasuk kesakitan dan ketidakselesaan,kepatahan, dan kuasa bertahan yang terbatas.
·         Faktor psikologi
Kanak-kanak yang mengalami kognitif dan masalah pembelajaran yang berkaitan dengan orthopedic impairment akan mengalami kesukaran untuk belajar. Tambahan pula, sesetengah kanak-kanak akan mengalami motivasi diri yang rendah, dan kesedihan akibat daripada masalah ini yang juga akan menjejaskan penampilan.
·         Suasana pembelajaran yang tidak efektif
Sesetengah sekolah mempunyai harapan yang rendah terhadap kanak-kanak yang mengalami orthopedic impairments. Sokongan yang kurang akan menyebabkan kanak-kanak itu gagal dalam hidup dan akan menyumbang kepada faktor psikologi seperti yang dijelaskan di atas.


2.1 MASALAH KESIHATAN
Masalah yang dialami oleh kanak-kanak berkeperluan khas di mana serangan penyakit terhadap diri mereka tidak menentu. Hal ini menyebabkan pembelajaran mereka terganggu kerana kesihatan tidak stabil. Kadang kala mengambil masa yang lama kerana terpaksa menerima rawatan di hospital. Antara masalah kesihatan yang sering dialami oleh kanak-kanak berkeperluan khas ialah :
Ø  Sawan / epilepsy
Ø  Lelah ( asthma )
Ø  Hemophelia ( masalah darah )
Ø  Jantung berlubang
Ø  Haiper aktif
Ø  Leukemia
Ø  Sawan / epilepsy
Ø  Lelah ( asthma )
Ø  Hemophelia ( masalah darah )
Ø  Jantung berlubang
Ø  Haiper aktif
Ø  Leukemia
Ø  Alahan

3.         KATEGORI KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

3.1 AUTISME
      3.1.1 SEJARAH
Victor “Wild Boy of Aveyron” (1799) ditangkap di dalam hutan di selatan Perancis dan dibawa ke Paris untuk ditempatkan di institusi orang pekak. Jean Marc Garpard Hard telah menerima dan cuba mengajar Victor dengan menyediakan ABM yang khas. Dalam pemerhatian Hard, Victor memperlihatkan beberapa cirri-ciri yang abnormal. Antaranya ialah seperti tidak bercakap, menghayun badan ke hadapan dan ke belakang, tidak menunjukkan perasaan bergatung kepada sesiapa dan tidak menunjukkan perhatian kepada sesuatu. Selain itu, ia juga tidak memandang objek atau orang, tiada reaksi walaupun dilepaskan tembakan dibelakang kepala, tetapi memberi reaksi bila mendengar  bunyi kulit kacang yang dilepaskan dengan perlahan. Di samping itu, ia juga tidak suka bermain dengan alat permainan tetapi suka berain dengan air dan menunjukkan reaksi sentuh kain, tangan dan muka yang mereka yang dikenali.
Sebelum Leo Kanner menjelaskan keadaan gangguan autisma pada tahun 1943, kanak-kanak yang menunjukkan ciri-ciri autisma infatil dianggap mengalami psikosis yang bermula dalam usia yang muda. Ada yang gangguan ini dianggap sebagai sejenis gangguan skizofrenia. Oleh sebab ganguan skizofrenia memerlukan cirri-ciri gangguan fikiran dan setelah di sedari bahawa kanak-kanak belum boleh bercakap dan perkembangan kognitifnya masih dalam fasa awal lagi, maka gangguan ini tidak mungkin ada pada persamaan dengan gangguan skizofrenia. Satu daripada ciri yang penting dalam skizofrenia adalah seperti mendengar suara ghaib, tidak mungkin akan dialami oleh kanak-kanak yang belum boleh bertutur. Ekoran itu, Leo Kanner mengkategorikan gangguan yang dialami oleh kanak-kanak ini sebagai gangguan autisme infatil.
Walau bagaimanapun, Kasper Hauser dilahirkan 1828 tiba di Nurenberg dengan membawa surat untuk memohon kepada ketua askar untuk berkhidmat kepada raja. Beliau mengucapkan “I want to be a horseman like my father was” dan mengulangnya berkali-kali dan  cirri-ciri ini merupakan autisme. Ciri-ciri sikap Kasper yang lain ialah cakap berulang, tidak faham apa yang dicakapkan kepadanya, sukakan bilik gelap dan alat permainan, berupaya menurut perintah, minat menulis dan melukis serta daya ingatan yang tinggi.
Selain itu, bagi Eugen Bleuler (1919) ialah orang yang pertama menggunakan perkataan autisme. Ini merujuk kepada kurang atau tidak ada perhubungan dengan orang lain dan dunia luar.

3.1.2 DEFINISI AUTISME

Menurut Thevarthen Aitken, Papoudi dan Robert (1998) perkataan autisme merupakan gabungan  dua huruf  Greek iaitu ‘aut’ yang bermakna diri dan ‘ism’ yang membawa makna orientasi atau keadaan. Oleh itu, autisme boleh didefinisikan sebagai kedaan seseorang yang tidak biasa dengan dirinya.
Autisme berasal daripada perkataan Yunani bermaksud ‘autos’ atau tiada keupayaan dan tidak boleh berinteraksi sosial. Autisme, autisma dan autistik adalah perkataan yang digunakan bagi menerangkan tentang sejenis penyakit dimana pesakitnya tidak sedar akan keadaan persekitarannya dan berada seolah-olah seperti di dalam dunianya.
Autisme adalah ketidakmampuan yang mungkin di derita seumur hidup oleh seseorang yang menyebabkan ia tidak dapat mengerti tepat apayang mereka lihat, dengar dan juga melalui indra mereka. Ini mengakibatkan masalah yang cukup berat pada hubungan sosial, komunikasi dan perilaku.
Nama-nama yang lain yang diberikan untuk menjelaskan autisme bagi kanak-kanak adalah autisme infatil, psikosi infatil, autisme kanak-kanak, psiko simbiotik, skizofrenia kanak-kanak dan sindrom skizofrenia kanak-kan

3.1.3 CIRI-CIRI FIZIKAL

Sekarang ini sering mendengar tentang autisme, yang banyak terjadi kepada anak-anak. Ini disebabkan ibu bapa lebih peka da mengambil berat akan pekembangan anak-anak. Perkembangan yang bermula dari kelahiran sehingga pra sekolah. Ibu bapa kini amat sensitif jika anak-anak mereka tidak seperti kanak-kanak lain.
Autisme adalah gangguan kognitif atau gangguan sukar untuk  gangguan tingkah laku sosial dan sukar untuk berbicara. Data statistk menyatakan, 50% terdapat gejala gangguan mental retardasi.
Di Amerika syarikat, seorang anak dinyatakan kanak-kanak autisme setelah berusia enam tahun setelah mengalami pemeriksaan yang rapi. Manakala, di Indonesia, menjelang dua tahun ibu bapa telah mengandaikan anak mereka sebagai kanak-kanak autisme disebabkan tidak boleh berbicara dan terdapat cirri-ciri kanak-kanak autisme. Kemudian, pemeriksaan oleh pakar juga akan dilakukan.
Sehingga kini, para ahli belum dapat memberi keputusan yang tepat penyebabnya. Tetapi, dari penelitian kanak-kanak autisma ini mempunyai kelainan pada otak yang disebabkan gangguan perkembangan pada saat kehamilan dan gangguan hati yang menimbulkan gangguan saraf dan jiwa.
Dengan itu, ciri-ciri yang ada boleh kita perhatikan dapat membantu kita mengesan lebih awal untuk memberi perhatian yang sewajarnya kepada kanak-kanak ini. Antaranya ialah berlaku sebelum berumur dua puluh dua tahun, berlaku berkekalan, sukar berhubung secara bermasyarakat, sukar berkomunikasi dan sukar menerima perubahan dari kebiasaan. Selain itu, ia juga sukar memberhentikan dari perlakuan yang berulang, gemar menyendiri, tidak mengendahkan keadaan sekeliling dan suka hidup bersendirian. Di samping itu, ia juga berkecenderungan kepada objek yang bergerak, serang yang pendiam, sangat menyayangi sesuatu objek yang disukai dan sangat susah untuk mengubah sesuatu yang telah dilakukannya setiap hari.

3.1.4 MASALAH KESIHATAN

Dalam Seminar bertajuk Autisma dan Penanganannya beberapa waktu lalu, Dr Melly Budhiman (Ketua Yayasan Autisma Indonesia) menghuraikan autisma sebagai gangguan perkembagan yang luas dan berat. Gangguan perkembangan tersebut mencakupi bidang kounikasi, interaksi dan perilaku. Gejala ini timbul sebelum anak mencapai usia tiga tahun. Pada sebahagian anak, gejala tersebut sudah nampak sejak lahir.
Penyebabya, gangguan pada perkembangan susunan saraf pusat yang mengakibatkan fungsi otak terganggu. Autisma biasa terjadi pada sesiapa sahaja. Perbandingan antara lelaki dan perempuan adalah tiga nisbah satu. Seseorang ibu yang sentiasa peka memantau perkembangan anaknya akan mudah melihat beberapa keganjilan sebelum anak itu mencapai usia satu tahun. Perkara yang paling menonjol adalah sangat kurangnya kontak mata.
Sebahagian kecil pesakit autisma sempat berkembang normal. Namun, sebelum mencapai usia tiga tahun, perkembangannya terhenti. Kemudian mulai nampak gejala-gejala autisme. Biasanya gejala-gejala tersebut kian jelas setelah anak mencapai usia tiga tahun.
Namun begitu, terdapat beberapa gejala yang boleh berlakunya autisma ini. Antara gejala-gejala tersebut ialah terjadinya gangguan komunikasi verbal mahupun non-verbal seperti terlambat berbicara, meracau, sering meniru, sering menarik tangan orang yang berdekatan agar melakukan sesuatu untuknya. Selain itu, terjadinya gangguan interaksi sosial seperti menghindari tatapan mata orang lain, lebih asyik bermain sendiri, dan menolak bila dipeluk.
Di samping itu, berlaku juga gangguan pada perilaku yang berlebihan, misalnya tidak boleh diam dan mengulang-ulang gerakan tertentu.atau gangguan perilaku kekurangan, misalnya diam dengan tatapan mata kosong atau bermain sambil menonton. Malah, terjadinya gangguan emosi iaitu tidak ada atau kurangnya empati, tertawa-tawa, menangis atau marah-marah sendiri dan sering memgamuk. Selain itu, terjadi juga gangguan persepsi sensoris seperti suka mencium-cium atau menjilat-jilat benda apa saja, sukar untuk mendengar suara keras, dan tidak boleh diraba.
Untuk mendiagnosis autisme infatil, menurut Melly, tidak memerlukan pemeriksaan canggih seperti CT-scan. Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala klinis yang tampak, yang menunjukkan penyimpangan.
Dalam pada itu, mereka yang sedemikian hanya berminat tentang diri mereka sendiri dan sangat menarik diri dari kenyataan. Pada anak-anak ini, kelainan perilaku ini terlihat dari ketidakmampuan anak tersebut berhubungan dengan orang lain. Seolah-olah mereka hidup dalam dunianya sendiri dan menggunakan bahasa atau ungkapan yang difahami oleh mereka.
Namun begitu,mereka menunjukkanciri-ciri seperti perkembangan terlambat, terutama dalam perlakuan dasar hidup bermasyarkat. Mereka juga yang mengalami masalah ini suka bermain sendirian atau tidak mahu berkumpul dengan anggota keluarga atau orang lain. Malah, mereka juga lesu dan tidak pedulikan orang lain yang cuba untuk berkomunikasi dengannya.
Selain itu, mereka ini sedikit atau tidak mempunyai kontak mata. Di samping itu, mereka mengerjakan sesuatu tanpa berfikir panjang dan berperangai buruk jika dilarang akan membangkitkan kemarahan. Pada umumnya pertumbuhan jiwa terkebelakang seperti orang yang cacat mental. Dari beberapa segi pula, anak tersebut mempunyai kelebihan tertentu dan sangat pandai misalnya dalam menggambar, matematik, muzik atau melukis.

3.1.5 LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN

Punca gangguan autisma ini masih belum di fahami begitu mendalam. Oleh itu, bentuk rawatan untuk kanak-kanak autisma belum ada lagi yang boleh dikatakan memberi kesan. Hanya yang boleh diubah setakat ini ialah tingkahlaku sahaja mengikut terapi tingkahlaku yang sedia ada. Ini bertujuan menggalakkan perkembangan yang sihat dan seberapa normal yang boleh mengikut keperluan setiap kanak-kanak autisma.
Yang paling penting sekarang adalah membuat diagnosis dengan teliti dan tepat bagi mengesahkan  sama ada kanak-kanak ini mengalami autisma atau tidak. Setelah pasti, barulah diberitahu kepada ibu bapanya. Ini kerana rawatan awal perlu diberikan seawal yang mungkin supaya latihan dan didikan untuk membolehkan kanakkanak ini menggunakan dan memahami bahasa dapat dilaksanakan sebelum berumur lims tahun. Oleh itu, rawatan dalam bentuk pendidikan awal dan terapi tingkahlaku amat penting bagi kanak-kanak ini.
Segala didikan perlu diberi sedikit tetapi berulang-ulang. Rawatan perlu dibuat bersama ahli lain, seperti jurupilih tatacara, guru-guru dan ibu bapa. Rawatan didapati lebih berkesan sekiranya dilakukan dirumah sendiri atau di sekolah khas yang berdekatan dengan rumah kediamannya serta sekumpulan murid autisma lain, tetapi tidak melebihi empat atau lima orang murid dalam setiap kumpulan. Dari segi komunikasi pula, kanak-kanak ini perlu diberi peluang bergaul dengan kanak-kanak normal apabila keadaan mereka lebih baik. Kanak-kanak ini tidak digalakkan duduk disekolah berasrama kerana dikuatiri akan lebih memburukkan keadaan mereka, yang boleh menyebabkan interaksi bersama-sama ahli keluarga mereka akan terjejas.
Manakala dari segi rawatan pula, terdapat dua jenis rawatan menerima sokongan emperikal adalah modifikasi tingkahlaku atau Applied Behavior Analysis (ABA) dan penggunaan vitamin B6 dengan tambahan magnesium. Modifikasi tingkahlaku merangkumi pelbagai strategi tingkahlaku seperti peneguhan positif dan time outy, untuk menigkatkan tingkahlaku yang bersesuaian seperti komunikasi dan tingkahlaku yang tidak bersesuaian seperti tingkahlaku mencederakan diri. Lebih kurang 45% daripada kanak-kanak autisma dapat meningkatkan kesedaran dan tumpuan perhatian setelah mengambil vitamin B6 dengan magnesium. Terdapat juga beberapa zat makanan pelengkap dan Di- Methy-Iglycine (DMG). DMG banyak membantu kearah tingkahlaku yang baik dan terdapat banyak laporan anekdot untuk menggalakan kemahiran komunikasi.
Selain itu, ada juga ubat-ubatan seperti Haloperidol untuk mengawal tingkah laku yang tidak diingini boleh diberi tetapi sekiranya kanak-kanak autisma ini terlalu lasak (hiperaktif) sehingga menganggu tidurnya. Dari segi peranan ahli keluarga, mereka juga perlu memberi bantuan agar kanak-kanak ini tidak terabai. Mereka boleh mengikuti pertubuhan seperti NASOM (Nasional Autistic Society of Malaysia) untuk membantu keperluan kanak-kanak autisma dan keperluan keluarga boleh ditubuhkan. Kebanyakkan ibu bapa akan mendapat manfaat setelah menjadi ahli dalam pertubuhan ini.

          3.2  CEREBRAL PALSY


3.2.1. SEJARAH:

Cerebral Palsy ialah perkataan yang menerangkan berkenaan golongan kurang upaya yang menghalang dan menghadkanpergerakan psikomotor seseorang individu itu. Setakat ini tidak terdapat satu sebab yang spesifik kenapa berlakunya Cerebral Palsy. Walaubagaimanapun ia bolehlah dikaitkan dengan kerosakan otak sebelum, semasa atau selepas kelahiran seseorang kanak-kanak itu. Pihak perubatan bertanggungjawab untuk memastikan ibu mengandung memperolehi penjagaan yang betul semasa mengandung, proses kelahiran dan selepas melahirkan anak.

Kekurangan oksigen ke otak atau trauma semasa proses kelahiran akan menyebabkan berlakunya Cerebral Palsy. Bayi yang tidak mendapat cukup oksigen akan menyebabkan kerosakan di otak. Bayi yang mengalami kerosakan otak ketika usia mencapai enam bulan, biasanya mengalami perkembangan yang lambat.


3.2.2 DEFINISI:

Cerebral Palsy (lebih dikenali sebagai Spastik) ialah satu keadaan yang berpunca daripada kecacatan otak. Menurut kajian seorang sukarelawan JOVC, Encik Yasuko Kunimori yang berkhidmat di bawah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am, Sandakan Sabah, dalam bukunya yang bertajuk “Satu Projek Klasifikasi Kecacatan” mengatakan Cerebral bermaksud otak, Palsy pula bermaksud kurang atau tidak berupaya mengawal pergerakan otot-otot.

Chua Tee Tee dan rakannya Koh Koh Boon di dalam buku bertajuk, “Pendidikan Khas dan Pemulihan” mengatakan Cerebral Palsy bermaksud kelumpuhan akal yang menganggu pergerakan tubuh. Dari sumber yang diperolehi daripada Unit Pemulihan Carakerja Hospital Melaka, Cerebral Palsy adalah gangguan pergerakan, posture, dan sebagainya yang disebabkan kerosakan atau kegagalan perkembangan normal dalam otak.

Deborah Deutsch Smith dan Ruth Luckasson menulis di dalam “Introduction To Special Education: Teaching In An Age Of Challenge”, the term Cerebral Palsy literally means muscle paralysis whose cause is in the brain. Exceptional Learners- Introduction to Special Education, Daniell P. Hallahan dan James M. Kauffman, 1978 menulis Cerebral Palsy is not a disease. It is rather condition that is nonprogressive and noninfectious…

Berasaskan kepada sumber-sumber tersebut, maka Cerebral Palsy didefinisikan sebagai satu pergerakan anggota badan yang tidak dapat dikawal sepenuhnya oleh kerana terdapat gangguan, kecederaan atau kelumpuhan di dalam otak.


3.2.3 CIRI-CIRI FIZIKAL:

Kanak-kanak ini mempunyai otot-otot yang tegang dan kecut. Gerakan tersentak-sentak dan kurang berkoordinasi serta mungkin tidak dapat mengenggam benda dengan jari. Sekiranya cuba mengawal pergerakan, pergerakan itu akan bertambah tersentak-sentak. Semasa cuba mengambil sesuatu benda, tangan mungkin melambai-lambai, muka kerenyot dan lidah yang terjulur.
Mereka mungkin tidak dapat mengawal otot-otot bibir, lidah dan kerongkong menyebabkan air liur meleleh. Gerakan mereka adalah tidak stabil dan mereka seolah-olahcuba menstabilkan badan. Semasa berjalan mereka tersandung-sandung dengan gaya berjalan semacam gunting, berdiri atas jari kaki dengan lutut yang bengkok dan menuju bahagian dalam.
Kanak-kanak Cerebral Palsy tidak boleh mengeluarkan suara, iaitu mereka tidak boleh memanggil ibu bapanya atau mengeluarkan “babling sound”. Mereka juga tidak memahami apa yang dikatakan kepadanya. Selain itu mreka hanya akan bertindak balas terhadap bunyi yang kuat ataupun tidak bertindak balas langsung terhadap bunyi. Dari segi masalah penglihatan, kanak-kanak ini juling ataupun mengalami mistagmus iaitu pergerakan bola mata yang berterusan.


3.2.4 CIRI-CIRI KSIHATAN:

Kanak-kanak ini akan menngalami kesukaran menghisap, menelan dan mengunyah makanan. Ini sering menyebabkan mereka muntah. Kanak-kanak juga akan serta merta mengigit makanan yang diletakkan di dalam mulut mereka dan sukar untuk dikeluarkan semula.
Mereka juga mengalami kesukaran bernafas, pernafasan mereka menjadi kencang, dan bising. Kanak-kanak ini juga mengalami kesukaran untuk tidur, mereka kerap terjaga di waktu malam dan sering menangis.
Kanak-kanak Cerebral Palsy mungkin akan mengalami kerencatan akal jika didapati mereka tidak pernah tersenyum, tidak mengenali ibu bapanya, sentiasa tidur, tidak bertindak balas atau tidak berminat terhadap keadaan sekelilingnya.
Pergerakan psikomotor adalah terbatas, mereka tidak boleh berjalan atau duduk sendiri atau menggunakan tangan sendiri. Ada yang boleh belajar berjalantetapi ramai yang menggunakan kerusi roda, braces atau peralatan lain. Sesetengah mengalami masalah menyuap makanan, menghisap atau menelan. Mereka bergantung kepada orang lain untuk makan atau ke tandas.


                        3.2.5 JENIS-JENIS CEREBRAL PALSY:

3.2.5.1- Spastik
Kecacatan ini disebabkan pada bahagian korteks motor yang boleh mengakibatkan kehilangan kawalan terhadap otot-otot yang boleh dikawal (voluntary muscle). Menyebabkan koordinasi pergerkan menjadi susah, di mana stimulasi menyebabkan ketegangan otot-otot. Ini seterusnya akan mengakibatkan getaran dan ketidakseimbangan yang menghalang pergerakan yang sempurna dan lancar. Kumpulan ini merupakan kumpulan yang terbesar di kalangan kanak-kanak yang menghidap Cerebral Palsy atau kelumpuhan otak.

3.2.5.2- Atetosis
Kerosakan berlaku pada bahagian “basal ganglion”. Atetosis dicirikan oleh pergerakan “writhing” yang perlahan dan tidak boleh dikawal. Bahagian bahu, muka, kaki, tangan dan lengan menjadi sasaran utama. Sering kali juga ia melibatkan otot-otot tekak dan diapnram yang menyebabkan pertuturan menjadi payah dan tidak jelas. Mereka juga mengalami masalah mengawal pengluaran air liur.

3.2.5.3- Ataksia
Kerosakan pada bahagian serebelum otak. Ini menyebabkan kesulitan mengawal imbangan badan yang boleh dikesan dari perawakan dan pergerakan seseorang spastik. Pergerakan  adalah kekok dan teragak-agak, pertuturan kurang jelas dan juga didapati ia sentiasa meliuk-likkan badannya. Pendengarannya juga turut terjejas. 


3.2.6 LANGKAH-LANGKAH PEMULIHAN:

3.2.6.1- Rawatan Pemulihan Anggota (fisioterapi)
Memberi latihan kepada kanak-kanak spastik menggunakan anggota, terutama kaki dan tangan dengan bantuan alatan seperti ‘kaliper angkup’, ‘walking aid’, asut khas, kerusi perawakan (posture chairs), ‘standing boxes’ dan ‘crawlers’. Latihan yang diberikan, kanak-kanak spastik dapat mengurangkan perawakan dan pergerakan yang kuang normal dan dapat mencegah sendi-sendi dan otot-otot dari mengejang disebabkan oleh kekurangan penggunaan.

3.2.6.2- Rawatan Pemulihan Pertuturan
Seseorang kanak-kanak spastik cacat pertuturan disebabkan oleh dua perkara iaitu pertama kerosakan fungsi saraf otot pada bahagian otot pertuturan, pendengaran dan pernafasan. Kedua kekurangan pengalaman akibat dari kekurangan peluang untuk berinteraksi yang disebabkan oleh kecacatan fizikal, walaupun pada asalnya otot-otot pertuturan diberikan untuk mengembangkan keupayaan untuk berkomunikasi sama ada secara lisan, isyarat ataupun bertulis.

3.2.6.3- Rawatan Pemulihan Cara Kerja 
Memperkembangkan pola pergerakan asas kepada kemahiran motor dan sosial bagi membolehkan kanak-kanak berdikari dari segi fungsi mental, fizikal dan psikologi. Termasuklah kebolehan memegang dan menggunakan sesuatu barang, perkembangan kordinasi mata dan tangan, perkembangan fungsi sensori dan persepsi. Latihan berupa mencapai, memegang dan melepaskan sesuatu barang, latihan menggunakan jejari bagi membolehkan kegunan jejari untuk makan, menulis dan sebagainya dengan bantuan alatan seerti ‘hand splint’, sudu khas dan seumpamanya.

Latihan persepsi diberikan dengan mendedahkan kanak-kanak kepada seberapa banyak pengalaman seperti sensori dan dilatih membentuk konsep yang bersesuaian berkenaan diri sendiri dan juga keadaan sekelilingnya. Umpamanya tentang warna, bentuk, saiz dan rasa. Dalam memperolehi kemahiran sosial, kanak-kanak dilatih melakukan aktiviti-aktiviti seharian.

Contohnya aktiviti penjagaan diri sendiri seperti makan, memakai pakaian dan latihan ke tandas. Aktiviti kehidupan seperti memasak, mengemas, aktiviti-aktivit rekreasi dan hobi. Aktiviti vokasional seperti pertukangan kayu, menjahit dan aktiviti pertanian.

3.3 DISLEKSIA 


3.3.1. DEFINISI:
Perkataan Disleksia (dyslexia) adalah gabungan dua perkataan Greek iaitu ‘dys’ bermaksud ‘kesukaran’ dan ‘lexia’ bermaksud ‘perkataan’ dan jika diterjemahkan secara terus bermaksud “kesukaran dengan perkataan bertulis”. Istilah lain yang digunakan untuk menunjukkan masalah ini ialah “buta huruf”.

Perkataan Disleksia telah diperkenalkan oleh Profesor Berlin, seorang pakar perubatan dan ophtalmotologist pada tahun 1887 (Hammond & Hughes, 1996). Dari sudut pengistilahan, penggunaan perkataan Disleksia amat terhad kerana istilah tersebut merujuk kepada murid-murid yang mengalami kesukaan menguasai kemahiran membaca. Penulisan Barat mentakrifkan Disleksia sebagai kesukaran atau ketidakbolehan menguasai kemahiran membaca oleh seseorang individu walaupun telah menerima pendidikan yang mencukupi.

Manakala mengikut British Psychological Society (1999) “Dyslexia is evident when accurate and fluent word reading or spelling develops very incompletely or with great diffculty”, iaitu Disleksia terbukti wujud apabila ketepatan dan kelancaran membaca perkataan atau mengeja berkembang secara amat tidak lengkap atau dengan kesukaran yang amat sangat.

Bagi Payne dan Turner (1999), Hammond dan Hughes (1996) lebih cenderung menggunakan istilah ‘Specific Learning Difficulties’ (masalah belajar spesifik) bagi murid yang menghadapi masalah belajar disleksia. Pada mereka murid Disleksia bukan sahaja mempunyai masalah dalam menguasai kemahiran membaca sahaja tetapi berkemungkinan menghadapi masalah secara menyeluruh dalam kemahiran ‘literasi’ dan ‘numerasi’.3.3.2. CIRI-CIRI FIZIKAL:  

Secara umumnya tiada apa yang membezakan mereka dengan kanak-kanak normal yang lain. Mereka membesar seperti biasa, tidak terbantut pertumbuhan. Tetapi apabila dikaji mereka ada perbezaan dengan murid normal. Fahaman lisan mereka baik tetapi lemah dalam bacaan. Mereka juga fasih bertutur dan boleh bercerita tetapi kerja tulisan lemah. Tampak cerdik dan berkemampuan seperti murid lain tetapi sentiasa mengalami masalah dalam kerja sekolah.
Pakaian mereka sentiasa tidak kemas tetapi tidak kotor, butang bajusalah butang, tali kasut tidak diikat rapi, kidal, kelihatan tidak berminat dalam pelajaran dan dilabelkan pemalas atau bodoh. Perhatiandan pengamatan singkat dan lemah. Degil, agresif, memberontak, suka menyendiri, suka membuat bising.  
Kanak-kanak Disleksia mempunyai masalah dalam menggunakan sudu garfu sewaktu makan, sukar menggunaakn gunting terutama jika kidal, sukar untuk menekap, memegang pensil secara ganjil, sukar mengikat tali leher.
Mereka juga sukar untuk melompat dan skipping kerana masalah keseimbangan, sukar untuk menangkap , membaling dan menyepak bola. Mereka sering terlanggar orang lain dan objek, selalu menjatuhkan barang, sukar untuk naik tangga, sukar belajar menunggang basikal, sukar menyiapakan meja makan, sukar untuk berenang, sukar dalam permainan yang menggunakan perkataan kiri atau kanan, atas atau bawah, depan dan belakang, undur atau maju serta sukar belajar menari.
Setiap individu mungkin dominan pada bahagian kiri atau kanan sahaja. Bagi murid-murid yang mempunyai masalah literaliti bersilang menggunakan kedua-dua bahagian kiri dan kanan dalam melakukan pekerjaan yang berlainan. Contohnya individu menyepak bola dengan kaki kiri tetapi melihat melalui lensa kamera dengan mata kanan. Masalah ini juga boleh dilihat sewaktu kanak-kanak menggunakan pen, pensil atau krayon.

3.3.3. JENIS-JENIS DISLEKSIA:

3.3.3.1- Disleksia Pandangan
Murid-murid ini dapat melihat dengan baik tetapi tidak dapat membezakan, membuat interpretasi atau mengingati erkataan yang dilihat. Ada yang begitu teruk sehingga tidak dapat membaca langsung, ada yang hanya mengalami masalah penyebutan perkataan yang mempunyai sukukata yang banyak sahaja.

Ciri-ciri yang selalu dikaitkan ialah kekeliruan mengenal perkataan atau huruf yang sama, seperti beg untuk bog, snip untuk ship. Kecenderungan kebalikan seperti dig untuk big, kecenderungan songsang contohnya spa untuk sap. Lukisanyang rendah mutunya kerana banyak butiran yang penting ditinggalkan walaupun pada benda yang biasa. Tidak dapat menjalani latihan permainan sukan yang kompleks. Kepayahan membuat analisis dan sintesis pandangan, tetapi tinggi daya kebolehan dalam aktiviti kemahiran mendengar yang mana menutup kekurangan dalam aktiviti berkaitan dengan pandangan.

3.3.3.2- Disleksia Pendengaran
Dapat melihat persamaan antara perkataan tetapi menghadapi masalah dalam menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan fungsi pendengaran. Contohnya membezakan persamaan dan perbezaan antara bunyi, mengenala pasti bunyi dalam setiap perkataan satu pengadunan bunyi untuk menjadikan perkataan, dan membahagikan perkataan ke dalam suku kata tertentu. Murid-murid ini akan menghadapi masalah dalam belajar membaca.
Ciri-ciri yang selalu dikaitkan ialah kecelaruan diskriminasi pendengaran dan pengamatan yang menyebabkan sukar belajar bacaan mengikut kaedah analisis fonetik. Mempunyai masalah dengan analisis dan sintesisi pendengaran. Ini menyebabkan ketidakupayaan membahagikan perkataan kepada sukukata atau bunyi tertentu, tidak dapat menggabung bahagian-bahagian perkataan menjadi satu yang lengkap.
Tidak dapat membunyikan semula bunyi dalam perkataan, contohnya tidak dapat mengingati bunyi huruf atau tidak dapat menyebut perkataan walaupun ia tahu makna perkataan itu. Ada kekacauan dalam memahami bunyi secara berurutan seperti penyebutan yang tidak betul semasa menulis, mengubah urutan huruf kerana tidak dapat mengingat atau mengekalkan urutan bunyi. Darisegi perlakuan, murid-murid ini lebih cenderung untuk memilih aktiviti yang memerlukan kemahiran pandangan.


3.3.4. LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN:

Mereka yang menghadapi Disleksia biasanya susah untuk menguasai kemahiran membaca dan menulis tetapi memiliki bakat, kepintaran atau kecerdasan yang lain. Ini disebabkan oleh perbezaan dalam caraotak memproses maklumat terutama sekali berkenaan dengan bunyi , simbol dan makna. Kanak-kanak Disleksia cenderung menggunakan otak kanan. Ini menimbulkan cara disleksik berfikir dan cara belajar berlainan. Cara anak Disleksia memerhati dan berfikir boleh dianggap satu anugerah bukan satu masalah.
Program kemahiran keibubapaan seperti Program Peningkatan Akademik. Sebelum persekolahan, ibu bapa hendaklah peka dengan memerhatikan simptom-simptom Disleksia, beri bantuan bacaan dan latihan pembelajaran sebelum tadika, perhatikan dan beri bantuan sosial, beri pengalaman luaran meningkatkan pengetahuan seperti melawat zoo, muzium dan lain-lain.
Ketika bersedia untuk memasuki alam persekolahan, ibu bapa hendaklah berbincang dengan guru besar dengan memberitahu masalah melalui maklumat berkenaan penilaian psikologi dan pendidikan, mengenali guru yang mengajar anak dengan menjelaskan masalah anak dan meminta kerjasama membantu dan memahami masalah anak sepanjang persekolahan.
Ibu bapa juga perlu meluangkan masa untuk mengajar dan membantu anak melalui mengenal pasti kekuatan dan kelemahan anak-anak, mengenal pasti bakat kebolehan dan kemahiran khusus yang dimiliki, cuba berbagai cara untuk menarik minat dan menambah motivasi serta memahami gaya pembelajaran kanak-kanak Disleksia.
Selain itu juga mengadakan program perkongsian mengajar berhasil. Program ini dapat membantu ibu bapa membantu anak mereka di rumah dengan menggunakan pendekatan secara bersama dengan guru. Gunakan pelbagai deria seperti sebut, dengar, lihat, rasa dan sentuh. Contohnya menulis atas pasir, bina bentuk huruf., mengulang dengan kerap melalui cara yang berbeza-beza untuk mengukuhkan fahaman dan ingatan.
Kaedah kumulatif di mana ia mengaitkan maklumat baru dengan apa yang telah dipelajari dengan menggunakan contoh yang berbeza untuk pengukuhan dan pembinaan yakin diri seperti menggunakan strategi ingatan atau hafalan seperti peta minda, lukisan dan carta. Kanak-kanak Disleksia mudah berasa letih, jadi kurangkan beban kerja mereka. Kaedah yang lebih baik dengan membaca hanya sebelah mata yang mengelakkan kedua-dua melihat huruf yang kelihatan bersilang antara satu sama lain.
Di samping itu juga, mengadakan program kerjasama antara pelbagai disiplin. Termasuklah terapi bahasa, terapi pertuturan, ahli psikologi, guru pendidikan khas, pentadbir dan ahli-ahli lain akan mampu membina modul serta pendekatan pengajaran yang boleh digunakan oleh ibu bapa mengembang potensi anak-anak ini.
Individu Disleksia harus digalakkan mempamerkan kekuatan luar biasa terutama dalam pemikiran kreatif secara visual. Kebolehan mereka yang unik harus digunakan supaya mereka juga boleh berjaya dalam bidang seni, sains dan teknikal. Nama-nama hebat yang tergolong dalam kumpulan Disleksia termasuklah Thomas Edison, Leonardo De Vinci, Winston Churchill, George Pattorn dan William Butler Yeats.


3.4 SPINA BIFIDA


3.4.1. DEFINISI:
Perkataan Spina Bifida berasal dari perkataan ‘Latin’ bermaksud ‘Split Spike’ atau tulang belakang merebah iaitu pembentukan yang tidak lengkap atau selaput yang menonjol.

                                    Sistem saraf pusat elemen utamanya ialah otak dan spina cord. Semua aktiviti badan dikawal oleh otak dengan cara menerima maklumat menerusi sentuhan, penglihatan, perasaan, deria rasa dan pendengaran. Spina terbentuk daripada 33 cantuman tulang di sepanjang belakang berfungsi pergerakan otot-otot dan melindungi spina cord. Tiub neural terbentuk antara 14-28 minggu. Spina terjadi disebabkan tulang mengelilingi otak dan spina cord gagal bercantum dengan lengkap.

3.4.2. CIRI-CIRI FIZIKAL:
Terdapat beberapa masalah perkembangan fizikal yang dikenalpasti iaitu perkembangan fizikal tidak sempurna, kebolehan mental yang teruk, cara percakapan yang janggal, sukar berjalan mengikut arah bunyi dan hanya menggunakan isyarat tangan apabila berkomunikasi. 

3.4.3. CIRI-CIRI KESIHATAN:
Mempunyai masalah kesihatan seperti saiz telinga, telinga berair atau bernanah, kurap, selesema, sakit tekak dan tonsilitus. Hilang kawalan atau kesukaran mengawal untuk membuang air kencing, kencing malam kerana mengalami masalah usus dan pundi kencing. Saraf-saraf menjadi tegang terutama bahagian “lumber dan sacral”.

3.4.4. LANGKAH-LANGKAH PERUBATAN:
Wanita mengandung perlu mengambil asid folik pada kadar 0.4 mm setiap hari terutama ketika awal mengandung. Wanita berisiko tinggi untuk mendapat masalah ini terhadap anak dalam kandungan. Oleh itu, mereka perlu mendapatkan nasihat dan kaunseling perubatan daripada pakar genetik.

3.5 SLOW LEARNER

3.5.1. DEFINISI:        

Slow Learner (lambat belajar) ialah kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan yang di bawah sederhana atau rencatan yang ringan. Mengikut Burt (1937) “Slow Learner who are unable to cope with the work normally expected of their age group. In teaching backward children, the mentalage is often taken as a guide to the levels of attainment to be expected of pupils. Thus, if a child’s mental age is 10 years, we assume that his attainment age should also be at the 10 years level. On the contrary, if his attainment age falls below his mental age, his is considered a slow learner”.

3.5.2. CIRI-CIRI FIZIKAL:
Kanak-kanak ini menunjukkan kebolehan menulis dan membaca atau mengira sekurang-kurangnya dua tahun di bawah usianya. Lemah daya perhatian terhadap sesuatu kerja, tidak pandai bergaul dengan rakan sebaya kerana mereka selalu berkelakuan menyinggung perasaan orang lain dan menggunakan perkataan yang tidak menarik perhatian kanak-kanak lain kepada mereka.
Selain itu, kekok pergerakan tangannya lalu menimbulkan masalah pembelajaran di sekolah. Ini kerana setiap kali guru menyuruh mereka menyalin sesuatu, mereka tidak dapat menghabiskan kerja mereka dalam masa yang ditetapkan. Daya pemikiran mereka mungkin sederhana atau lebih baik daripada kanak-kanak lain tetapi masalah kekok pergerakan tangan menyebabkan mereka gagal dalam uijan yang memerlukan banyak menulis.

3.6 EPILEPSY

3.6.1 SEJARAH
Dalam masyarakat melayu penyakit sawan memang sudah dikenali sejak dahulu lagi. Ia lebih popular dengan gelaran “gila babi” atau “sawan babi” bagi masyarakat melayu. Bagi masyarakat cina pula, mereka menggelarkannya sebagai “sawan kambing”. Kedua-dua gelaran ini jelas menunjukkan rasa jijik masyarakat kita terhadap penyakit tersebut dengan mengaitkannya dengan nama binatang. Panggilan-panggilan yang kejam ini adalah tidak berperikemanusiaan dan boleh menimbulkan kesan negatif yang mendalam di dalam jiwa kanak-kanak tersebut.
Akibat kurangnya pengetahuan tentang penyakit tersebut, maka ada antara kita yang mengaitkannya dengan rasukan syaitan ataupun hantu. Lantas, ada ibu bapa yang membawanya berjumpa dengan bomoh atau dukun untuk mengubatinya dan bukannya  ke klinik atau ke hospital. Ini disertakan pergerakan mereka sewaktu mengalami epilepsy tersebut. Secara tiba-tiba pesakit akan terjatuh, badannya terketar-ketar, mulut berbuih dan kemudian akan tertidur keletihan. Fenomena ini berlaku seperti dirasuk oleh syaitan.

3.6.2 DEFINISI

Menurut Kamus Dewan 2002, sawan atau epilepsy bermaksud penyakit yang dating secara tiba-tiba dan menyebabkan anggota menjadi kaku, kejang, berbuih mulut dan lain-lain. Epilepsy adalah sawan serius. Semasa pesakit mengalaminya terdapat perubahan pada “Brain Wave”.
Epilepsy atau sawan terbahagi kepada dua iaitu sawan demam dan sawan bukan demam. Sawan  demam ialah sawan yang berpunca dari demam panas dan berlaku dikalangan kanak-kanak yang berumur diantara enam bulan hingga tiga tahun. Manakala, sawan bukan demam ialah yang berpunca bukan disebabkan oleh demam panas.
Namun begitu, sawan bukan demam terbahagi kepada tiga. Antaranya ialah sawan grand mal, sawan petit mal, dan  sawan psikomotor. Sawan grand mal ialah yang ditandai dengan kehilangan ingatan, kekakuan badan, menahan nafas, jatuh ke tanah melainkan jika ditahan, badan yang terketar-ketar dan berakhir dengan kelesuan dan tertidur. Setelah sedar, mereka pening kepala, kebingunggan dan mengantuk.
Selain itu, sawan petit mal pula ialah ditandai dengan sifat merenung jauh seolah-olah pesakit sedang dilamun mimpi disiang hari. Kadangkala dia mengenyitkan matanya  beberapa kali secara tiba-tiba atau diikuti oleh pergerakan pada kaki, tangan atau pipi muka beberapa kali.
Manakala, sawan psikomotor pula ialah perlakuan-perlakuan yang disengajakan, tetapi tidak sesuai dengan keadaan. Pesakit seolah-olah seperti dirasuk sambil mendecap-decapkan bibirnya beberapa kali atau melakukan pergerakan bibirnya seperti menguyah. Pesakit juga mungkin bangun secara tiba-tiba dari kerusinya dan berjalan sambil membuka baju. Ada juga yang bercakap sendirian dan menggerak-gerakkan tangannya seolah-olah memandu kereta. Jika perlakuannya dihalang, pesakit akan melawan atau pun merasa marah. Sawan psikomotor berlangsung hanya beberapa minit sahaja dan tidak disertai oleh pengerakkan badan yang keterlaluan atau pun terjatuh.

3.6.3 CIRI-CIRI FIZIKAL

Secara umumnya, penyakit epilepsy menyerang kanak-kanak tidak mengira sama ada kanak-kanak itu di dalam kategori sebagai kanak-kanak istimewa atau tidak. Di sini bermaksud kanak-kanak normal juga ada yang mngidap epilepsy. Perkembangan fizikalnya adalah kognitif dan sosial.
Kanak-kanak yang mengalami terencat akal lazimnya juga akan menghadapi epilepsy, tetapi semua pesakit epilepsy adalah terencat akal. Ada kanak-kanak yang menghidapi epilepsy aktif seperti kanak-kanak normal, gembira dan ada kalanya lebih pandai lagi daripada kanak-kanak normal. Dalam hubungan sosial pula, kanak-kanak tersebut boleh bergaul dengan kanak-kanak normal yang lain. Cuma semasa kanak-kanak tersebut mengalami epilepsy, keadaannya jauh berbeza dengan kanak-kanak normal. Pada waktu itu, mereka tidak boleh berfikir dan mengingatinya. Keadaan mereka agak lemah dan kepenatan seterusnya akan tertidur.
Bagi kanak-kanak epilepsy yang mengalami kerencatan akal pula mempunyai fikiran yang tidak keruan dan merungsingkan. Tindakan mereka diluar kawalan dan tidak diduga seperti naik marah, membaling barang-barang, menghantuk kepala, mencederakan diri dan sebagainya. Emosi dan fikiran mereka tidak stabil apatah lagi apabila diserang epilepsy.
Terdapat masyarakat yang memandang negatif terhadap kanak-kanak kerencatan akal dan dalam masa yang sama juga mengalami epilepsy. Oleh kerana itu, pergaulan mereka agak terbatas. Ini disebabkan, ada yang beranggapan epilepsy boleh berjangkit melalui air liur yang meleleh. Ibu bapa kanak-kanak tersebut juga kadang kala tidak membenarkan anak-anak mereka bergaul dengan masyarakat luar kerana merasa malu mempunyai anak epilepsy.

3.6.3 LANGKAH PENCEGAHAN

Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan daripada menghidap epilepsy ini. Antaranya ialah jangan biarkan anak-anak yang mengalami demam yang berpanjangan. Jika dibiarkan terlalu lama dan suhunya terlalu tinggi akan menyebabakan anak-anak tersebut mengalami sawan demam. Oleh itu, seharusnya ibu bapa segera membawanya ke klinik atau pun ke hospital. Terdapat juga ibu bapa yang mengelap badan kanak-kanak terebut dengan tuala basah agar suhu badannya akan  turun.
Selain itu, elakkan kepala daripada terhantuk dengan kuat terutama dikalangan kanak-kanak. Hantukan dan pukulan yang kuat boleh menimbulkan masalah saraf di kepala. Masalah saraf di kepala mempunyai kaitan dengan kerencatan akal dan hampir semua yang terencat akal mengalami epilepsy.
Disamping itu, dapatkan makanan yang seimbang bagi ibu-ibu yang mengandung. Makanan yang seimbang ini mengandungi zat dan vitamin yang diperlukan di dalam badan si ibu dan membantu pertumbuhan dan perkembangan janin. Kekurangan gula, kalsium, atau magnesium di dalam darah boleh mengakibatkan epilepsy.
Malah, pastikan keadaan dan kelengkapan yang mencukupi sewaktu menyambut kelahiran. Ini kerana epilepsy boleh berlaku dikalangan mereka yang lemas semasa di dalam rahim ibu atau pun ketika dilahirkan. Sering kali kita mendengar layanan-layanan yang kurang baik diberikan oleh pihak hospital kepada ibu-ibu yang akan melahirkan anak. Sikap sambil lewa dan cuai ini kadang kala menyebabkan si ibu bersalin seorang diri dan akibatnya ank tersebut lemas di dalam rahim atau pun sewaktu dilahirkan.
Walau bagaimanapun, elakkan daripada terdedah dengan keracunan plumbum khususnya bagi ibu-ibu yang mengandung. Keracunan plumbum ini termasuklah seperti terdedah dengan cat, petrol dan sebagainya.   

3.7 HIPERAKTIF (Attention Deficit Disorder)

Hiperaktif dipercayai berpunca daripada gangguan mekanisme sistem saraf pusat (central nerves system). Punca permasalahan ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktornya ialah genetik, infeksi, kerosakan pada otak dan masalah persekitaran rumah. Selain itu, ia juga berpunca daripada keracunan (toksin), kekurangan zat makanan, alahan kepada makanan dan alahan kepada bahan kimia.
Kanak-kanak hiperaktif mempunyai ciri-ciri tingkah laku seperti tumpuan perhatian yang singkat, sentiasa resah dan tidak boleh duduk diam. Mereka tidak mengendahkan arahan ibu bapa atau gurunya dan menunjukkan kedegilannya serta susah dikawal dan didisplinkan. Oleh itu, kanak-kanak hiperaktif sering mengalami masalah pembelajaran di sekolah kerana tabiatnya yang suka merayau-rayau, tidak boleh duduk diam di tempatnya dan tidak mendengar arahan guru.
            Adakalanya, kanak-kanak hiperaktif juga mempamerkan ciri-ciri perkembangan bahasa yang lambat. Kesemuanya ini akan menyebabkan dia tidak digemari oleh kanak-kanak lain dan mereka sering terasa terasing. Kanak-kanak yang sebegini sering menyulitkan gurunya yang kebiasaannya terpaksa menjaga empat puluh orang murid dalam satu kelas. Mereka tidak boleh menerima perhatian yang khusus pada murid ini sahaja.
Selain itu, kanak-kanak hiperaktif ini juga mempunyai keupayaan intelek yang baik tetapi oleh kerana sikap resah dan perangai impulsifnya, mereka sukar dikawal di dalam suasana sekolah biasa. Kank-kanak seperti ini memerlukan latihan khas berbentuk modifikasi tingkah laku untuk meningkatkan tumpuan perhatiannya serta latihan yang menggunakan  pendekatan satu dengan satu. Guru-guru perlu sering meberikan peringatan kepada murid-murid  ini sama ada isyarat atau mengetuk meja untuk mendapatkan perhatiannya dari semasa ke semasa. Adakalanya, pakar kanak-kanak perlu memberi ubat-ubat yang khusus yang bertujuan untuk mengurangkan keresahan agar boleh menjalani latihan dan program pendidikan dengan lebih berkesan lagi.
Walau bagaimanapun, hiperaktif ini mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Ciri-ciri khususnya ialah aktiviti fizikal yang agresif dan berlebihan serta tindakan yang berlebihan terhadap rangsangan cahaya, bunyi, dan warna. Selain itu, mereka ini tidur tidak tetap dan terlalu kerap menangis atau ketawa. Disamping itu, mereka sukar memberi tumpuan terhadap permainan atau kerja yang dilakukan dan mengubah aktiviti atau tindakan secara mengejut. Malah, mereka sering mengamuk bila kehendaknya dihalang dan sukar menyesuaikan diri  serta berinteraksi dengan rakan sebaya.      3.8 SINDROM DOWN

3.8.1 Apa itu Sindrom Down
Ramai telah mendengar namun, ramai juga yang cetek pengetahuan mengenainya. Ia bukan sejenis penyakit yang moden atau orang kaya malah sindrom down (SD) tidak dikatakan penyakit. Sindrom Down tidak boleh diubati dan ia terjadi pada kadar satu bagi setiap 650 kelahiran. Perkembangan mental dan fizikal kank-kanak sindrom down lambat berbanding dengna kanak-kanak biasa. Oleh itu akank-kanak sindrom down perlu pendidikan khas seawal mungkin agar dapat membawa mereka berdikari. Sindrom Down terbahagi kepada tiga iaitu Trisomi, Traslovation dan Mesiac. Tidak kira jenis Sindrom Down, kanak-kanak Sindrom Dwon boleh dikenali melalui wajah mereka yang hampir sama.
Sindrom Down ialah penyakit konginetal apabila seseorang dilahirkan mempunyai tiga salinan kromosom ini. Sebab itu jugalah, Sindrom Down di rujuk dengan nama Trisomi 21. Dengan erti kata lain, mereka mempunyai satu kromosom terlebih yang menyebabkan mereka dikategorikan Sindrom Down dan lain-lain kromosom mereka adalah normal.

3.8.2 Apa itu kromosom

Kromosom adalah struktur yang terdapat nucleus sel-sel yang mengandungi maklumat yang di warisi daripada ibu dan bapa. Ia mengandungi kod genetik yang mengawal dan mengarah pembahagian pertumbuhan dan fungsi sel.
Seorang individu normal mempunyai 46 kromosom, setiap 23 di warisi daripada ibu. Manakala bakinya di warisi daripada bapa. Setiap individu mempunyai kod genetic yang unik (kecuali kembar seiras)Keunikan inilah yang menyebabkan penampilan fizikal setipa individu yang berbeza-beza.

3.8.3 SEJARAH SINDROM DOWN

Penyakit ini sebenarnya sudah diketahui sejak 1860 oleh Dr.Langdon Down dari Inggeris, tetapi baru pada awal tahun 60-an ditemukan diagnosisnya secara pasti iaitu dengan pemeriksaan kromosom. Dahulu nama penyakit ini dikenal dengan nama Mongoloid atau Mongolism kerana penderitanya mempunyai gejala klinik yang khas, iaitu wajahnya seperti bangsa Monggol dengan mata yang sepet dan bujur ke atas.
Tetapi setelah diketahui bahawa penyakit ini terdapat pada seluruh bangsa di dunia dan adanya tuntutan dari perintah negara Mongolia yang menganggap kurang sesuai terhadap pemberian nama tersebut , maka dianjurkan untuk mengganti nama tersebut dengan Sindrom Down .
Terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan oleh para saintis luar negara .Pada tahun 1866 , seorang ahli fizik berbangsa Inggeris , John Lagdon Down ( 1828 – 1896 ) telah menerbitkan penerangan pertama di dalam dunia perubatan mengenai individu yang dilahirkan sebagai Sindrom Down .Kajian seterusnya dilakukan pada tahun 1959 oleh Jerome Lejuene , seorang ahli fizik dari Perancis . Beliau telah menemui penambahan kromosom pada kromosom yang ke -21 . Bagi orang normal , bilangan kromosom 21 adalah 2 tetapi bagi pengidap Sindrom Down mempunyai 3 kromosom .Pada tahun 1990, kromosom 21 adalah kromosom pertama yang dirajahkan secara penuh .

3.8.4 CIRI – CIRI MASALAH FIZIKAL SINDROM DOWN

3.8.4.1 Sifat Pada Kepala , Muka , Dan Leher         
           
Kanak –kanak Sindrom Down mempunyai ciri – ciri fizikal yang unik di mana mereka mempunyai iras muka yang hampir sama seperti muka orang Monggol . Mereka juga mempunyai pangkal hidung yang kemek .Jarak diantara dua mata jauh dan berlebihan kulit di sudut dalam .Mata mereka sentiasa berair dan merah serta mempunyai mata yang sepet iaitu bahagian luarya naik ke atas dan terdapat lipatan pada kedua- dua sisi hidung yang menutupi bahagian dalam mata .
Saiz mulut adalah kecil yang sentiasa terbuka dan tidak tertutup rapat . Saiz lidah yang tebal , kasar , dan pendek menyebabkan lidah selalu terjelir .Pertumbuhan gigi mereka adalah lambat dan tidak teratur .Paras telinga adalah lebih rendah . Kebiasaannya kepala mereka adalah lebih kecil dan agak leper dari bahagian depan ke belakang manakala lehernya agak pendek .

                                    3.8.4.2 Sifat Pada Tangan dan Lengan

Sifat- sifat yang jelas pada tangan adalah mereka mempunyai jari- jari yang pendek dan jari kelingking membengkok ke dalam tapak tangan yang lebar dan pendek .Kebiasaannya tapak tangan mereka hanya terdapat satu garisan .Jari dan tangan mereka adalah lebar dan pendek serta berbonggol .

                                    3.8.4.3 Sifat Pada Kaki

Kaki agak pendek dan jarak di antara ibu jari kaki kedua agak jauh terpisah dari tapak kaki .

                                    3.8.4.4 Sifat Pada Otot

Kanak-kanak Sindrom Down mempunyai otot yang lemah menyebakan mereka menjadi lembik dan menghadapi masalah lewat dalam perkembangan motor kasar .

                                    3.8.4.5 Ciri-Ciri Lain

Kanak-kanak Sindrom Down juga mempunyai ciri-ciri lain seperti berbadan gempal dan rendah serta agak bongkok . Mereka juga majority adalah berambut lurus dan lembut . Kebiasaanya, kanak-kanak ini juga suka bermanja, bermain dan bergembira diamna mereka mudah mesra serta dapat bergaul dengan baik . IQ mereka pula adalah di antara 30-80 . Kebiasaannya, kecacatan mereka dapat dikesan sebaik selepas lahir .

            3.8.5 PUNCA-PUNCA KEJADIAN

Bagi ibu-ibu yang berumur 35 tahun ke atas semasa mengandung mempunayi risiko ynag lebih tinggi untuk melahirkan anak Sindrom Down . Sembiloan puluh lima peratus ( 95%) Sindrom Down disebabkan oleh kelebihan kromosom 21 . Keadaan ini disebabkan oleh “kon-dysjustion” kromosom yang terlibta itu adalah kromosom dua puluh satu di mana semasa proses pembahagian sel secara mitosis pemisahan kromosom dua puluh satu tidak berlaku dengan sempurna .
Di kalangan lima peratus (5%) lagi kanak-kanak Sindrom Down disebabkan oleh mekanisma yang dinamakan “tranlocation”. Keadaan biasanya berlaku oleh pemindahan bahan genetic dari kromosom 14 kepada kromosom 21. Bilangan kromosomnya normal iaitu 23 pasang atau jumlah kesemua 46 kromosom.
Mekanisna ini biasanya berlaku apda ibu-ibu di peringkat umur yang lebih muda . Sebahagian kecil Sindrom Down disebabkan oleh mekanisma yang dinamakan “mossic”.


            3.8.6 JENIS-JENIS SINDROM DOWN

3.8.6.1 Trisomi

Kanak-kanak Sindrom Down adalah kanak-kanak yang menghadapi masalah fizikal, emosi dan intelek . Kanak-kanak jenis ini adalah berlaku disebabkan penambahan pasangan kromosom 23+1 (pada kromosom nombor 21) yang sepatutnya 46 menjadi 47 .
Kelahiran Sindrom Down jarang berlaku di dalam sesebuah keluarga . Menurut kajian nisbah kelahiran bagi ibu yang berumur kurang 25 tahun ialah 1:2000 kelahiran manakala nisbah kelahiran bagi ibu ynag berusia 35-39 tahun adalah 1:50 kelahiran dan bagi ibu ynag berusia 40 tahun nisbah kelahiran adalah pada nisbah 1:30 kelahiran . Darjah kecerdasan Sindrom Down jenis trisomi ini ialah antara 50%-80% .

3.8.6.2 Translocation

Kelahiran jenis ini tidak membabitkan kebaikan kromosom dalam darah ibu hamil. Sindrom Down (translocation) ini terjadi dalam dua cara .Cara yang pertama ialah apabila secebis kromosom nombor 14 bercampur dengan kromosom nombor 21 . Jika ibu pembawa kebarangkalian mendapat anak Sindrom Down adalah 10%-25%. Jika bapa pembawa kebarangkalian untuk mendapat anak Sindrom Down adalah 3%-5%.
Cara kedua yanbg terjadi apabila secebis kromosom yang bernombor 21 bercampur dengan nombor yang sama . jika ibu pembawa kebarangkalian mendapat anak Sindrom Down ini ialah di antara 50%-80%.

3.8.6.3 Mosaic

Sindrom Down jenis ini adalah tidak ketara pada wajah murid-murid dan tidak 100% Sindrom Down . Kerosakan mental bagi murid-murid ini tidak teruk . Darjah kecerdasannya adalah 80%-90%.

3.8.7 MASALAH KESIHATAN

3.8.7.1 Masalah Jantung

Masalah jantung yang paling kuat berlaku adalah jantung berlubang seperti Ventricullar Septal Defect (ASD) iaitu jantung berlubang di antara arteri kiri dan kanan .
Masalah lain adalah termasuk salur ateriosis yang berkekalan ( Patent Ductus Ateriosis / PDA) .Bagi kanak-kanak ini boleh mengalami masalah jantung berlubang jenis kebiruan (Cynotic Spell) dan susah bernafas .
           
3.8.7.2 Masalah Usus

            Masalah usus biasanya dikesan semasa awal kelahiran seperti :

1.      Salur esophagus yang terbuka (atresia) ataupun tiada saluran sama sekali di bahagian yang tertentu esofagus. Biasanya ia dapat di kesan semasa ia berumur 1-2 hari di mana bayi mengalmai masalah menelan air liurnya atau dikesan oleh doktod atau jururawat kerana mereka tidak dapat memasukkan tiub untuk menyedut air perut semasa baru lahir .
2.      Salur usus kecil duodenum yang tidka terbuka penyempitan yang dinamakan “Hirshprung Disease”. Keadaan ini disebabkan oleh sistem saraf yang tidak normal di bahagian rektum . biasanya bayi akan mengalami masalah pada hari kedua dan seterusnya selepas kelahiran di mana perut membuncit dan susah untuk buang air besar .
3.      Salur usus rektum atau bahagian usus yang paling akhir (dubur) yang tidak terbuka langsung atau penyempitan yang dinamakan “Hirshprung Disease”. Keadaan ini disebabkan oleh sistem saraf yang tidak normal di bahagian rektum . Biasanya bayi akan mengalami masalah pada hari kedua dan seterusnya selepas kelahiran di mana perut membuncit dan susah untuk buang air besar .

3.8.7.3 Masalah Lain

Kanak-kanak Sindrom Down mungkin mengalami masalah Hipotiroidism iaitu kurang hormone tairiod . masalah ini berlaku di kalangan 10% kanak-kanak Sindrom Down .
Kanak-kanak Sindrom Down mempunyai ketidakstabilan di tulang-tulang kecil di bahagian leher boleh menyebabkan berlakuany penyakit lumpuh di mana ianya berlaku di kalangan 10% kanak-kanak Sindrom Down . Sebahagian kecil mereka mempunyai risiko untuk mengalami kanser sel darah putih iaitu leukemia .
Selain itu kanak-kanak Sindrom Down mudah mendapat selesema, radang tengkorok dan radang paru-paru . Mereka juga menghadapi masalah kurang pendengaran dan penglihatan yang kurang jelas
3.8.8.LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN

Walaupun Sindrom Down sejenis penyakit yang di anggap serius tetapi ia boleh di cegah . Terdapat beberapa langkah dalam pencegahannya . Pencegahan tersebut meliputi ibu-ibu yang mengandung .
Para ibu sememangnya tidak digalakkan untuk mengandung setelah usia mereka mencecah atau melebihi 35 tahun . Tetapi keadaan ini sememangnya menjadi masalah pada masa kini kerana kebanyakkan golongan wanita lebih cenderung atau lebih mementingkan kerjaya daripada memikirkan tentang rumah tangga . Oleh itu mereka telah mengambil langkah untuk berkahwin lambat . Keadaan ini telah menyebabkan mereka lewat mengandung dan kesuburan mereka akan terjejas . Oleh itu, terdapatnya pelbagai informasi yang disiarkan oleh media massa kita hendakklah mengambil berat tentangnya kerana ia boleh dijadikan panduan dalam kehidupan berkeluarga .
Jika seseorang ibu pernah mengalami masalah keguguran atau pernah melahirkan anak yang cacat, mereka hendaklah merujuk kepada doktor atau pakar . Cara yang sebegini adalah untuk mengetahui punca-punca yang menyebabkan kelahiran anak cacat ataupun Sindrom Down . Melalui pemeriksaan ini juga , kita dapat mengetahui penyebabnya, seterusnya ibu itu boleh mengambil langkah pencegahan yang segera . Kita amat mementingkan pencegahan adalah disebabkan kerana jika kehamilan sudah terjadi, pencegahan untuk merawtanya tidak mungkin lagi dapat dijalankan walaupun dengan melakukan pemeriksaan darah atau kromosom dari cairan serta ari-ari seseorang seperti yang telah dinyatakan .
Disamping itu dengan adanya kemudahan teknologi yang cangggih dalam bidang perubatan sekarang, ibu-ibu yang mengandung kini boleh menjalani ujian untuk mengesan gejala Sindrom Down sebagai langkah pencegahannya . Kaedah ujian ini adalah satu langkah pencegahan yang boleh dilakukan dalam tempoh yang terdekat iaitu dalam tempoh bulan pertama ketika kehamilan sedang berlaku . Prosedur ini tidak mendatangkan kesan serta menyakitkan si ibu . Ia juga kurang merbahaya bagi bayi di dalam kandungan dan kaedah ini juga tidak melibatkan pengmbilan cecair dari dalam rahim ibu . Namun begitu, wanita yang berusia 37 tahun dan ke atas berkemungkinan anak atau bayi Sindrom Down adalah kira-kira satu dalam setiap 138 kehamilan di dunia . Oleh itu, prosedur yang terbaru yang dikenali sebagai Ujian Imbasan Kehamilan Tiga Bulan Pertama, atau FTPS dapat memberikan penilaian yang lebih tepat mengenai kemungkinan Sindrom Down . Ujian boleh dijalankan oleh ibu-ibu mengandung dari minggu 11 hingga minggu 14 kehamilannya .

3.8.9 UJIAN MENGESAN ANAK YANG CACAT

Jika seseorang wanita itu menglami kehamilan, maka mereka boleh melakukan ujian untuk diuji selnya bagi bayi yang sedang membesar dalam kandungannya . Ia merupakan satu kaedah yang baru dan ia juga dinamai sebagai Penempelan Vilus Korion dan kaedah ini membolehkan seseorang doktor mengambil sel ini pada minggu yang kelima kehamilannya .
Kaedah tersebut dilakukan dengan memasukkan, satu tiup pig yang halus serta melalui vagina ibu seterusnya ke adlam uterus . Dengan bantuan Ultrasound juga, ia dapat memberikan gambaran tentang kandungan uterus dan koroin, iaitu sau membran yang melingkumi bayi dalam kanduang yang sedang membesar itu .
Seterusnya penyedut akan digunakan untuk mengeluarkan satu sample Vilus Korion, melaluinya sambungan bak pokok bagi Korion dapat di lihat . Sel-sel ini dalah merupakan sel yang mengandungi kromosom dan genetic ynag sama seperti bayi dan ia boleh diuji bagi pengesanan sebarang kecacatan genetik . Contohnya, satu Kariotip akan menunjukkan sama ada bayi yang akan dilahirkan pengidap Sindrom Down atau sebaliknya .
Di samping itu juga, terdapat dua lagi akedah ujian yang lain boleh digunakan untuk mengumpul sel bagi melakukan ujian . Amniosentesis dilakukan pada kira-kira minggu keenam belas kehamilan si ibu . Manakala bagi amniosentesis,. Sebatang jarum panjang yang digunakan untuk mengeluarkan sedikit bendalir Amnium dan sel fetus . Selepas sel dikultus, maka analisis serta ujian kromosom yang boleh mengesan kekurangan biokimia boleh dijalankan . Dalam fetoskopi, serta periskop yang kecil denga satu sumber cahaya sejuk disisipkan melalui satu belahan yang kecil di dalam uterus . Melalui kaedah ini ia membolehkan kita melihat sebahagian kecil fetus di dalam dan mengambil sampel kulit serta darah bagi tujuan untuk dilakukan ujian .    

3.9 MURID PINTAR CERDAS            

3.9.1 DEFINISI
Ahli biologi mengatakan pintar cerdas sebagai kebolehan luarbiasa yang dimiliki oleh seorang individu yang melakukan adaptasai dan manipulasi terhadap keadaan dan perubahan persekitaran . Sebagai contoh ialah sensitive dan juga diam .
Stanford Binet (1916) pintar cerdsa merupakan kepada keupayaan seseorang untuk memahami, membuta pertimbangan dan penakulan denagn bijak . Manakala Lewis Terman (1916) pula menyatakan bahawa pintar cerdas sebagai individu ynag berkebolehan berjiwa secara abstrak iaitu lebih jauh daripada orang biasa .Mengikut pendapat Marland (1972) kanak-kanak yang dikenlapasti oleh pihka yang berkelayakkan profesional sebagai individu ynag memiliki kebolehan tinggi dan berkeupayaan mencapai kecemerlangan . Di samping itu, menurut pusat perkembangan kurikulum Malaysia , pintar cerdas adalah kanak-kanak yang maju dalam pembelajaran dan menerima pelajaran lebih awal dan cepat daripada kanak-kanak normal . Mereka dapat membuat kerja sekolah dengan cepat, sempurna serta mempunyai bakat menyeluruh dalam bidang yang tertentu .
Kesimpulannya ialah pintar cerdas merangkumi satu kombinasi yang istimewa dan tinggi, (Superiol General Abilities), pencapaian kreatif pada tahap yang lebih bermotivasi tinggi untuk belajar dan berjaya .

3.9.2 PUNCA-PUNCA PINTAR CERDAS

3.9.2.1 Faktor Genetik

Perwarisan daripada ciri-ciri fizikal ibu bapa, boleh dibeza-beza jika di lihat persamaan dan perbezaan anak-naka dalam keluarga . Kebanyakkan pakar bersetuju bahawa asas potensi mental seseorang sememangnya diwarisi daripada ibu bapa . Namun begitu tiada alat yang dapat mengukur kebenaran faktor genetik . 

3.9.2.2 Faktor Persekitaran

Pengalaman melalui asuhan merupakan salah satu daripada factor yang lebih dominan dan membnatu dalam perkembangan serta meningkatkan kepintaran seseorang. Keadaan sekeliling seseorang individu yang membesar adalah faktor penentu untuk menentukna sejauhmana bakat dan kepintaran yang diwarisi berkembang .

3.9.3 CIRI-CIRI MASALAH FIZIKAL PINTAR CERDAS

Ciri-ciri kanak-kanak yang mengalamai masalah fizikal dalam pintar cerdas ialah mempunyai semangat inkuiri dan perasaan curiga . Kebolehan yang luar biasa, suka bertanya dan berminat untuk mendapatkan jawapan yang terkini .
Mereka yang terdiri dariapda golongan ini juga berciri-cirikan seperti sangat kreatif teruatamyan dalam menguasa dalam kemhairan yang mampu untuk menghasilkan sesuatu yang abstrak da mempunyai idea-idea yang kreatif dan kadang kala mereka di anggap pelik .
Di Samping itu, mereka juga bercirikan seperti suka mencuba sesuatu yang dianggap sukar oleh orang lain . Mereka juga boleh bercakap, membaca, menulis dan memahami percakapan orang dewasa pada peringkat umur yang awal dan mempunyai perbendaharaan kata yang kemas . Selain itu, mereka juga dikatakan mempunyai tahap penumpuan yang lama terhadap sesuatau perkara terutamanya dalam aspek kemahiran dan mereka juga mempuyai tenaga yang banyak dan dikatakan begitu aktif serta mampu bersesosial dengan cepat .  Kanak-kanak yang diketegorakan dalam masalah ini juga mempunyai daya keistimewaan yang hampir sama dengan kanak-kanak normal ynag biasa . Mereka juga turut mempunyai daya kepimpinan dan ketua yang lebih dominant serta “superior” di kalangan rakan sebaya .

3.9.4 MASALAH KESIHATAN

JENIS-JENIS KECERDASAN DAN KEBOLEHAN ( DR.GARNER )

3.9.4.1 Verbal-Linguistik

Mereka berkebolehan dalam menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan .Golongan ini juga amat peka terhadap pelbagai fungsi bahasa terutamanya kebolehan dalam merangsang emosi .

3.9.4.2 Logik dan Matematik

Kebolehan dalam menakluk, menyelesaikan masalaah yang komplek, membuat perkaitan seperti menyoal, kritis, cekap dalam membuat pengiraan dan perbandingan . Mereka juga cukup cekpa dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komputer .

3.9.4.3 Existentian

Kanak-kanak ynag terdiri daripada golongan pintar cerdas adalah amat berminat tentang hayat, evolusi manusia dan kematian .


3.9.4.4 Visual-Ruang

Mereka berkebolehan dalam mengesan dan menggambar bentuk, ruang,warna dan garisan. Selain itu mereka berkebolehan dalam mempersembahkan idea visual dan mengesan grafik . Berkebolehan juga dalam bidang seni, kreatif dalam menggunakan warna, membaca peta dan mempunyai daya imaginasi yang kuat . 
           
3.9.4.5 Muzik

Kanak-kanak dari masaalh pintar cerdas adalah amat berkebolehan dalam mengsan nada, melodi termask kemahuan dalam mengenal logo dan mengubah tempo / irama dalam melodi yang mudah . Mereka juga boleh merekodkan memori auditori . Murid yang mempunyai kecerdasan ini gemar belajar dalam masalah pengjaran lisan dan suka akan aktiviti yang jenis bersifat tarian .

3.9.4.6 Interpersonal

Kebolehan dalam memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrta orang lain. Mereka boleh bekerjasama dalam kumpulan serta berkomunikasi secara lisan atau tanpa lisan . Murid-murid ini yang tergolong dalamkecerdasan ini akan belajar dengan lebih berkesan lagi melalui pembelajaran koorperatif, pengajaran dengan rakan sebaya akan penglibatan dalam perbincangan kelas . Kebolehan dalam menjayakan sesuatu perhubungan dan kebolehan bersosialis. Selain itu, murid-murid daripada masalah pintar cerdas ini juga berkebolehan dalam memahami diri sendiri dari segi kekuatan, kelemahan, hasrat dan keinginan termasuk kemahiran yang membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan mengetahui bagaimana untuk mengawal perasaan . Mereka juga turut berkebolehan dalam memahami perasaan orang lain dan mempunyai daya tumpuan dan refleksi yang tinggi dan golongan pintar cerdas ini juga suka bekerja secara bersendirian .


3.9.4.5 Kinestetik

Berkebolehan dalam menggunakan badan untuk menyatakan idea, perasaan dan untuki menyelesaikan masalah termasuk masalah fizikal seperti koordinasi, fleksibiliti, kepantasan dan keseimbangan .Murid-murid pintar cerdas ini juga amat mahir dalam memanipulasi objek dan aktiviti yang melibatkan motor halus dan motor kasar NATURALS.Di samping itu juga mereka juga turut berkebolehan dalam mengenal, mengklasifikasi dan menghargai tumbuhan bahan galian dan haiwan serta berkebolehan dalam melihat perhubungan dan pula yang rapat antara tumbuhan dan juga antara kehidupan haiwan .

3.9.5 Perkembangan Fizikal

Pada dasarnya kanak-kanak pintar cerdas mengalami pertumbuhan fizikal yang sama .
      
3.10 KERENCATAN AKAL

Golongan yang mudah mengalamai masalah kerencatan akal adalah terdiri daripada kanak-kanak yang lewat dalam perkembangan berbanding dengan kanak-kanak normal . Kelewatan itu bergantung kepada tahap ( degree ) iaitu sejenis kerencatan yang di alami oleh seseorang kanak-kanak . Selain itu kelemahan mereka juga kurang jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang seumur dengan mereka .
Kanak-kanak terencat akan memerluikan masa yang lama untuk mempelajari sesuatu kemahiran jika dibandingkan dengan kanak-kanak normal . Hanya sebahagian kecil sahaja , kanak-kanak yang dilahirkan cacat atau tidak normal dan sebahagian besranya sihta dan normal . Sunggguhpun begitu kanak-kanak yang sihat dan normal ini tidak semuanya akan mejadi orang dewasa yang normal .
Terdapat beberapa bahaya yang perlu dihadapi dan juga ditempuhi oleh kanak-kanak ini semasa membesar seperti bahaya biologi atau dari alam sekitar . Bahaya-bahaya ini boleh mengakibatkan keadaan yang tidak normal ini lebih dikenali sebagai kanak-kanak khas .
Kanak-kanak khas adalah kanak-kanak yang berbeza daripada kanak-kanak biasa dari segi ciri-ciri fizikal dan psikologis . Program-program sekolah biasa di bentuk untuk kanak-kanak normal tidak dapat memberi peluang penyesuaian dan perkembangan yang optimum bagi kanak-kanak ini . Mereka memerlukan pelajaran yang khas atau dalam kes-kes yang tertentu memerlukan khidmat pembantu atau kedua-duanya sekali untuk mencapai taraf yang sepadan dengan keupayaan mereka . 

3.10.1 IMPLIKASI KERENCATAN AKAL TERHADAP
PERKEMBANGAN FIZIKAL, MENTAL, SOSIAL, EMOSI,  
SAHSIAH DAN PERTUTURAN / PEROLEHAN BAHASA.

1.      Beberapa jenis kecacatan fizikal terdapat di kalangan mereka yang terencat akal . Antaranya ialah kecacatan kederiaan, kecacatan motor dan epilepsy. Sebahagian daripada orang ynag terencat akal akan mengalami kecacatan penglihatan atau pendengaran . Kecacatan motor yang mungkin terdapat termasuklah spastisiti, ataksia dan atetosis . Epilepsi biasanya berlaku dalam kes-kes kerencatan yang tinggi atau yang teruk sahaj iaitu apabila terdapat kerosakan otka yang jelas .
2.      Dari segi perkembangan mental mereka yang terencat akal mempunyai kemahiran yang tidka menentu dan mereka mempunyai tahap intelektual ynag berbeza-beza. Mereka juga menunjukkan prestasi yang rendah dalam semua jenis tugas seperti pembelajaran, ingatan, penggunaan konsep dan penyelesaian masalah . Mereka mudah lupa akibta hilang ingatan seketika dan gemar bertanya soalan yang berulang-ulang atau menceritakan sesuatu yang berulang kali .
3.      Mereka yang mengalami kerencatan akal akan menghadapi kesulitan didalam perkembangan sosial daripada perkara-perkara berikut seperti memahami hubungan sosial, membentuk tali persahabatan, memahami fikiran dan perasaan orang lain dan mengekalkan hubungna mata .
4.      Dari segi perkembangan emosi dan sahsiah, mereka yang mempunyai kerencatan akal mempunyai tingkah laku yang boleh menimbulkan masalah pembelajaran biasanya akan dipengaruhi oleh kecenderungan hiperakif, gangguam perhatian, suka mengikut perasaan, ragam emosi yang kuat berubah, kelemahan koordinasi pergerakan umum dan lambat memberi gerak balas . Mereka juga menunjukkan tingkah laku yang bemacam-macam ragam dan pelik, selalu mengalami perasaan takut dan cemas dan sentiasa mengelka drai bercakap dan bermain bersama rakan yang lain . Mereka lebih suka bermain secara bersendirian .
5.      Implikasi terhadap perkembangan pertuturan atau perolehan bahasa mereka ini mempunyai tahap kefahaman bahasa yang rendah dan tahap penggunaan bahasanya terbantut . Bahasa mereka juga agak ganjil dan sukar difahami . Mereka yang terencat akal ini akan mengalami kesulitan dalam memahami pertuturan, kesulitan memahami isyarat ( badan, tangan, mimik muka ), kesulitan dalam mengguankan bahasa, lewat atau tiada langsung perkembangan bahasa dan terdapat juga echolalia iaitu mengulang percakapan orang lain .    

3.10.2 MASALAH KESIHATAN       

Faktor-faktor yang membawa kepada berlakuanya kecacatan terencat akal ini ialah seperti berikut :
1.      keadaan ganjil kromosom
2.      vairus
3.      penyakit kuning
4.      encephalitis
5.      otak dalam keadaan luar biasa ( Deformation ) dan bayi itu tidak sedakan diri apabila dilahirkan .

* Kebanyakkan susah untuk mengesan apa yang menyebabkan kecacatan akal .

3.11 MASALAH TINGKAH LAKU         

            3.11.1 Apakah Tingkah Laku

            Tingakah laku bermaksud perangai, gerakgeri, kelakuan, perangai atau perbuatan. Ia dilakukan oleh individu atau seseorang apabila individu berkenaan apabila berasa mahu melakukannya setelah menerima arahan-arahan dari sistem saraf pusat iaitu otak . Tingkah laku merupakan gerakan-gerakan fizikal yang dapat diperhatikan . Tingkah laku juga dapat menggambarkan keadaan emosi seseorang sama ada ia gembira, sedih atau sebagainya.

            3.11.2 Apakah ‘Normal’      

            Normal pula membawa pengajaran sesuatu keadaan atau suasana yang biasa berlaku atau perkara yang sememangnya sepatutnya terjadi sebagaimana yang dikehendaki mengikut norma-norma yang tertentu .  Jika sekiranya ia tidak berlaku, ataupun jika ia berlaku tetapi ia tidak mengikuti garis panduan yang tersedia maka ia dianggap telah terpesong atau terkeluar dari kebiasaanya ia berlaku .

            3.11.3 Apakah Yang Dimaksudkan Dengan Tingkah Laku Normal

            Tingkah laku normal adalah perangai, kelakuan, perbuatan dan gerakgeri yag kebiasaanya dilakukan oleh setiap kanak-kanak mengikut peringkat-peringkat perkembangan dan pencapaiannya yang berdasarkan kepada umur masing-masing .
            Melalui pemerhatian tingkah laku yang telah dibuat terhadap seseorang kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran, maka dapat dilihat bahawa tingkahlaku-tingkahlaku yang dipamerkan oleh mereka telah dianggap terpesong dari tingkah laku yang di anggap normal .

            3.11.4  Apakah Tingkah Laku Terpesong

                        Keseluruhan semua tingkah laku yng dilakuakn oleh kanak-kanak bermasalah pembelajaran ini juga dilakukan oleh kanak-kanak normal yang lain . Nmaun tingkah laku yang dilakuakn oleh kanak-kanak bermasalah pembelajaran ini dianggap terpesong kerana perkara-perkara berikut :

 1. Jangka Masa Tingkah Laku Berlaku

Tingkah laku yang dilakuakn oleh kanak-kanak beramsalh pembelajaran pada kebiasaanya memakan tempoh masa yang agak lama dari kanak-kanak normal . Contohnya , Saiful kalau ia menangis memakan masa untuk berhenti , malah kadang-kadang denagn aktiviti-aktiviti yang lain kerana ia akan menjadi lebih marah . Berbeza dengan kanak-kanak normal ia berlaku sekejap sahaja dan akan pulih bila ia dipujuk atau bila telah tertarik dengan perkara-perkara lain .

 1. Kekerapan Tingkah Laku Berlaku

Bagi aknak-kaank yang bermasalah pembelajaran tingkahlaku-tingkahlaku yang bersifat negative telah kerapberlaku dari tingkahlau yang bersifat positif. Umpamanya kanak-kanak bermasalah pembelajaran lebih kerap mengalami ‘tantrum’ dari kanak-kanak normal . Ini disebabkan mereka tidak dapat mmbuat altenatif lain untuk mengatasi sesuatu perkara yang berlaku ke atas dirinya . Terutama jika ia merupakan sesuatu masalah kepada mereka . Bagi mereka ini merupakan jalan atau cara yang berkesan dan mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain .

 1. Kesesuaian Dan Ketidaksesuaian Waktu Berlaku

Kanak-kanak bermasalah pembelajaran seringkali melakuakn tingkahlaku-tingkahlaku ini bersesuaian dengan waktu, masa, ketika dan suasana . Contohnya dalam situasi pembelajran yang berlaku sepatutnya saiful bolrh duduka beri tumpuan keapda apa yang gurunya sampaikan . Tetapi adalah sebaliknya yang berlaku . Ataupun dalam suasana yang gembira, riang dan seronok contoh ketika ada parti hari lahir, tiba-tiba saja ia boleh menjerit dan menangis dan sebagainya . Kanak-kanak ini tidak dapat mengadaptasikan tingkahlaku yang akan dilakukannya deangna keadaan persekitarannya . Mereka akan melakukan tanpa menghiraukan apa yang sedang terjadi di persekitaranya .

 1. Tingkahlaku Tidak Selaras Dengan Umurnya

Didapati tingkahlaku yang ditunjukkan oleh kanak-kanak bermasalh pembelajaran ini tidak selaras dengan umur mereka. Kebiasaanya walaupaun umur mereka telah mencapai 7, 8 ,dan 9 tahun , tetapi mereka masih lagi menunjukkan sikap atua sifat seperti kanak-kanak yang berusia dalam 4 tahun . Mereka masih lagi manja tidak suka berdikari tiada perasaan marah ataiu bercakap sendiri dan sebagainya yang sepatutnya tidak lagi dilakukan oleh mereka dalam usia sebegitu . Mereka juga sering mengamuk bila kehendaknya tidak dituruti . Sepatutnya mereka telah dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk .

 1. Lambat Memberikan Respon

Kanak-kanak bermasalah pembelajaran lambat memberikan respon kepada rangsangan-rangsangan yang diberikan . Mereka tidak menunjukkan perasaan minat atua tertarik keapda sesuatu pada pandangan kali pertama. Walaupun ia anggap menarik oleh mereka yang normal . Contohnya Saiful, ia tidak akan memberikan perhatiannya kepada gurunya jika sekiranya gurunya tidak merangsang dengan benda-benda yang diminatinya terlebih dahulu .
Keadaan ini berlaku kerana sistem saraf pusat iaitu tidak dapat berfungsi secara optimum kerana telah mengalami masalah seperti kerencatan di bahagian yang tertentu,berlainan dengan otak kanak-kanak yang normal. Oleh yang demikian ia tidak dapat memberikan maklumat yang tepat kepada emosi dan tigkahlaku kanak-kanak berkenaan

3.12 MASALAH KECACATAN MULTIPAL ATAU MASALAH
        BERGABUNG    

                        Kanak-kanak jenis ini mempunyai dua atau beberapa kecacatan . Ini termasuklah cacat penglihatan dan pendengaran iaitu buta dan pekak, terencta akal dan ‘cerebralpalsy’, ‘aphsia’ dan pekak dan lain-lain gabungan kecacatan lagi . Gangguan psikologi adalah kecacatan tambahan lagi kanak-kanak ini, yang timbul akibat dari kekecewaan disebabkan oleh kecacatan multipal itu . Di antara kes yang serius ialah mereka yang mengalami kecacatan dua atau lebih daripada dua pancarindera . Keadaan ini disebabkan sumber rangsangan kanak-kanak itu kurang berfungsi dengan baik . Mangsa kecacatan ini yang sangat terkenal ialah Helen Keler .
            Kanak-kanak perkembangannya dihalang oleh ‘cerebral palsy’ dan terencat sama ada disebabkan buta atau pekak, mempunyai peluang yang terhad untuk mempelajari sesuatu perkara dan tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri .   

3.13 MASALAH PENDENGARAN


Seseorang yang cacat pendengaran selalunya disalah anggap sebagai seorang yang normal kerana kecacatan mereka tidak ketara tidak seperti mana seorang yang Lumpuh, buta atau spastik. Seseorang yang buta dan pekak menyatakan jika di beri peluang memilih di antara buta dan pekak , mereka lebih rela memilih sebagai sebagai seorang yang buta.
 Jika seseorang itu di lahirkan tanpa kecacatan pendengaran, dia akan mampu untuk bertutur. Sebaliknya jika dia dilahirkan dengan cacat pendengaran, tentu perkembangan pertuturannya dan bahasanya akan terganggu atau lambat. Keadaan semakin parah jika sekiranya kanak-kanak tersebut langsung tidak mendengar dan sudah pastinya dia tidak akan dapat bercakap. Ini kerana sejak di lahirkan, salah satu cara untuk kanak-kanak belajar mengenal alam sekeliling ialah melalai pendengaran.Apabila umur semakin meningkat, kanak-kanak akan mulai belajar bercakap dan membentuk bahasanya sendiri.Kebanyakan yang cacat pendengaran bertutur bukanlah di sebabkan oleh alat suara mereka rosak tetapi disebabkan mereka tidak dapat menyebutkan kerana tidak pernah mendengar.

                         Kecacatan pendengaran boleh dibahagikan kepada empat jenis iaitu;

1.      Cacat Pendengaran Penerimaan
Kehilangan pendengran penerimaan ialah apabila getaran tidak boleh sampai ke bahagian dalam telinga yang mungkin disebabkan lubang telingan tersumbat, luka pada gegendang telinga atau tidak mempunyai lubang telinga. Kecacatan pendengaran seperti biasanya tidaklah tenat dan penggunaan alat pendengaran pengaliran tulang selalunya boleh memulihkan pendengaran yang rosak itu.

2.      Kecacatan Pendengaran Pengamatan.
Kecacatan pendengaran pengamatan atau sarat deria selalunya lebih tenat. Ini di sebabkan oleh kerosakan bahagian dalam telinga atau kecacatan saraf telinga yang menghantarnya utusan kebahagian otak.

3.      Cacat Pendengaran Pusat
Kecacatan pendengaran pusat pula apabila organ pendengaran berfungsi secara betul tetapi system urat saraf pusat tidak bergerak dengan betul atau cedera.

4.      Cacat Pendengaran Psikogenik
Kecacatan pendengaran psikogenik ialah satu keadaan apabila organ-organ penerimaan termasuklah urat saraf pusat berfungsi dengan baik tetapi pengidapnya tidak boleh mendengar apa-apa kerana gannguan emosi yang terpenda

Daripada huraian di atas, secara umunnya kecacatan pendengaran boleh di bahagikan kepada dua kategori iaitu:
A.    Pekak – mereka yang mempunyai deria dengar yang tidak berfungsi. Kecacatan ini dialami sama ada sebelum atau selepas di lahirkan.
B.     Separa pekak—walaupun deria dengar mereka rosak tetapi boleh berfungsi sama ada dengan alat bantuan pendengaran atau tidak.

Terdapat berbagai-bagai darjah atau peringkat cacat pendengaran iaitu dari peringkat yang rendah kepada peringkat yang tenat. Bagi mengetahui darjah pendengaran, sejenis alat mengukur yang dipanggil audimeter digunakan. Unit yang di gunakan bagi menjelaskan kekuatan bunyi ialah desibel (dB). Jika peringkat kecacatan pendengaran seseorang yang tenat, nilai desibelnya lebih tinggi.
Kadang-kadang cacat pendengaran pada pelajar tudak diketahui oleh ibu bapa sehinggalah kanak-kanak bersekolah. Guru juga tidak menyedari keadaan ini dan mungkin menyalahkan anggap pelajar itu mempunyai masalah pembelajaran  perenggan baru.Cacat pendengaran boleh diklasifikasikan seperti berikut
1.      Ringan (mild)- kehilangan pendengaran 20-40(decibel)
2.      Seherhana (moderete) – kehilangan pendengaran 40-70(decibel)
3.      Teruk(severe) – kehilangan pendengaran 70-95(decibel)
4.      Amat teruk (profound)- kehilangan pendengaran melebihi 95(decibel)

3.13.1 Kecacatan pendengaran ringan (mild) 20-40 (decibel)
Pada peringkat pendengaran ini menunjukkan kehilangan pendengara
yang sedikit. Mereka ini menghadapi masalah mendengar perbualan yang perlahan. Kanak-kanak ini dapat menbentuk pertuturan dan bahasa yang normal jika mendapat amplikasi bunyi yang sesuai.

3.13.2 Kecacatan pendengaran sederhana (moderete) 40-70(dB)
Tahap sederhana pula ,kanak –kanak dapat memahani pertuturan
terutamanya apabila terdapat bunyi latar.Ini boleh menpengaruhi perkembangan pertuturan dan bahasa jika mereka tidak dapat dipasang dengan alat bantuan pendengaran seawal mungkin. Apa yang lebih penting pada tahap ini ialah perlunya ada latihan agar mereka dapat mengetahui perbezaan bunyi pertuturan.

3.13.3 Kecacatan pendengaran teruk (severe) 70-95 (dB)
Tahap 70 ke 95 dB adalah tahap yang teruk. Pada tahap ini mereka tidak dapat mendengar bunyi pertuturan yang normal. Dengan bantuan alat bantu dengar maka ia boleh membesar bunyi pertuturan yang tertentu dan membantu memahami pertuturan. Mereka menghadapi masalah mengenai pertuturan dan kualiti pertuturan.

3.13.4 Kecacatan pendengaran yang amat teruk (profound) melebihi 95 ke
          atas
Tahap melebihi 95 dB ke atas pila ialah tahap kepekakkan yang sangat teruk sekali. Pada tahap ini mereka menghadapi masalah besar untuk mendengar bunyi pertuturan. Keberkesanan penggunaan alat bantu dengar ini bergantung kepada individu. Mereka ini menghadapi masalah yang teruk dalam penguasaan pertuturan dan bahasa.

   Sekerapan dimensa bunyi boleh disamakan dengan nada. Lagi lebih kekerapannya maka lagi tinggilah nadanya. Inimpula diukur menggunakan cycles (bilangan getaran) dalam satu saat. Nada yang rendah sekali dari piano mempunyai kekerapan 27 cycles satu saat dan nada yang tinggi sekali ialah 4000 cycles sesaat. Walau bagaimanapun, telinga manusia boleh mendengar bunyi-bunyi yang mempunyai kekerapan antara 20 hingga 20,000 cycles satu saat.
   Dalam hal yang sedemikian, seseorang yang lemah pendengaran mungkin mendengar hanya sebahagian daripada satu satu perkataan kerana vokal –vokal tergolong kepada bunyi kekerapan jangka rendah dan oleh itu, senang untuk menbezakan  melalui pendengaran. Manakala beberapa konsonan yang mempunyai kekerapan tinggi misalnya ‘s’ akan melemahkan kefahaman pertuturan kanak-kanak itu. Oleh itu, kehilangan pendengaran bagi seseorang itu boleh ditunjukkan di atas audiogram mengikut keintensifannya (dalam unit decibel) dan kekerapan (beberapa cycles dalam satu saat) dengan menggunakan alat jangka oudio ton jati.

3.13.5 TAHAP DAN CIRI PENDENGARAN
Tahap
dB
Ciri-ciri Pendengaran
1
0-24
Pendengaran normal

25-35
Sukar mengencam suara, diskriminasi

36-54
Masalah bunyi lembut, cakap jauh
2
55-69
Masalah suara kuat dan perlahan / perbualan telefon
3


70-79

Boleh kenal vokal tapi masalah konsonan
Boleh dengar jeritan kuat
Masalah pertuturan tanpa terapi
4
>90
Pekak teruk
Maalah bahasa dan pertuturan teruk

Kanak –kanak yang mengalami kehilangan pendengaran menunjukan tanda-tanda berikut
·         Selalu kurang tumpuan .
·         Selalu gagal bertindakbalas terhadap pertuturan orang lain, terutamanya dalam
      situasi bising
·         Selalu minta orang mengulangi apa yang telah di sebut
·         Selalu maju rapat kepada penutur
·         Selalu memberi perhatian kepada muka penutur.
·         Selalu memberi jawapan yang tidak kena kepada soalan
·         Sering meninggalkan beberapa bunyi daripada pertuturnya atau menggantikan
bunyi-bunyi lain.
·         Mempunyai suara yang terlalu lembut dan kuat.
·         Berindakbalas lambat terhadap arahan
·         .lemah tatabahasa.
·         Menghadapi masalah mengulangi apa yang didengar
·         Menghadapi masalah menentukan arah bunyi.
·         Selalu menghahapi telinga berair, selsema, sakit tekak.  

3.13.6 Langkah-Langkah Pencegahan

 

Langkah pencegahan bermula sejak sebelum dan selepas kelahiran bayi. Pencegahan awal dapat membantu mengelakkan daripada berlaku masalah kehilangan pendengan. Langkah pencegahan yang paling awal dapat dilaksanakan sebelum ibu mengandung. Rawatan ini berbentuk imunisasi yang diberikan kepada semua golongan remaja dan wanita. Imunisasi ini disebut sebagai Imunisasi Rubella. Ia disuntik kepada remaja yang berumur 12 tahun keatas. Suntikan ini dapat mengelakkan daripada jangkitan Rubilla(German Measles) yang menyerang ibu mengandung tiga bulan pertama. Pengambilan dadah dan alkohor yang berlebihan juga turut menyumbang kepada berlakunya masalah kehilangan pendengaran. Kesan daripada pengambilan tersebut menyebabkan pertumbuhan perkembangan janin terbantut. Walaupun seseorang itu dilahir normal namun itu tidak menghalang daripada terjadinya masalah kehilangan pendengaran ini.

Faktor keadaan fizikal dan alam sekitar juga antara penyebab terjadinya masalah kehilangan pendengaran. Suatu ketika dahulu heboh diperkatakan penggunaan Plumbum di dalam penghasilan pensil dan cat air.penggunaan pewarna ini turut digunakan didalam penghasilan barang permaianan kanak-kanak. Pendedahan yang berterusan kepada agen-agen kimia yang merbahaya ini boleh mengakibatkan pelbagai implikasi.

      Selain daripada faktor-faktor di atas, kemalangan juga memberi kesan kepada deria pendengaran. Bahagian telinga adalah organ yang sangat sensitive.Ini kerana organ yang dikenali koklea merupakan organ terpenting bagi membolehkan seseorang itu mendengar. Ia merupakan organ yang kecil, sensitive, dan kedudukan yang hampir dengan otak dan saraf muka. Sebarang kecederaan pada bahagian ini boleh mengakibatkan masalah kepekakan yang serius. Namun ,sekiranya seseorang itu dilahirkan pekak, masih ada peluang untuk sembuh seperti normal. Salah satu cara ialah menerusi implan koklea. Implan ini bagi menghasilkan rangsangan pendengaran dan meningkatkan kebolehan bertutur. Pengesan awal mampu membantu mereka bertutur berbanding lewat diketahui. Jika lewat diketahui maka proses pemulihan agak sukar kerana tengkorak dan lidah mereka terlalu lama tidak digunakan. Ini boleh menyebabkan ia menjadi keras dan tidak mampu mengeluarkan bunyi untuk menghasilkan percakapan. Jika masalah pendengaran dikenalpasti seawall tiga bulan, mereka diberikan alat bantuan pendengaran dan pembedahan koklea dalam telinga mengikut tahap kecacatan pendengaran yang dialami oleh bayi tersebut. Kurangnya pendedahan mengenai pembedahan ini menyebabkan orang ramai tidak mengetahui golongan yang menghadapi masalah itu masih ada harapan untuk mendengar semula.

     3.13.7 SEBAB-SEBAB KEHILANGAN PENDENGARAN.

3.13.7.1 .Sejarah keluarga
Terdapat beberapa sebab kecacatan diperolehi seperti yang dinyatakan oleh Hallahan dan Kauffman(1977) iaitu sebelum, semasa, atau selepas kelahiran.

a)      Sebelum Kelahiran
Terdapat beberapa factor yang menyebabkan gejala ini berlaku sebelum kelahiran seperti factor baka disebabkan oleh gen yang dibawa ibu bapa. Manakala factor bukan baka pula disebabkan oleh jangkitan semasa mengandung seperti Rubella, Meningitis, campak, beri-beri, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, pengambilan dadah dan alkohor yang berlebihan, mengandung yang terlalu kerap dan Toksemia di peringkat akhir mengandung turut menyumbang kepada gejala ini.

b) Semasa Kelahiran
Faktor semasa kelahiran pula berlaku disebabkan oleh kelahiran yang tidak cukup bulan,tekanan yang terlalu kuat terutama pada bahagian telinga kerana kepala bayi terlalu lama dipintu rahim, kecederaan semasa dilahirkan terutama dibahagian telinga, penyakit Homolisis yang disebabkan oleh factor Rd darah, dan barat badan bayi semasa lahir kurang daripada 1.5 kilogram.
 
c) Selepas kelahiran  
            Bagi selepas kelahiran pula disebabkan oleh kemalangan yang mencederakan bahagian telinga, pengambilan antibiotik seperti streptomein dll,terdedah kepada bunyi yang terlalu kuat, terdedah kepada bahan kimia seperti plumbum yang terdapat dalam pensil warna,dan penyakit berjangkit yang dibawa oleh bacteria dan virus seperti begok, deman campak, demam panas,dan sebagainya,
 
                        d) Hyperbilirubinaemia
             Ianya berlaku melibatkan komplikasi yang terdapat dalam factor Rd darah iaitu kurang merbahaya pada kandungan pertama seterusnya antibody mencukupi akan terbentuk pada kandungan kedua atau ketiga untuk merbahayakan fetus( Fundenberg et al.,1980) mengakibatkan , erythroblastosisi fetalis akan berlaku iaitu sel darah fetal rosak. Ini membari kesan kepada  otak bayi, selain keadaan kepekaan, cerebral palsy, aphasia dan retardation juga boleh berlaku.                        e)  Meningitis
            Penyakit teruk yang disebabkan oleh selaput yang meliputi otak dan tulang belakang menjadi bengkak dan merah. Walaupun kebanyakan kes meningitis kehilangan pendengaran disebabkan jangkitan bekteria, meningisti juga boleh disebabkan  oleh virus. Kadar penyumbang meningitis kepada kepekakan telah berkurangan namun mereka berisiko untuk mendapat kecacatan neurological yang teruk selain daripada kepekakan.

            3.14 Masalah Penglihatan

                        3.14.1 Definisi Masalah Penglihatan
Menurut Hewett (1974) Pengelihatan seseorang 20/200 atau kurang. Kecacatan penglihatan yang tidak sempurna berlaku apabila seseorang itu berkebolehan melihat antara 20/200 dan 20/70. harifah Zaharah (1985) berkata masalah pengelihatan ialah penglihatan terhad atau rabun iaitu seseorang yang rabun itu tidak buta tetapi tidak boleh melihat dengan terang.

                        3.14.2 Punca-Punca BermasalahPenglihatan
1.      47% disebabakan jangkitan semasa lahir
2.      33% akibat keracunan
3.      7-8% akibat kemalangan

3.14.3 Jenis-Jenis Masalah Penglihatan
1.      Miopia (rabun dekat)
2.      Hiperopia (rabun jauh)
3.      Astigmatisme
4.      Rabun malam
5.      Rabun warna


3.14.4 Tanda-Tanda Timbulnya Masalah Mata

3.14.4.1 TINGKAHLAKU

i) Menggosok-gosok mata dengan keterlaluan.
ii) menutup atau melindungi sebelah mata , mengenyetkan 
    kepala atau mendorong kepala  ke depan.
iii)mengalami kesulitan membaca atau membuat kerja-
    kerja lain yang memerlukan penggunaan mata dengan
    rapi.
iv)mengedip-ngedip mata lebih kerap daripada biasanya
    atau mudah berasa jengkel apabila membuat kerja yang  
    memerlukan penglihatan rapi.
v) memegang buku rapat pada mata.
vi)tidak dapat melihat benda-benda yang jauh dengan jelas.
vii)mengecilkan mata (merapatkan kelopak mata) atau
     mengerutkan dahi.

3.14.4.2 RUPA

i) bermata juling.
Biasanya antara sebab mata juling ini adalah disebabkan oleh rabun dekat yang terlalu teruk ataupun oleh penyakit barah.

ii)kelopak mata merah.
Tahap penglihatan anak adalah amat sensitif ketika tahun-tahun awal tumbesaran anak terutamanya ketika berusia 4 dan 5 tahun.

iii)mata yang radang atau berair.

iv)Tembel yang timbul berulang kali.

3.14.3 KOMPELIN

i)mata gatal, merah atau berasa gatal-gatal.

ii)tidak dapat melihat dengan jelas.

iii)pening kepala (rasa pening), sakit kepala atau rasa loya
    (mual) berikutan daripada kerja yang banyak
    memerlukan penglihatan rapi.

iv)penglihatan kabur atau berganda.

Bagi katarak, ia disebabkan oleh pengaburan kanta mata yang mengakibatkan penglihatan menjadikabur. Pada kanak-kanak, keadaan ini dinamakan katarak konginental (katarak sejak lahir) danpenglihatan bagi jarak jauh dan terhadap warna adalah jelas. Dr. Abdul Aziz Al-Aklbar bin Mohamed Noor mengatakan, "mengesan punca kerosakan mata diperingkat awal amat mustahak kerana jika terlambat terutamanya selepas anak berusia 10 tahun,rawatan yang diberikan mungkin memakan masa kerana ia berkait rapat dengan perkembangan otak.Selepas 10 tahun, perkembangan otak manusia sudah tetap jadi sukar untuk kita merawat penyakittersebut dengan sepenuhnya."
4. KESIMPULAN

Murid-murid berkeperluan khas dikenalpasti dan dikategorikan berdasarkan jenis kecacatan atau kekurangan yang di alaminya dalam keadaan luar biasa iaitu dari segi fizikal, mental, emosi, dan tingkahlaku. Murid-murid berkeperluan khas ini terbahagi kepada beberapa jenis iaitu murid-murid cacat pendengaran, cacat penglihatan, bermasalah pembelajaran, bermasalah tingkah laku, bermasalah pertuturan, murid spastic, terencat akal, cerdas pintar dan cacat anggota.
Jabatan  Pendidikan Khas pada tahun 1998 mengatakan bahawa setiap kanak-kanak dengan kecacatan mempunyai hak yang sama bagi mengatakan kehendaknya terhadap pendidikan dan ibu bapa mereka mempunyai hak menentukan jenis pendidikan yang sesuai bagi anak mereka. Keputusan yang telah diambil dalam pendidikan khas bagi beberapa tahun kebelakangan ini di Malaysia bersesuaian dengan kehendak masyarakat dunia dan ianya perlulah disokong sepenuhnya. Oleeh itu sekolah mestilah menyediakan kemudahan dan peluang bagi semua jenis kanak-kanak belajar bersama, tanpa mengira kekurangan dari segi fizikal, intelek, emosi, dan lain-lain. Sudah sampai masanya sekolah berusaha mengadakan muafakat dan kerjasama dengan pelbagai pihak bagi menjayakan pendidikan untuk semua. Sekolah adalah institusi kecil masyarakat di mana murid-murid berkeperluan khas dapat belajar dan berinteraksi dengan rakan normal di samping memberi peluang murid-murid normal mengenali murid khas ini.
Perubahan sikap dan pandangan positif masyarakat kepada golongan ini amat diperlukan untuk menjamin golongan ini diterima dalam masyarakat. Sudah lama diskriminasi kepada golongan ini wujud kerana kegagalan masyarakat menyedari akan bakat dan pontensi gologan ini. Tetapi lebih malang lagi masih terdapat gologan masyarakat yang masih menumpukan perhatian kepada kekurangan dan kecacatan yang terdapat pada golongan ini. Masyarakat perlu membuat segala usaha bagi membolehkan mereka menyesuaikan diri dengan golongan berkeperluan khas. Adalah tidak wajar bagi masyarakat mengharapkan semata-mata perubahan serta penyesuaian daripada gologan berkerluan khas menurut segala kehendak masyarakat.
5. BIBLIOGAFI

Jabatan Pendidikan Khas(1998). Hala Tuju Pendidikan Khas. Kuala Lumpur ; Kertas yang tidak terbitkan.

Pekeliling kewangan  Bil 2/91-KP 1573/17L jid 8(78) bertarikh 11 Februari 1991

Pekeliling kewangan  Bil 3/1995 bertarikh 11 januari 1995

Surat Siaran Jabatan Pendidikan Khas, KP/JPK/BPKPK/09/03/1(43)

Surat Pekeliling Bahagian  Sekolah-Skolah Kementerian Pelajaran Malaysia, Bil. K.P.(BS)8502/5/PK/Jid. V26 bertarikh  18 januari 1986

Surat Pekeliling Bahagian  Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia, Bil. K.P.(BS)8502/5/PK/Jid V34 bertarikh 30 jun 1989

Peraturan-Peraturan Pendidikan (PENDIDIKAN KHAS)1997 [KP(PUU)S 10075/07/I/ Jid.II,PN(PU2)569]

Sang,M.S,(2000).Pendidikan Di Malaysia .Kuala Lumpur :Kumpulan Budiman Sdn.Bhd. 
 


             


  

          
          
      
  

 6 comments:

 1. Assalamualaikum..terima kasih di atas segala maklumat yang diberikan. Saya sangat menghargainya. :)

  ReplyDelete
 2. Masalah Cerebral Palsy,Autism,dyslexia,ADHD,lembam sebenarnya boleh disembuhkan jika dirawat puncanya.Berilah sinar harapan baru kepada anak anda.Sila ke Pusat Rawatan Fitrah Healthcare Centre Gombak 019 6676236 -Dr Wan

  ReplyDelete
 3. asalammualaikum... maaf sy bertanye ank sy bru berumur 2tahun
  tapy ank sy ada sakit jantung berlubagn 0.6cm adkah ank sy dlam gologan OKU/

  ReplyDelete
 4. assalamualaikum..nak tanya..program awal untuk bayi dan kanak-kanak..sama tak dengan intervensi awal?? nak buat assigment..rawatan utk intellectual disability..dia hanya bgi jenis rawatan..tetapi tak bagi huraian..cari maklumat untuk program awal dia naik intervensi awal

  ReplyDelete
 5. assalamualaikum..nak tanya..program awal untuk bayi dan kanak-kanak sama tak dengan intervensi awal? sebab nak buat assigment tentang rawatan untuk intellectual disability..cari maklumat dia hanya naik program awal n tkda huraian..lpastu taip program awal naik intervensi awal..

  ReplyDelete