KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Saturday, 18 February 2012

ISU PENEMPATAN MURID PENDIDIKAN KHAS


  Isu Strategi  Dan  Penempatan Pelajar.

Isu ini merupakan antara yang sering dibahaskan di peringkat sekolah antara guru  Pendidikan Khas, Guru Pemulihan dan pihak pentadbir serta ibu bapa. Bagi sebahagian ibu bapa masih tidak mahu menerima hakikat bahawa anak mereka perlu dimasukkan ke kelas Pendidikan Khas. Oelh yang demikian kriteria dan instrumen pemilihan perlu sesuai dengan kepelbagaian katogeri murid. Setiap orang murid adalah berbeza dari aspek kognitif, emosi dan afektif. Mereka perlu dinilai dengan cara yang berbeza dan sesuai dengan tahap keupayaan mereka. Meskipun ada instrumen penempatan yang disediakan oleh kementerian tetapi tidak boleh digunakan kepada semua murid. Terutama sekali bagi murid dari katogeri slow learner atau lembam.
Cadangan penempatan tersebut perlu dirujuk kepada doktor atau pakar yang berkelayakan seperti yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Pada tahun 90an hanya doktor pakar kanak-kanak atau pakar psiktatri sahaja yang layak membuat ujian penempatan. Ianya mengambil masa dari dua minggu hingga ke sebulan  sebelum mengesahkan kecacatan yang dialami oleh murid tersebut. Selain daripada beberapa siri pemeriksaan murid tersebut perlu menjalani beberapa sesi terapi dan tahap kematangan pemikirannya akan dikukur. Begitulah sukarnya mendapatkan kelulusan dari pihak doktor.
Isunya ialah sangat berbeza pada masa kini kerana dalam masa sehari doktor boleh mengesahkan penempatan untuk murid. Ibu bapa selalu merungut pihak hospital tidak menjalankan rawatan secara terperinci . Lebih malang lagi ada doktor yang tidak ada pengetahuan langsung dalam bidang  Pendidikan Khas. Maka tidak hairanlah ada sebahagian murid yang dari katogeri lembam atau slow learner ditandakan sebagai terencat akal. Malahan ada murid down sindrom ditandakan sebagai slow learner. Hal yang sedemikian mendatangkan masalah dalam kalangan guru  menentukan kumpulan belajar atau kelas bagi murid tersebut.  Sangat meragukan pula ialah kenapa sekarang mana-mana doktor di poliklinik boleh membuat pengesahan tersebut tanpa merujuk kepada pakar-pakar yang berkelayakan. Senario inilah yang menjadikan masalah utama dalam penempatan murid Pendidikan Khas. Kita tidak mempertikaikan kewibaan doktor tersebut tetapi masih kedengaran rugutan dari penjaga bahawa tidak ada sebarang pemeriksaan dan ujian yang dijalankan oleh pihak poliklinik memadai dengan instrument yang dibekalkan oleh pihak guru.
Kebimbangannya ialah salah penempatan akan menyebabkan murid tersebut dibafikan hak mereka dalam mendapatkan pendidikan yang sewajarnya. Contohnya isu mengenai murid pemulihan yang ditempatkan ke dalam kelas Pendidikan Khas atau sebaliknya. Kaddangkala keputusan doktor tersebut terpaksa kita abaikan kerana keputusan penempatan yang tidak sesuai. Kebanyakan doktor tidak faham program yang berkaitan dengan perkataan integrasi, inklusif, masalah pembelajaran, kelas biasa, kelas pemulihan dan Pemulihan Dalam Komuniti.
Mutakhir ini kebanyakan sekolah mengajar status Sekolah Cemerlang, Berprestasi Tinggi dan sebagainya. Rata-rata guru besar mempunyai target untuk mencapai cita-cita tersebut. Isunya ialah belum tamat bulan Januari sudah ada murid tahun satu dikeluarkan dari sekolah mereka kerana tidak pandai membaca dan menulis dengan baik. Guru Besar kini sudah pandai promosi kelas Pendidikan Khas kepada penjaga yang ada anak sedemikian. Ini semuanya bertujuan untuk mengecilkan data murid tegar pada pertengahan tahun nanti. Hak murid untuk belajar dan dididik dinafikan kerana mereka belum berpeluang pun untuk merasai suasana persekolahan yang sebenar. Ini kerana pada awal Januari biasanya program transisi dijalankan sebelum mereka disaring dalam ujian LINUS saringa 1, 2 dan 3. Sedangkan pihak kementerian telah mengeluarkan pekeliling mengenai penempatan murid tahun 1 ke kelas Pendidikan Khas hanya selepas saringan ke 3.

Pihak jabatan pula kurang peka dalam hal ini dan kadangkala urusan penempatan pun tidak sesuai dengan Program Integrasi. Pernah berlaku murid cacat pendengaran di tempatkan di kelas masalah pembelajaran. Alasannya ialah atas permintaan penjaga. Seharusnya pihak jabatan perlu memaklumkan kepada penjaga tersebut penempatan yang sesuai untuk anak mereka.  Kesilapan yang beginilah yang menyebabkan guru Pendidikan Khas rasa terbeban dan sukar menjalankan proses pengajaran dengan berkesan.

Cadangan mengatasinya:
Pihak Jabatan Pelajaran dan Kumpulan Pelbagai  Disiplin  termasuk pihak hospital perlu berganding bahu dan saling bekerjasama dalam isu ini. Kedua pihak perlu melakukan penyebaran ilmu dan pengetahuan yang mereka ada mengenai murid berkeperluan khas. Kedua pihak perlu  berbincang  dan menetapkan keperluan-keperluan dan strategi yang lebih sesuai dalam isu penempatan ini.
Pembinaan ujian  soalan diognostik juga perlu diselaraskan dan dikeluarkan oleh satu badan yang bertauliah supaya tidak berlaku penyelewengan ataupun penindasan terhadap murid. Pelbagai aspek berkaitan  murid perlu diambil kire sebelum memulakan proses penempatan murid berkenaan ke kelas –kelas pendidikan khas untuk mengelakkan masalah muncul setelah murid ditempatkan. Selain itu panel-panel yang terlibat semasa proses penempatan pelajar seharusnya menjalankan tugas dengan penuh professional untuk memberikan satu perkhidmatan yang terbaik.  Ibu bapa sekarang sentiasa peka mengikuti perkembangan anak-anak mereka. Oleh yang demikian mereka yang terlibat perlu telus dan menghormati hak individu untuk mendapatkan keperluan rawatan yang sesuai.


Pentadbir sekolah juga perlu amanah dalam mentadbir program integrasi ini. Mengejar kecemerlangan biarlah dengan cara yang professional juga. Hak murid untuk mendapatkan pendidikan dan pelajaran perlu diambil kira. Bagilah mereka peluang menunjukkan kemampuan dan kebolehan mereka terlebih dahulu sebelum dihantar ke kelas Pendidikan Khas. Ibu bapa juga perlu mempertahankan hak untuk  anak-anak mereka. Mereka perlu tahu kriteria yang ditentukan untuk masuk ke kelas Pendidikan Khas kerana belum pasti cadangan dan pendapat pihak sekolah adalah benar selagi belum mendapat pengesahan pakar yang berkelayakan.
Pihak Jabatan Pelajaran pula perlu lebih peka dan selari dengan dasar dan pekeliling yang telah dikeluarkan oleh pihak kementerian. Jangan mengharapkan pihak sekolah sahaja yang melaksanakan dasar-dasar tersebut sedangkan di peringkat jabatan banyak perkara yang terlepas pandang. Sokongan sedemikian sangat penting supaya guru-guru diperingkat sekolah tidak merasa tertekan dan diperlekehkan begitu sahaja.

RUMUSANNYA:
Isu-isu yang dibincangkan adalah merupakan antara cabaran yang perlu dihadapi oleh guru-guru Pendidikan Khas.  Meskipun segala keperitan yang dilalui tersebut mencabar keprofesionalisma  dalam keguruan tetapi guru Pendidikan Khas tetap berdiri teguh  bersama anak muridnya. Bilangan mereka saban tahun semakin bertambah cukup membuktikan kepercayaan dan tanggapan positif terhadap keperluan pendidikan kepada semua kanak-kanak.
Cabaran tersebut menjadikan guru-guru Pendidikan Khas semakin matang dan sentiasa memperbaiki kelemahan diri supaya opsyen ini tidak lagi menjadi pilihan terakhir dalam bidang keguruan. Cabaran –cabaran yang mendatang merupakan satu impak yang besar dalam bidang ini kerana ianya telah membuka ruang yang lebih luas untuk meningkatkan kualiti opsyen Pendidikan Khas. Secara tidak langsung ianya memberikan ruang kepada Kementerian Pelajaran dan Pejabat Pelajaran mengatur program dan dasar yang meningkatkan kualiti Pendidikan Khas.
Untuk menjadi guru yang profesional, seseorang guru itu harus menekankan tiga aspek penting dalam dirinya iaitu kepakaran, pengetahuan dan pembentukan sahsiah (Robiah, 1998).
Harapannya semua pihak akan yang terlibat akan memberikan kerjasama yang terbaik dan memberi sumbangan idea dalam meningkatkan mutu Pendidikan Khas. Kecemerlangan tidak berjalan dengan sendiri tanpa sokongan padu semua pihak . Tanggungjawab mendidik murid Pendidikan Khas adalah tugas bersama dalam satu komuniti sekolah. Penerimaan masyarakat sekolah terhadap golongan ini akan memberikan keyakinan untuk berpimpingan tanagan bersama mencapai kecemerlangan dalam pendidikan.
Pendidkan Khas juga mempunyai murid  yang mempunyai matlamat mencapai kehidupan bermakna dan berketrampilan dengan didikan golongan guru yang inovatif dan kreatif. Berikan ruang kepada mereka untuk menjadi rakyat yang berpendidikan selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

ISU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KHAS


Isu Perlaksanaan Pengajaran:

Tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untuk memudahkan pembelajaran para pelajar. Untuk memenuhi tugas ini, pengajar atauguru bukan sahaja harus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis, tetapi mereka juga menciptakan pengajaran yang berkesan. Ini bermakna guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat meransangkan minat pelajar di samping sentiasa memikirkan kebajikan dan keperluan pelajar.

Dalam sesi pembelajaran, guru kerap berhadapan dengan pelajar yang berbeza dari segi kebolehan mereka. Hal ini memerlukan kepakaran guru dalam menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna, guru boleh menentukan pendekatan, memilih kaedah dan menetapkan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan perkembangan dan kebolehan pelajar. Strategi yang dipilih itu, selain berpotensi memeransangkan pelajar belajar secara aktif, ia juga harus mampu membantu menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik hati pelajar serta dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna.

Kadangkala hal sedemikian tidak berlaku dalam Pendidikan Khas. Ada sebilangan guru yang mengambil kesempatan dengan ketidakupayaan murid. Mereka mengambil jalan yang mudah dan mengajar dengan sambil lewa sahaja. Tidak ada persediaan dan beranggapan tidak perlu bersusah payah mengajar kerana mereka pasti tidak cemerlang seperti murid aliran perdana. Tidak perlu tetapkan target kerana mereka sememangnya tidak ada pencapaian. Sikap beginlah menjadikan persepsi guru aliran perdana dan pihak pentadbir semakin berat sebelah .

 Terdapat guru yang melengahkan masa untuk masuk ke dalam kelas, dan ada juga yang masuk tetapi tiada pengisian yang diterima oleh murid tersebut. Pengajaran tidak berlaku  biasanya  guru akan mengambil latihan di dalam buku yang dibeli dan difotostat untuk semua muridnya. Kemudian, murid akan diarah menyiapkan latihan tersebut sementara guru membuka laptop dan melayari internet. Hal ini sememangnya amat tidak patut dilakukan oleh guru walaupun mereka menganggap pengajaran akan menjadi sia - sia kerana murid cepat lupa. Bagi guru yang prihatin, memang akan digunakan latihan di dalam buku namun perlu mempunyai pengisian dan mengajar dahulu murid berkaitan pengajaran tersebut. Betulah jika pihak pentadbir mengatakan murid Pendidikan Khas setiap hari asyik mewarna.

Selain daripada itu, hasil kerja murid tidak dinilai dengan betul. Memberi tugasan kepada hanya sebagai umpan untuk duduk diam sahaja. Murid tidak dibimbing dengan baik dan seperti yang sepatutnya. Guru  Pendidikan Khas sendiri memandang rendah kepada kemampuan muridnya apatah lagi orang lain.

Isu seterunya berkaitan dengan pengawasan dan tanggungjawab guru selepas waktu mengajar mereka. Walaupun bukan tugas guru biasa untuk mengawasi murid selepas waktu mengajar, ia berbeza dengan pendidikan khas. Murid ini perlu diawasi setiap masa namun bukan perlu memegangnya, cuma diperhati dan menegur sekiranya salah. Namun, kebanyakan guru tidak menghiraukan perkara tersebut dan memandang sebelah mata sahaja sekiranya berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Selalunya tugas ini akan ditolak terus kepada pembantu pengurusan murid dan guru pula duduk rehat dan melayari internet ataupun berborak sesama sendiri. Berbeza pula bagi guru yang prihatin,mereka akan mengiringi muridnya ke kantin dan mengawasi agar tidak berlaku pergaduhan atau menganggu murid lain.

Cadangan Mengatasi:

Guru pendidikan khas merupakan individu yang paling penting di dalam kelas pendidikan khas. Sebagai pendidik mereka perlu merancang proses pengajaran mereka dengaan baik. Mereka perlu tingkatkan kemahiran dan memperbaiki mutu proses pengajaran. Guru perlu mewujudkan suasana yang kondusif supaya murid dapat belajar dengan selesa dan kondusif.

Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas atau Penyelaras memainkan peranan penting memantau dan memberi teguran serta menasihati guru-guru supaya yang melakukan kesilapan. Mereka perlu diberi kesedaran dan pengetahuan mengenai tugas dan tanggungjawab seorang guru Pendidikan Khas.

Guru yang cemerlang mempunyai sahsiah yang terpuji, berketrampilan dan berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan serta peka dan prihatin terhadap keperluan pelajar. Mereka perlu  menguasai dan menghayati sepenuhnya kandungan mata pelajaran kepakarannya, menjadi pakar rujuk pengajaran dan pembelajaran, bijak mengurus masa, bahan sumber, alat pengajaran dan pembelajaran, mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pengajaran dan pembelajaran pelajar serta menyediakan program tindakan susulan, berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Guru yang berwawasan mestilah proaktif, mempunyai inisiatif, bersifat responsif dan inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.

Juga dicadangkan sekiranya ada guru yang menghadapi masalah dalam proses pengajaran, mereka perlu dibimbing cara melaksanakan pengajaran yang sesuai dengan keupayaan murid Pendidikan Khas. Terutama sekali bagi Guru Sandaran Tidak Terlatih. Mereka ini juga memerlukan guru pembimbing bagi membantu mereka menyesuaikan diri dengan proses pengajaran.

Selain daripada itu pihak pengurusan boleh mengadakan lawatan ke sekolah-sekolah rintis sebagai penanda aras untuk memantapkan lagi profesion keguruan. Di samping itu juga digalakkan menghadiri sebarang kursus, bengkel atau seminar yang dianjurkan oleh badan-badan lain termasuk NGO sebagai pemantapan dalam ilmu pengetahuan.
� � e g � B � } uru pelatih perlu diperketatkan lagi dengan mengambilkira aspek personalti,minat,latar belakang dan kegiatan luar. Ini memberi ruang kepada institusi perguruan membentuk insan guru yang berkualiti dan boleh melaksanakan dasar-dasar negara. Kementerian pelajaran juga perlu meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan guru dapat bertugas dengan dedikasi dan telus.  Pemantauan perlu dijalankan secara sitematik dan berterusan supaya guru sentiasa berusaha dengan lebih cemerlang dan berkualiti.

Bagi Guru Sandaran Tidak Terlatih tempoh masa yang ditetapkan untuk mendapatkan ilmu pedagogi tidak mencukupi. Mereka perlu diberi tempoh masa yang lebih lama supaya mereka dapat mempelajari tenik-teknik dan pendekatan  dalam pengajaran.

ISU PROFESIONALISMA GURU PENDIDIKAN KHAS


Suatu masa dulu isu kekurangan guru dalam Pendiidkan Khas begitu ketara sekali. Jabatan Pelajaran pernah membuka iklan secara terbuka kepada sesiapa yang berminat untuk mengajar  ke kelas Pendidikan Khas. Malangnya sambutan yang diterima sangat mengecewakan. Kalau ada pun yang dihantar ke kelas Pendidikan Khas ketika itu adalah guru-guru yang bermasalah kesihatan, disiplin, dan guru yang dianggap tidak berguna dalam aliran perdana. Kesannya sangat meningglkan beban dalam kelas Pendidikan Khas kerana bertentangan dengan kehendak dan keperluan murid. Bagaimana seorang guru dapat membentuk diri murid Pendidikan Khas sedangkan mereka sendiri bermasalah dan tidak boleh memperbaiki diri sendiri. Maka lagilah orang sekeliling memandang sinis kepada Pendidikan Khas dengan anggapan murid dan guru adalah sama sahaja.

Ada juga sebilangan kumpulan guru menawarkan diri untuk mengajar kelas Pendidikan Khas bukan kerana minat tetapi kerana hendak melarikan diri daripada beban tugas di aliran perdana. Mereka menganggap di kelas Pendidikan Khas tidak banyak tugas yang perlu  dilakukan. Namum demikian setelah menjadi warga Pendidikan Khas barulah mereka menyedari hakikat sebenarnya yang dialami oleh guru-guru Pendidikan Khas selama ini. Maka tiak hairanlah ada yang mohon kembali semula ke aliran perdana atau bertukar sekolah sebagai guru akademik.

Berikutan dengan kekurangan guru tersebut maka, Kementerian Pelajaran telah membuka peluang kepada Guru Sandaran Tidak Terlatih  dalam Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI). Pendidikan Khas mula menerima guru-guru KPLI ini yang datang dari pelbagai opsyen. Sedikit sebanyak guru-guru lama merasa agak lega kerana persepsi mungkin akan berubah bila Pendidikan Khas mula diajar oleh guru berijazah.  Kita tidak menafikan ada sebahagiannya sangat komited tetapi bilangan itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan pelbagai masalah lain yang timbul selepas itu.  Tidak berminat , terpaksa mengajar juga kerana tiada pekerjaan , tidak boleh memberikan komitmen sepenuhnya dan gagal mengajar dengan baik adalah antara yang menjadi masalah utama dalam Pendidikan Khas.  Tempoh masa yang  diperuntukan  untuk melatih mereka ini sangat tidak relevan untuk menjadi seorang guru lebih-lebih lagi guru Pendidikan Khas. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran tidak berkesan dan  ada sebahagiannya merasa tidak selesa bersama dengan murid Pendidikan Khas. Inilah kesannya daripada temuduga yang dijalankan secara tidak telus. Ramai pegawai atasan menggunakan kuasa mereka memilih saudara- mara atau ahli keluarga menceburi bidang ini kerana opsyen yang mereka miliki menyebabkan mereka sukar mendapat pekerjaan lain.

Campurtangan yang sedemikian juga melahirkan ramai guru  Pendidikan Khas yang hanya makan gaji dengan pendidikan tetapi mempunyai komitmen lain seperti perniagaan dan sebagainya. Seolah – olah mereka tidak mamapu berbuat apa dan setiap hari hanya menunggu masa untuk balik sahaja sama seperti murid Pendidikan Khas. Jika dulu guru-guru lama membuat semua perkara dengan sendiri termasuk bahan bantu mengajar dan pengurusan kelas. Kumpulan guru baru yang ada sekarang sangat terhad pengalamannya kerana semua kerja-kerja yang sepatutnya tugas guru di serah kepada pembantu pengurusan murid. Maka lahirlah guru-guru yang tidak berkualiti dan tidak mampu mengurus dengan baik.

Mereka juga gagal mewujudkan hubungan baik dengan guru-guru lama dan tidak mahu belajar atau bertanya mengenai proses pengajaran yang berkesan.  Ini kerana jelas mereka sangat kekurangan kemahiran dan pengetahuan ilmu keguruan. Mereka kurang berjaya mengaplikasikan strategi dan pendekatan yang sesuai dengan murid Pendidikan Khas.  Mereka juga cepat berputus asa dengan murid dan bersikap kurang sabar serta cepat jemu. Maka oleh sebab itu guru-guru yang sedemikian  lebih fokus pada tugas-tugas lain seperti kokurikulum dan sebagainya.

Guru pendidikan khas merupakan guru yang dianggap guru yang paling mudah bekerja. Tidak perlu menyemak soalan yang berlambak, tidak perlu memikirkan strategi untuk murid lulus cemerlang, dan hanya terdapat beberapa orang murid sahaja di dalam kelas. Mungkin tekaan itu betul jika guru tersebut mengambil mudah apa yang akan diajar kepada murid pendidikan khas, namun tidak mudah sekiranya guru tersebut benar - benar ingin mengajar muridnya berilmu dan menerima sesuatu apabila hadir ke sekolah setiap hari. Maka semua tugas-tugas penting dipertanggungjawab kepada guru Pendidikan Khas. Kesibukan dan beban tugas yang bukan hakiki menyebabkan perhatian ke atas murid dan kelas Pendidikan Khas terabai dan terbiar.

Guru Pendidikan yang bertanggungjawab akan pandai membahagikan masa dengan baik dan tahu mana satu tugas yag perlu diutamakan. Tetapi ada juga Pendidikan Khas yang mengambil kesempatan dengan menumpukan sepenuhnya pada tugas-tugas luar selama beminggu-minggu tanpa  rasa bersalah terhadap murid Pendidikan Khas. Ini memberi kesan kepada guru-guru Pendidikan Khas yang lain merasa tertekan kerana terpaksa bersama murid sepanjang masa tanpa mengukit giliran jadual.

 Cadangan mengatasi:

Bagi meningkatkan profesionalisma guru-guru Pendidikan Khas pihak sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri perlu merangka program-program atau kursus serta bengkel bagi menambah input –input yang sesuai dengan program pendidikan. Ianya juga perlu dilihat dari aspek agama atas segala tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada semua golongan guru. Guru perlu memiliki pengetahuan profesional  yang serdahana bagi melaksanakan tugas sebagai guru dengan jayanya. Pengetahuan profesional ini perlu bagi memandu pemikiran guru dan bertingkah laku di dalam bilik darjah dan keputusan tentang pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan fenomena bilik darjah.

Sejajar dengan ini, guru seharusnya sentiasa mengemaskini perkembangan  pendidikan diri dengan bacaan dan inkuiri diri yang meluas terutama bidang kepakaran masing-masing.  Guru juga disarankan mengamalkan ciri-ciri penyelidikan profesion yang sentiasa berkembang.  Penyelidikan membawa kepada inovasi dalam pendidikan diri seorang profesional. Guru perlu menganjak dan merubah paradigma melalui amalan penyelidikan yang kukuh.  Guru bersikap terbuka dan tidak mempunyai tanggapan yang menyulitkan tentang sebab-sebab dan hubungan sebab musabab melaksanakan tugas ini. (Prof. Madya Dr. Salleh Abd. Rashid)

Guru perlu menguasai atau mempunyai pengetahuan dasar minimum yang mencukupi sebagai guru. Antara pengetahuan minimum itu ialah pengetahuan isi kandungan,  pegetahuan pedagogi am,pengetahuan kurikulum,  pengetahuan konten pedagogi, pengetahuan tentang pelajar dan ciri-ciri diri ,pengetahuan falsafah, matlamat, tujuan, nilai dan sejarah pendidikan.

Pemilihan dan pengambilan guru pelatih perlu diperketatkan lagi dengan mengambilkira aspek personalti,minat,latar belakang dan kegiatan luar. Ini memberi ruang kepada institusi perguruan membentuk insan guru yang berkualiti dan boleh melaksanakan dasar-dasar negara. Kementerian pelajaran juga perlu meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan guru dapat bertugas dengan dedikasi dan telus.  Pemantauan perlu dijalankan secara sitematik dan berterusan supaya guru sentiasa berusaha dengan lebih cemerlang dan berkualiti.

Bagi Guru Sandaran Tidak Terlatih tempoh masa yang ditetapkan untuk mendapatkan ilmu pedagogi tidak mencukupi. Mereka perlu diberi tempoh masa yang lebih lama supaya mereka dapat mempelajari tenik-teknik dan pendekatan  dalam pengajaran.

ISU PENGLIBATAN IBU BAPA PENDIDIKAN KHAS


 Isu  Penglibatan Ibu bapa:

Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan kanak-kanak dapat meneguhkan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak dan membantu mengekalkan kejayaannya (Rohani Abdullah, 2007). Ianya mampu memberikan kesan yang positif terhadap perkembangan anak-anak dengan seimbang dari aspek tingkah laku dan afektif. Ada segelintir ibu bapa malu mempunyai anak yang ada kad OKU dan tidak dapat menerima hakikat bahawa mereka terpaksa memikul beban seumur hayat mereka dengan jenama OKU tersebut.

Sebahagian Ibu bapa beranggapan tidak perlu bersusah payah mengajar bersungguh-sungguh kerana mereka sedar anak mereka memang begitu. Memadai hanya pergi ke sekolah , bergaul dengan rakan dan ibu bapa boleh membuat tugas lain sementara anak ke sekolah. Itulah tanggapan yang paling pahit untuk dterima oleh seorang guru Pendidikan Khas. Perasaan kasih sayang itu bertukar kepada kasihan maka sebab itu anak mereka tidak dapat menunjukkan perkembangan dan kebolehan yang sebenar mengikut keupayaan mereka.

Kesibukan ibu bapa sehingga mengurangkan tumpuan dan perhatian kepada anak-anak mereka.  Bosan menghantar anak mereka ke sesi terapi  yang pada mereka tidak membawa makna apa-apa. Pada hal mereka tidak menyedari perkembangan yang berlaku pada anak-anak mereka. Malahan ibu bapa tidak menjalankan sesi tersebut di rumah secara berterusan .

Ada juga sebahagian daripada mereka tidak memberikan sokongan dan idea kepada program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Program permuafakatan sebagai medan berbincang dan bertukar pendapat  cuma  dianggap satu pembaziran masa yang dianggap tidak bermakna  oleh mereka. Maka oleh yang demikian ada sebahagian ibu bapa tidak mendapat maklumat yang secukupnya dari pihak sekolah.  Guru menghadapi kesukaran untuk mendedahkan keupayaan anak mereka dalam pelbagai aspek. Ini kerana mereka hanya melihat ketidakupayaan anak mereka dari satu sudut sahaja.

Kurang kesedaran dalam ibu bapa kerana kebanyakan anak-anak Pendidikan Khas ini terlalu dimanjakan sehingga tidak pandai mengurus diri dengan baik.  Masih ada ibu bapa tidak percaya dengan keupayaan guru-guru menguruskan anak-anak mereka sehingga sanggup tunggu bersama di sekolah hanya semata untuk memberikan makanan dan menghantarkan ke tandas.  Pihak sekolah sebenarnya boleh menolak penempatan anak mereka sekiranya mereka tidak boleh mengurus diri dengan baik.

Ibu bapa terlalu bergantung kepada pihak sekolah dalam aspek pengurusan diri. Ini sedikit sebanyak telah menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.  Semasa ketiadaan khidmat pembantu pengurusan murid dulu, semua tugas tersebut terpaksa dilakukan oleh guru-guru Pendidikan Khas.  Maka timbul pula isu di mana guru-guru Pendidikan Khas hanya mengasuh murid sahaja bukannya mengajar seperti guru lain.

Selain daripada itu, ada dalam kalangan mereka telah menyalahgunakan wang bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Kelengkapan sekolah anak tidak disediakan dengan secukupnya dan anak kerap tidak hadir ke sekolah. Sikap yang sedemikian akan membantutkan usaha guru memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka.

Kebanyakkan juga ibu bapa tidak menitikberatkan pengetahuan asas agama kepada mereka. Anggapan bahawa mereka ini tidak mengetahui apa-apa tentang mempelajari agama adalah silap . Ini kerana  adalah satu kewajiban bagi ibu bapa memberikan pendidikan agama supaya mereka dapat membezakan dosa dan pahala serta perkara baik dan buruk.


Cadangan mengatasi:

Pihak sekolah dan PIBG perlu berusaha mengatur program yang  mampu memberikan kesedaran dan keinsafan kepada ibu bapa dan penjaga tentang amanah yang telah Allah kurniakan kepada mereka.  Permuafakatan antara guru dan ibu bapa sangat penting dalam merancang proses pembelajaran yang berterusan . Selain itu juga, ibu bapa perlu diberi kursus khas oleh pihak badan bukan kerajaan atau pun pihak kerajaan bagi memantapkan lagi kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh dilakukan di rumah. Hal ini kerana, pengetahuan yang diberi ini akan memudahkan ibu bapa mengajar anak-anak mereka dengan metodologi yang bersesuaian dengan kemampuan dan kebolehan anak-anak mereka.

Ibubapa tidak perlu merasa rendah diri dan malu untuk berhadapan dengan masyarakat.  Adalah digalakkan ibu bapa melibatkan diri  dengan mana-mana badan bukan kerajaan (NGO) yang berkaitan dengan masalah anak,contohnya Persatuan Syndrome Down, NASOM dan lain-lain lagi. Tindakan ini akan mendedahkan ibu bapa kepada perbincangan dengan ibu bapa lain yang mempunyai masalah yang hampir sama dengan apa yang ditanggung oleh ibu bapa  iaitu berkisar dari masalah kesihatan, perkembangan anak dan pendidikan anak-anak. Hal ini akan memberi rasa kelegaan dan idea baru dalam mendidik anak-anak khas anda.
Ibu bapa perlu banyak berbincang dengan professional perubatan seperti dokor di hospital atau para-profesional yang lain seperti ahli psaikology, jurupulih cara kerja atau audiology. Ibu bapa digalakkan membuat dairi atau catatan perkembangan sesuatu peringkat perkembangan anaknya. Seterusnya berbincang dengan pihak perubatan atau kesihatan dan maklumkan perkembangan yang telah anak anda capai. Maklumat yang terperinci boleh membantu pihak doktor membuat analisa tentang masalah perkembangan anak. Gunakan kesempatan masa berjumpa doktor yang terhad dengan memberi maklumat yang boleh membantu ibu bapa ke arah didikan atau terapi yang merangsang pertumbuhan fizikal atau minda yang selari dengan kanak-kanak normal yang lain.
Selain itu ibu bapa perlu meluangkan lebih banyak masa bersama dengan anak-anak bekeperluan khas ini. Mereka memerlukan lebih perhatian dan bimbingan yang berterusan supaya menjalani kehidupan yang kebih bermakna. Ilmu agama itu sangat penting kepada mereka kerana adalah tugas ibu bapa mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan memahami peratutan-peraturan dalam hidup.

Pendedahan mengenai cara menguruskan kanak-kanak berperluan khas juga perlu diajar dan diberi dengan padat dan mapan kepada ibu bapa. Hal ini mampu memberi ilmu dan pengetahuan yang berguna kepada ibu bapa berkenaan. Apabila ibu bapa sudah tahu mengurus dan memahami anak mereka yang istimewa ini, maka perasaan terbeban dengan karenah anak mereka ini akan menjadi kurang dan sebaliknya mereka akan merasakan sebagai salah satu tugas dan tanggungjawab yang harus dijalankan dengan hati yang mulia dan murni.

ISU PENDIDIKAN INKLUSIF


 Isu Pendidikan  Inklusif.
Pendidikan Inklusif dalam konteks pendidikan khas adalah pendidikan yang diberikan kepada murid-murid dengan keperluan pendidikan khas yang belajar bersama-sama dengan murid-murid normal, di dalam kelas yang sama dan diajar oleh guru biasa.(Haji Sabri Salleh. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan. 1996)
Pendidikan Inklusif menumpukan perhatiannya ke arah pengsealiran pelajar-pelajar berkeperluan khas di sekolah-sekolah normal. Matlamatnya ialah memberi peluang kepada pelajar-pelajar tersebut menerima pengajaran, pembelajaran dan menyertai semua aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekolah bersama-sama pelajar normal. Matlamat selanjutnya supaya pelajar-pelajar berkepeluan khas dapat menyesuaikan diri dari awal-awal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan yang terdapat di sekolah dan di dalam komuniti setempat dengan tujuan menjadikan mereka lebih berupaya mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang menyumbang.(Mohd Siraj Awang. 1996).
Ramai yang tidak faham mengapa murid Pendidikan Khas perlu belajar bersama dengan murid aliran perdana. Guru Pendidikan Khas dibayar elaun untuk mengajar mereka . Anggapan itulah yang selalu didengari atas alasan tidak mahu menerima hakikat bahawa murid pendidikan Khas belajar bersama dengan murid aliran perdana. Kebanyakan guru yang tidak faham merasa terbeban kerana kehadiran murid tersebut didalam kelas mereka.  Selalu timbul persoalan kenapa guru Pendidikan Khas sendiri tidak mengajar anak murid mereka, kenapa perlu dihantar ke kelas aliran perdana dan pelbagai persoalan lagi.

Kadangkala tekanan yang hebat juga diterima dari pentadbir yang langsung tidak membenarkan program inklusif dijalankan. Dasar yang telah ditentukan dalam Akta Pendidikan ini tidak memberi banyak makna kepada guru Pendidikan Khas kerana tekanan yang mereka diterima lebih menyakitkan. Persepsi negatif dalam kalangan pentadbir  menjadi duri kepada guru-guru Pendidikan Khas meneruskan agenda pendidikan kepada murid-murid Pendidikan Khas. Maka tidak hairanlah ramai antara rakan kami tidak inklusifkan murid mereka kerana tidak sanggup menghadapi tekanan yang sedemikian.

Masalah lebih berat lagi jika ada guru aliran perdana yang tidak mahu menerima murid inklusif tersebut kerana mereka sudah ada target dan tov untuk murid mereka. Bagi kebanyakan guru  aliran perdana sukar menerima mereka kerana terpaksa menyediakan pelaporan dan dokumentasi.

Bagi guru Pendidikan Khas cabarannya ialah terpaksa mengajar dengan menggunakan dua sukatan yang berbeza. Sukatan aliran perdana untuk murid inklusif dan sukatan alternatif bagi murid Pendidikan Khas. Modifikasi dalam sukatan tersebut tidak menjadi masalah sebenarnya , guru Pendidikan Khas sanggup menyahut cabaran tersebut asalkan murid berjaya. Namun demikian isunya tidak tamat begitu sahaja. Timbul pula masalah pemberian markah dan kewibawaan guru Pendidikan Khas dipertikai dalam menyemak kertas soalan dan kelayakan memberi markah mengikut skema mereka.

JIka markah tinggi guru Pendidikan Khas dikatakan memberi jawapan dan membantu murid dalam peperiksaan. Begitulah tanggapannya seolah murid Pendidikan Khas tidak layak belajar apa-apa pun dan guru Pendidikan Khas tidak ada kelayakan sebagai seorang guru. Malahan paling menyedihkan hak murid untuk mendapatkan masa tambahan dalam peperiksaan dinafikan kerana tenaga guru Pendidikan Khas juga digunakan dalam peperiksaan  aliran perdana.

Kajian Haniz Ibrahim (1998) mendapati bahawa guru aliran perdana sekolah rendah dan menengah bersikap negatif terhadap pendidikan inklusif. Penerimaan guru aliran perdana terhadap murid yang belum didiagnosis lebih positif berbanding murid yang sudah dilabel dengan sesuatu masalah.  

 Cadangan mengatasinya:

Pendidikan Inklusif menumpukan perhatiannya ke arah pengsealiran pelajar-pelajar berkeperluan khas di sekolah-sekolah normal. Matlamatnya ialah memberi peluang kepada pelajar-pelajar tersebut menerima pengajaran, pembelajaran dan menyertai semua aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekolah bersama-sama pelajar normal. Matlamat selanjutnya supaya pelajar-pelajar berkepeluan khas dapat menyesuaikan diri dari awal-awal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan yang terdapat di sekolah dan di dalam komuniti setempat dengan tujuan menjadikan mereka lebih berupaya mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang menyumbang.(Mohd Siraj Awang. 1996)

Penambaikannya bergantung terhadap sokongan dan komtmen pihak sekolah sendiri. Pihak pentadbiran perlu menunjukkan kesungguhan terhadap program inklusif dan kemudian barulah guru-guru aliran perdana  yang terlibat akan rasa bertanggunjawab dengan murid Pendidikan Khas. Pihak sekolah juga perlu merasakan bahawa murid inklusif ini juga akan membantu menaikkan prestasi sekolah. Dengan demikian mereka juga akan turut fokus kepada murid inklusif .  Keperluan pendidikan pelajar-pelajar
berkeperluan khas berorientasikan kepada komuniti sebenar. Mereka sememangnya
berhak untuk belajar seiring rakan-rakan normal yang sebaya dengan mereka di sekolah- sekolah biasa.

Guru Pendidikan Khas memainkan peranan yang amat penting sebagai ejen pemangkin bukan sahaja kepada kejayaan pelajar itu sendiri bahkan juga kepada keberkesanan dan kejayaan sesebuah program Pendidikan Khas.


Kementerian Pendidikan, (1997) menyebut satu program bagi pendidikan murid-murid
dengan keperluan khas yang boleh menghadiri di dalam kelas biasa bersama dengan
murid-murid biasa yang dinamakan program inklusif. Pendekatan integrasi dilaksanakan iaitu kanak-kanak ketidakupayaan belajar bersama-sama dengan rakan sebaya mereka dengan segala kemudahan pembelajaran yang dapat memenuhi keperluan mereka (LynGow 1990)

Guru pendamping memainkan peranan utama dalam mewujudkan suasana bekerjasama dan saling membantu dalam membantu meningkatkan prestasi murid. Guru pendamping harus bersikap positif dan professional, tidak mudah marah dan serta mempunyai kesabaran yang tinggi. Komitmen yang ditunjukkan akan memberi ruang dan masa untuk guru-guru aliran perdana menghormati sikap dan pendirian guru pendidikan khas. Dalam pelbagai aspek kita sebagai guru pendamping tidak perlu terlalu berkira dalam menjalankan tanggungjawab. Sekiranya guru aliran perdana boleh menerima baik anak murid kita maka janganlah kerana kebaikan itu kita mengambil kesempatan yang tidak professional.

Guru-guru Pendidikan Khas perlu menjaga hubungan baik dengan guru-guru aliran perdana supaya maklumat-maklumat mengenai pendidikan inklusif dapat disampaikan dengan jelas . Mereka perlu diberi pengetahuan bagaimana perjalanan program inklusif tersebut dan kenapa program tersebut perlu dijalankan.  Apabila diberi ruang dan peluang seperti yang dikehendaki maka perbuatlah dengan bersungguh-sungguh  agar mereka tidak memandang mudah kepada tugas dan tanggungjawab guru Pendidikan Khas.

ISU SOKONGAN PIHAK SEKOLAH KEPADA PROGRAM PPKI


 Isu Sokongan Pihak Sekolah.

Sokongan dari pihak pentadbiran memberikan makna yang besar kepada guru-guru dan  murid-murid masalah pembelajaran. Kita mengakui kecemerlangan akademik sangat penting dalam melonjakkan prestasi sekolah secara keseluruhannya. Namum demikian kadangkala pihak pentadbiran terlupa bahawa kecemerlangan boleh datang dalam pelbagai rupa bukan hanya fokus kepada akademik sahaja. Persepsi negative melingkari keseluruhan Program Pendidikan Khas Integrasi. Pihak sekolah selalu menuding jari kepada guru-guru Pendidikan Khas kerana gagal melahirkan murid-murid yang boleh manaikkan nama sekolah. Malahan menganggap kehadiran mereka tidak memberi makna dalam kepimpinan mereka.

Guru Besar dan pentadbir lain sedikit sebanyak telah dimaklumkan mengenai program Integrasi ini. Malahan pihak Jabatan Pelajaran Negeri sentiasa menyebarkan maklumat melalui seminar dan mesyuarat di peringkat daerah dan negeri. Namun begitu masih ada dalam kalangan mereka sengaja tidak mahu faham dan memberi tanggapan negatif kepada guru-guru Pendidikan Khas. Malahan mereka sanggup meminta guru Pendidikan Khas meninggalkan kelas mereka dan menggantikan guru yang tidak hadir di kelas aliran perdana. Anggapan bahawa murid-murid Pendidikan Khas tidak penting kerana bilangan mereka sedikit dalam satu kelas jika dibandingkan dengan aliran perdana.

Pihak pengurusan sekolah juga sering menyalahgunakan peruntukan kewangan Pendidikan Khas. Kemudahan –kemudahan yang sepatutnya diutamakan dalam kelas Pendidikan Khas diabaikan. Kebijaksanaan pihak pengurusan menggunakan peruntukan tersebut mengikut peraturan-peraturan kewangan tanpa ada keraguan. Tetapi sebenarnya wang yang diperolehi tidak digunakan untuk Pendidikan Khas. Berbagai-bagai  aktiviti dan projek mega yang dijalankan dengan menggunakan peruntukan Pendidikan Khas. Murid-murid Pendidikan Khas yang terencat akal ini tidak perlu berbelanja  banyak kerana ianya tidak mendatangkan hasil kepada kecemerlangan sekolah.

Pihak pengurusan sekolah juga memberikan layanan kelas kedua kepada program inklusif kerana mereka bimbang tidak dapat mencapai target seperti yang diharapkan sekiranya murid-murid Pendidikan Khas menduduki peperiksaan awam. Kebanyakan mereka sukar menerima hakikat bila ada murid Pendidikan Khas yang lebih baik daripada murid aliran perdana. Mereka  sukar menerima jika ada murid Pendidikan Khas yang boleh mengambil peperiksaan UPSR. Bimbang sangat prestasi sekolah akan jatuh hanya semata murid Pendidikan Khas menduduki peperiksaan. Sedangkan selama ini prestasi sekolah tidaklah cemerlang mana pun.

Selain daripada itu pihak sekolah memberikan beban tugas yang sangat berat kepada guru-guru Pendidikan Khas. Ini semua hanya kerana bilangan muridnya sedikit dan keadaan murid tersebut menyebabkan mereka merasakan murid Pendidikan Khas ini tidak perlu diajar dengan bersusah payah. Oleh sebab itu tugas membawa murid keluar dalam aktiviti kokurikulum semuanya terbeban atas bahu guru Pendidikan Khas.  Kesannya mereka selalu tinggalkan kelas dan lebih fokus kepada tugas lain. Sedangkan mereka lupa bahawa mereka telah dibayar elaun lebih untuk mengajar murid-murid Pendidikan Khas.

 Cadangan mengatasi:

Semua guru Pendidikan Khas tidak perlu putus asa, anggaplah persepsi negatif guru besar itu sebagai satu cabaran. Pulihkan martabat diri dengan berusaha lebih gigih dan ikhlas. Lakukan tugas dan tanggungjawab dengan penuh komited supaya mereka menyedari bahawa guru-guru Pendidikan Khas lebih cemerlang dalam segala aspek. Berikan kerjasama yang sebaiknya supaya mereka yang menyisihkan  Pendidikan Khas akan malu sendiri. Kesanggupan guru Pendidikan Khas menjalankan pelbagai tugas membuktikan kemampuan dan kecemerlangan yang tidak dapat dilakukan oleh guru lain.
Pihak sekolah (guru besar, guru dan murid) perlu menerima secara positif murid-murid tersebut dan membenarkan mereka belajar menurut tempoh dan kemampuan masing-masing. Mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan serta pendidikan yang terbaik agar potensi mereka dapat berkembang ke tahap optimum.

Pihak Pejabat Pelajaran Daerah dan Negeri tidak boleh lepas tangan dalam hal ini. Sekiranya guru-guru sanggup berhadapan dengan pelbagai situasi maka mereka perlu selangkah ke hadapan memberi pengetahuan dan makluman supaya tidak berlaku salah faham lagi.  Pihak pentadbir sendiri perlu ada kesedaran dan bersikap positif terhadap Pendidikan Khas kerana mereka juga mempunyai hak untuk mendapat pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kecacatan bukan satu penghalang untuk mendapatkan pendidikan kerana mereka semua boleh dididik dengan apa cara sekalipun.

Kewujudan program-program Pendidikan Khas di sekolah biasa, merupakan satu cabaran yang perlu dihadapi oleh guru-guru kelas dan pentadbir di sekolah-sekolah biasa (Marozas dan May, 1988). Sikap positif semua personal memainkan peranan penting bagi mewujudkan program percantuman Pendidikan Khas yang efektif. Di sini, guru Pendidikan Khas memainkan peranan yang amat penting sebagai ejen pemangkin bukan sahaja kepada kejayaan pelajar itu sendiri bahkan juga kepada keberkesanan dan kejayaan sesebuah program Pendidikan Khas.

Paling utama sekali ialah peranan Kementerian Pelajaran Malaysia menyediakan satu sumber kuasa secara dokumentasi dan jelas mengenai peranan sekolah dan pentadbir lain yang mempunyai program integrasi. Juga di peringkat kementerian juga perlu mengambilkira pengalaman seseorang pegawai dalam bidang Pendidikan Khas supaya mereka lebih memahami dan mempunyai jiwa terhadap keperluan Pendidikan Khas.