KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Sunday, 2 March 2014

KEMAHIRAN ASAS UNTUK BERDIKARI

oLEH IPG DARUL AMAN
 
2. Pengenalan Kepada Kemahiran Asas Untuk Berdikari Konsep Kemahiran Asas Untuk Berdikari Kemahiran Asas Untuk Berdikari bermatlamat melahirkan insan yang berdikari, kenal faham teknologi, kenal faham ekonomi dan mempunyai sifat dan sikap yakin diri, kreatif , inovatif , inisiatif, produktif dan boleh berinteraksi dengan baik.
  • 3. Pengenalan Kepada Kemahiran Asas Untuk Berdikari Kemahiran Urus Diri Kemahiran Urus Diri memberi fokus kepada perkembangan sosial, hidup berkeluarga, penjagaan diri, perkembangan peribadi dan pengurusan rumahtangga.
  • 4. Pengenalan Kepada Kemahiran Asas Untuk Berdikari Kemahiran Pra Vokasional Membolehkan murid mengenalpasti bentuk kemahiran hidup, pravokasional dan asas vokasional yang sesuai dengan tahap kefungsian atau keupayaan mereka. Membincangkan program-program dan perkhidmatan yang berfokus terhadap transisi dari dunia sekolah ke dalam komuniti dari penelitian yang dibuat terhadap minat dan aptitud vokasional dan peluang kerjaya remaja dan dewasa kurang upaya.
  • 5. Pengenalan Kepada Kemahiran Asas Untuk Berdikari Kepentingan Kemahiran Asas Untuk Berdikari kepada murid-murid bermasalah pembelajaran. Berdikari dan menjalankan aktiviti seharian. Menyediakan diri menghadapi situasi sebenar. Mengamalkan kebersihan dan kesihatan yang baik untuk dirinya serta persekitaran. Mengaplikasi pengetahuan di bilik darjah ke dalam kehidupan.
  • 6. Pengenalan Kepada Kemahiran Asas Untuk Berdikari Teori-teori Pembelajaran Kemahiran Asas Untuk Berdikari Teori Psikososial Teori Behavioris Teori Pembelajaran Sosial
  • 7. Pengenalan Kepada Kemahiran Asas Untuk Berdikari Teori-teori Pembelajaran Kemahiran Asas Untuk Berdikari Teori Psikososial ( Erik Erikson) Erikson mengembangkan teori psikososial berdasarkan teori psikoanalisis dari Freud. Di dalam teori psikososial disebutkan bahawa tahap perkembangan individu sepanjang hidupnya, dibentuk oleh pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu tersebut sehingga menjadi matang secara fizikal dan psikologi.
  • 8. Pengenalan Kepada Kemahiran Asas Untuk Berdikari Teori-teori Pembelajaran Kemahiran Asas Untuk Berdikari Teori Psikososial ( Erik Erikson), menyatakan : Perkembangan emosi sejajar dengan pertumbuhan fizikal. Ada interaksi antara pertumbuhan fizikal dan perkembangan psikologi. Ada keseimbangan antara pertumbuhan fizikal dan perkembangan psikologi. Perkembangan ke alam dewasa, membawa penyatuan perkembangan psikologi, biologi dan sosial.
  • 9. Pengenalan Kepada Kemahiran Asas Untuk Berdikari Teori-teori Pembelajaran Kemahiran Asas Untuk Berdikari Teori Psikososial ( Erik Erikson), menyatakan : Anak adalah gabungan dari organisme, ego, dan makhluk sosial. Perkembangan manusia dari sejak lahir hingga akhir hayat dibahagikan pada 8 fasa, dengan tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan pada setiap fasa.
  • 10. Pengenalan Kepada Kemahiran Asas Untuk Berdikari Teori-teori Pembelajaran Kemahiran Asas Untuk Berdikari Teori Behavioris
  • 11. Pengenalan Kepada Kemahiran Asas Untuk Berdikari Teori-teori Pembelajaran Kemahiran Asas Untuk Berdikari Teori Pembelajaran Sosial
  • 12. Pengenalan Kepada Kemahiran Asas Untuk Berdikari Kepentingan Analisis Tugasan dalam Kemahiran Asas Untuk Berdikari