KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Monday, 29 April 2013

STRATEGIES FOR IMPROVING READING COMPREHENSION

1. EXPANDING VOCABULARY
      a. Highlighting multiple word meanings.
      b. Providing concrete experiences.
      c. Exploring sources of vocabulary
      d. Expanding vocabukary thruogh classification.


2. CLOZE PROCEDURE
       a. Select a  passage of reading material
       b. Rewrite the material and delete every nth word. Replace the deleted word with a blank line, all line
           should be the same length.
       c.  Ask students to fill in each blank by writing the word they think was deleted.


3.   WORD WEBS- strategy for helping build vocabulary.

4.  ADVANCE ORGANIZERS - technique is used to establish a mind set for he reader.

5.  SELF-MONITORING - student learn to monitor their own mistake.

6. VERBAL REHEARSAL.

7. QUESTIONING STRATEGIES

Sunday, 28 April 2013

4.1.3 MODUL PJK PK TAHUN 1 DAN SENARAI SEMAKMata Pelajaran         :           Pendidikan Jasmani
Komponen                :           Pendidikan Jasmani
Tarikh                         :          
Masa                          :           30 minit
Tajuk                          :           4. Kesukanan
Standard Pembelajaran      :           4.1.3 Meletakkan alatan di tempat yang selamat semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal.
                                                                                                                                                                                                Rujukan:B4 D2 E2
Objektif Pembelajaran         :           Di akhir pembelajaran, murid dapat meletakkan alatan di tempat selamat semasa dan selepas
melakukan aktiviti fizikal.

EMK                                       :           Kreativiti dan inovasi
Nilai                                        :           Kerjasama, bertanggungjawab, yakin diri

Langkah
Aktiviti
BBB
Catatan

Set Induksi
(    minit)
1. Guru menunjukkan sebuah kotak berisi pundi kacang kepada murid.
2.Guru meminta murid meneka isi kotak tersebut.
3.Guru mengaitkan dengan isi pelajaran.
Kotak
Pundi kacangLangkah 1
(   minit)
Guru membawa murid di tempat yang berhampiran dengan stor sukan)
1.Guru telah menyediakan dan meletakkan semua alatan di satu tempat yang selamat.
2. Guru menerangkan kepada murid supaya alatan perlu di letakkan di satu tempat yang selamat supaya alatan tadi dalam keadaan yang tersusun, tidak berselerak dan mudah untuk di ambil untuk menjalankan aktiviti fizikal. Contohnya aktiviti susun pundi kacang.
3.Guru telah membahagikan murid kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan A dan kumpulan B untuk aktiviti susun pundi kacang.
4. Guru menerangkan bagaimana cara untuk aktiviti susun pundi kacang.
5. Guru meminta murid untuk melakukan aktiviti tersebut.

Pundi kacang
Gelung rotan
Raga

pemerhatian

Langkah 2
(    minit)


1.Selepas melakukan aktiviti fizikal,
guru membimbing dan menunjukkan cara untuk meletakkan alatan sukan di tempat yang betul.

2.Guru meminta murid untuk meletakkan alatan sukan di tempat yang betul.

2. Guru menerangkan kepentingan meletakkan alatan di tempat yang betul supaya alatan tersebut mudah di ambil, tersusun dan tidak berselerak selepas digunakan.
Pundi kacang
Gelung rotan
Raga
Penutup
(    minit)

Pengukuhan ; guru menyoal semula murid bagaimana cara  meletakkan alatan sukan  ditempat yang betul dan selamat semasa dan selepas digunakan.

SENARAI SEMAK


NAMA                                                            :                                                                                                           KELAS                       :
MATA PELAJARAN                                    :           Pendidikan Jasmani                                                                       KOMPONEN :Pendidikan Jasmani
TAJUK                                                           :                                                                                               TARIKH                        :
STANDARD PEMBELAJARAN    :           4.1.3                                                                                       RUJUKAN     :           B4 D2 E2

Arahan : Tandakan (√) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”  berdasarkan pemerhatian tingkah laku  murid.

BIL
NAMA ALATAN
M
TM
CATATAN
1.
Pundi kacang2.
Gelung rotan3.
Raga
PETUNJUK :
Pencapaian
Skala
Menguasai  ( M )

Tidak Menguasai  ( TM )

MARKAH KESELURUHAN :ULASAN / CATATAN :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dinilai oleh :                                                             Disemak oleh :                                                        Dipersetujui oleh :
( Guru Penilai )                                                        ( Guru Berjawatan )                                                ( Ibubapa / Penjaga )

………………………………………                        …………………………………….                           …………………………………..
Nama             :                                                           Nama :                                                                       Nama :
Tarikh            :                                                           Tarikh:                                                                       Tarikh:

4.1.1 MODUL PJK PK TAHUN 1 DAN SENARAI SEMAKMata Pelajaran            :           Pendidikan Jasmani
Komponen                  :           Pendidikan Jasmani
Tarikh                          :          
Masa                           :           30 minit
Tajuk                           :           4.         Kesukanan
Standard Pembelajaran          : 4.1.1  Menyatakan dan membuat persediaan diri sebelum, semasa dan
selepas melakukan aktiviti                                                                                Rujukan : B4 D2 E1     
Objektif Pembelajaran            : i.        Murid boleh melakukan persediaan diri sebelum melakukan aktiviti                                                 
EMK                                        :           Kreativiti / Inovasi
Nilai                                         :           Bekerjasama, bertanggungjawab dan yakin diriLangkah


Aktiviti


BBB


Catatan

Set Induksi
(3 minit)

1.    Murid beratur di luar bilik darjah.
2.    Murid bergerak ke Stor Sukan di dalam barisan.
Langkah 1
(10 minit)

1.    Murid mendengar penerangan guru tentang pengurusan sebelum melakukan aktiviti :
a)kepentingan memakai pakaian yang sesuai  semasa aktiviti PJ dijalankan.
b)kepentingan melakukan aktiviti memanaskan badan mengikut keupayaan murid
c)mematuhi peraturan keselamatan di padang / kawasan permainan
d) mengambil dan meletakkan alatan yang dalam  keadaan elok dan selamat
e) sentiasa mendengar arahan guru

2.    Murid melihat contoh pakaian sukan bagi murid lelaki:
a)    Baju kokurikulum sekolah (berkolar)
b)    Seluar trek berwarna hitam
c)    Kasut sukan berwarna hitam
d)    Stoking
*Baju hendaklah dimasukkan ke dalam seluar
3.  Murid melihat contoh pakaian sukan bagi murid  
     perempuan:
      a) Baju kokurikulum sekolah
      b) Seluar trek berwarna hitam
      c) Tudung berwarna hitam
      d) Kasut sukan berwarna hitam
      e) Stoking
      * Tudung hendaklah dimasukkan ke dalam 
         baju

-baju kokurikulum sekolah
-seluar trek hitam
-kasut sukan (hitam)
-stoking
-gambar


-baju kokurikulum sekolah
-seluar trek hitam
-tudung hitam
-kasut sukan (hitam)
-stoking
-gambarLangkah 2
(7 minit)


1.    Murid dibahagikan secara berpasangan dan berbaris di dalam dua barisan lurus.
2.    Murid membandingkan baju rakan dan sebaliknya.
3.    Murid melakukan aktiviti dengan bimbingan guru.-Pemerhatian
Langkah 3
(7 minit)
1.    Murid melihat susun atur alatan sukan di dalam Stor Sukan.

2.    Murid diberi penerangan tentang kepentingan mengambil alatan yang diarahkan oleh guru berada dalam keadaan elok dan selamat.
3.    Murid mesti meletakkkan alatan di padang / kawasan permainan mengikut arahan guru.

Penutup
(3 minit)

1.   Murid beratur semula di dalam satu barisan.
2.   Murid bergerak dalam barisan ke bilik 
      darjah.SENARAI SEMAK


NAMA                                                            :                                                                                                           KELAS                       :
MATA PELAJARAN       :           PENDIDIKAN JASMANI                      KOMPONEN :           PENDIDIKAN JASMANI
TAJUK                 :           4. KESUKANAN                                                                  TARIKH                        :
STANDARD PEMBELAJARAN    :           4.1.1(i) sebelum                                                                   RUJUKAN     :           B4 D2 E1

Arahan : Tandakan (√) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”  berdasarkan pemerhatian tingkah laku  murid.

BIL
AKTIVITI
M
TM
CATATAN
1.
Murid beratur di luar bilik darjah.2.
Murid bergerak dalam barisan ke Stor Sukan/Padang.3.
Murid memakai baju sukan yang sesuai.4.
Murid mengambil alatan yang betul.PETUNJUK :
Pencapaian
Skala
Menguasai  ( M )

Tidak Menguasai  ( TM )

MARKAH KESELURUHAN :ULASAN / CATATAN :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dinilai oleh :                                                                         Disemak oleh :                                                        Dipersetujui oleh :
( Guru Penilai )                                                                    ( Guru Berjawatan )                                                ( Ibubapa / Penjaga )
………………………………………                                    …………………………………….                           …………………………………..
Nama :                                                                                   Nama :                                                                       Nama :
Tarikh:                                                                                   Tarikh:                                                                       Tarikh: