KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Friday, 6 January 2012


By: ROMA CROWHURST (a mother of a handicapped child)

I'm sending you a special child, to cherish in my name,
For you to love with all your heart,
and teach him just the same,
For he is not like other babies nor will he ever be,
But you can love him just the same and take good care of him for me.
He may not hear, or see, or run, or learn as others do,
But he'll be yours and he will take his guidance all from you,
The road is hard, he'll break your heart,
you'll cry a million tears,
But I promise when he smiles at you,
the pain soon DISAPPEARS.
I know you'll cry,
"Why him, Why us", but I needed teachers true,
And that is why with care and trust, I've selected you,
So please don't turn your back on him,
although he may be slow,
If you'll accept him as he is, then together you will grow.
He needs to learn the skills of life,
for that I've chosen you,
And with your love to guide him,
I know you'll see him through,
Don't try to see the future,
I promise that to none,
Just live each day for all its worth,
and enjoy my special one.
 ________________________________________________
CIRI-CIRI KANAK-KANAK DISLEKSIA:

1) Perkembangan motor yang kurang matang termasuk kelakuan-kelakuan hiperkinetik
2) Gangguan penglihatan
3) Singkat ingatan
4) Gangguan dalam bahasa
5) Kebolehan kognitif yang rendah
6) Kesukaran dalam kematangan emosi dan social
7) Tidak dapat membezakan lambing bertulis dengan bunyi lambing tersebut
8) Tidak dapat mengaitkan bunyi huruf dengan lambang iaitu tidak dapat mengingat lambang mana yang harus ditulis untuk dipadankan dengan bunyi-bunyi tersebut
9) Tidak dapat menyusun lambang tulisan supaya betul dan bersesuaian dengan bunyi-bunyinya agar menjadi perkataan yang beermakna
10) Tidak dapat menulis dari kiri ke kanan dan juga tidak dapat menulis susunan huruf atau perkataan agar tidak terbalik kedudukannya. 
11) Tidak dapat menyusun atau mengurus masa dan ruang mengikut susunannya.
12) Tidak dapat membuat koordinasi motor mata-tangan kiri kanan serta menumpukan perhatian
13) Sukar mengikuti latihan sukan yang kompleks
14) Peningkatan tumpuan kepada aktiviti pendengaran
15) Lebih tumpuan kepada aktiviti pendebgaran yang mana menutup kemahiran pandangan
16) Sukar belalar bahasa, ketidakseimbangan kebolehan intelektual
17) Tidak lancar membaca,menulis daya tumpuan yang lemah

KESALAHAN-KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN:


• Mereka-reka cerita berdasarkan gambar yang ditunjukkan walaupun cerita tersebut tiada kaitan dengan isi bacaan.
• Membaca lambat dan teragak-agak.
• Mengikut bacaan dengan jari.
• Kerap hilang tempat bacaan, sama ada hilang terus atau membaca baris tersebut dua kali.
• Membaca kuat tetapi teragak-agak dengan satu intonasi.
• Cuba mengeja tetapi sebutannya salah misalnya mengeja ketat tetapi menyebut kelat.
• Meramal perkataan tanpa mengira ianya bermakna atau tidak.
• Membaca secara terbalik misalnya aman dibaca nama dan sebagainya.
• Menyusun perkataan dengan susunan yang salah.
• Memendekkan perkataan yang panjang misalnya kerosakan dibaca rosak sahaja.
• Salah membaca perkataan yang mempunyai bentuk yang sama misalnya kakak=katak, baju=bayu.
• Menggantikan perkataan lain yang sama maknanya misalnya ayahanda=bapa.

KESILAPAN TULISAN :


• Menulis huruf-huruf dengan susunan yang salah misalnya saman ditulin sanam.
• Menulis secara mirror writing.
• Menterbalikkan huruf misalnya b menjadi d.
• Menulis perkataan yang didengar misalnya buang menjadi buwang.
• Menggunakan perkataan yang ganjil seperti mjeik, pojktc dan lain-lain lagi.
• Tertinggal huruf dalam perkataan seperti emak menjadi mak sahaja.
• Menambah huruf misalnya tuang menjadi tunang.
• Tidak dapat menulis huruf yang disebut.
• Tidak dapat memilih huruf yang disebut.
• Tidak dapat menyesuaikan huruf dengan huruf yang sama.

BAGAIMANA GURU DAPAT MEMBANTU:


Banyak cara yang boleh dilakukan oleh guru dalam membantu kanak-kanak disleksia selain dari kaedah dan teknik mengajar. Antaranya adalah:


• Dudukkan kanak-kanak di hadapan kelas.
• Guru hendaklah bercakap dengan suara yang tenang dan jelas.
• Tulisan guru mestilah terang dan jelas.
• Beri masa yang lebih kepada kanak-kanak dalam menyelesaikan kerja mereka. 
• Berikan kelonggaran kepada mereka.
• Banyakkan penglibatan kanak-kanak dalam kemahiran lisan.
• Elakkan kerja-kerja rumah yang terlampau banyak.
• Semasa kanak-kanak lain sedang membaca sendiri, guru cuba ajarkan kanak-kanak bermasalah itu membaca secara fonetik.
• Jangan marahkan kanak-kanak jika tersalah mengeluarkan buku pelajaran tetapi bantulah dia.
• Sediakan bahan pengajaran yang baik.
• Gunakan aplikasi teori Gestalt.
• Tekankan ke atas pengamatan butiran.
• Konsep kedudukan dan orientasi huruf.
• Berikan latihan kemahiran urutan pandangan.
• Pengajaran menyela bertujuan untuk memperbaiki kemahiran membaca. 

Prosedur pengajaran kepada kanak-kanak disleksia pandangan yang tidak dapat belajar melalui gambaran pandangan kerana tidak dapat mengait perkataan dengan makna dan tidak dapat mengekalkan ingatan tentang imej sesuatu perkataan ialah melalui kaedah pengajaran fonetik/ linguistik di mana kaedah ini bukan sahaja menekankan bacaan dan ejaan tetapi juga cara menulis dan menggabungkan perkataan, ayat dan idea-idea agar ianya bermakna dan logik. Oleh itu guru perlulah mempunyai pengetahuan yang luas dalam fonetik dan linguistik. Antara kaedah fonetik dalam pengajaran adalah melalui:


• Ajar nama dan huruf bunyi.
• Ajar huruf yang bermula dengan setiap bunyi.
• Ajar mengenal huruf berdasarkan bunyi.
• Ajar perkataan bunyi huruf.
• Pengadunan bunyi membentuk perkataan yang bermakna.
• Mengelompokkan perkataan dalam huruf yang sama. 
• Perkenalkan adunan bunyi dua huruf konsonan.
• Perkenalkan adunan bunyi huruf konsonan dengan vocal.
• Perkenalkan ayat, perenggan dan cerita yang senang dan pendek.

Dalam kaedah fonetik/ linguistic, kanak-kanak hendaklah di ajar secara lankah dan logik. Latih tubi adalah berdasarkan teknik multy sensory. Teknik ini menggunakan pengamatan penglihatan dan pengamatan pendengaran kanak-kanak selain dari membabitkan penulisan kembali dan mengulang pembacaan secara kuat apa yang telah ditulis. Langkah-langkah terperinci adalah seperti berikut:


1) Guru menunjukkan di kad imbasan dengan gambar yang bermula dengan huruf tersebut dibelakangnya. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut.
2) Guru menyuruh murid ulang ayat tersebut.
3) Guru sebut sekali lagi, kali ini mengikut suku kata.
4) Murid menulis ayat tersebut. Sambil menulis, sebut ayat tersebut.
5) Guru menyuruh murid menyebut perkataan yang ditulis.
6) Jika terdapat kesilapan, murid mencarai sendiri dengan cara semakan.

Kaedah dan teknik ini dapat mempertingkatkan daya ingatan murid dalam membina ayat kerana guru telah memulakannya dari ayat pendek kepada ayat yang lebih panjang dan semakin susah.

Bagi kanak-kanak yang menghadapi masalah dysleksia pendengaran di mana merteka akan memberi respon positif terhadap pengajaran bacaan awal yang menggunakan pendekatan seluruh perkataan adalah dengan cara:
• Membentuk kesepadanan pendengaran dan pandangan.
• Mengajar perbendaharaan kata yang berlainan bunya dan bentuk.
• Menggunakan pendekatan pengalaman bahasa.
• Menggunakan mesin pengajaran seperti Language Master, Autoscore dan computer dalam pendidikan.
• Aktiviti pengadunan dan intergrasi.
• Peningkatan keupayaan diskriminasi dan analisis pendengaran. 

Kesimpulannya, Disleksia ialah gangguan perkembangan bahasa yang menunjukkan bentuk dalam kesukaran membaca. Ia melanda 2-8 peratus kanak-kanak sekolah rendah. Kebanyakkan daripada mereka memberi tindak balas yang baik kepada pemulihan membaca.
Istilah “specific learning disabilities (SLD)” akan digunakan untuk membezakan kumpulan ini daripada kumpulan kanak-kanak yang mengalami ‘kerencatan akal’.

MASALAH PEMBELAJARAN SPESIFIK :
…………merupakan kecelaruan dalam proses psikologi asas yang terlibat dalam penggunaan bahasa (keupayaan mendengar, memikir, bertutur, membaca, menulis, mengeja, mengira)
Istilah-istilah lain yang berkaitan : perceptual handicap, brain distunction, dyslexia, developmental aphasia.
Tidak termasuk kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran akibat kecacatan pada organ deria, anggota kerencatan akal, masalah emosi kekurangan / perbezaan persekitaran.

4 unsur penting :
(a)  Percanggahan antara ukuran kecerdasan (IQ score) dan prestasi sebenarnya (IQ achievement alscrepancy)
(b) Punca masalah ini adalah kekurangan pada kefungsian / kecekapan sistem saraf dan bukan kecederaan (brain, dysfuncition,not brain damage)
(c) Kanak-kanak ini memerlukan latihan yang khusus untuk mengatasi masalah pemprosesan maklumat yang asas (basic processing problem)
(d) Masalah ini mungkin wujud bersama dengan persekitaran yang kurang sempurna, kecacatan akal atau kecelaruan emosi , ia tidak berpunca daripada perkara-perkara tersebut.

TERAPI MAIN
TAJUK           :           TERAPI  MAIN

1.0 PENGENALAN
Bermain merupakan suatu aktivitI bagi anak yang menyenangkan dan merupakan suatu metode bagaimana mereka mengenal dunia. Bagi anak bermain tidak sekadar mengisi waktu, tetapi merupakan kebutuhan anak seperti halnya makanan, perawatan, cinta kasih dan lain-lain. Anak-anak memerlukan berbagai variasi permainan untuk kesehatan fisik, mentaldan perkembangan emosinya.
Dengan bermain anak dapat menstimulasi pertumbuhan otot-ototnya, kognitifnya dan juga emosinya karena mereka bermain dengan seluruh emosinya, perasaannya dan pikirannya. Elemen pokok dalam bermain adalah kesenangan dimana dengan kesenangan ini mereka mengenal segala sesuatu yang ada disekitarnya sehingga anak yang mendapat kesempatan cukup untuk bermain juga akan mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mengenal sekitarnya sehingga ia akan menjadi orang dewasa yang lebih mudah berteman, kreatif dan cerdas, bila dibandingkan dengan mereka yang masa kecilnya   kurang mendapat kesempatan bermain.

2.0 DEFINISI :
Menurut Kraus 1990, bermain secara amnya boleh didefinisikan sebagai sebarang aktiviti yang memberikan kegembiraan dan kepuasan kepada kanak-kanak tanpa menimbangkan apakah hasil aktiviti itu. Carr pula dalam teorinya mengatakan bahawa main adalah penting kepada kanak-kanak untuk meluahkan pendapat masinf-masing.
Dari aspek psikologi pula, terapi main memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memperolehi perasaan dan mengawal keadaan yang dapat membantu kanak-kanak untuk berurusan dengan realiti sebenar. Terapi main membantu murid mununjukkan komitmen dan fokus yang sepenuhnya terhadap aktiviti yang dijalankan.

3.0 SEJARAH TERAPI MAIN.
Penggunaan permainan dalam terapi pertama kali dijelaskan oleh perintis psikoterapi Kanak-kanak. Anna Freud (1928, 1964, 1965), Margaret Lowenfeld (1935, 1970) dan Melanie Klein (1961, 1987) yang dikemukakan itu premis teori untuk menggunakan permainan, sebagai contoh, Klein (1961, 1987) yang ditetapkan kanak-kanak bermain secara spontanmerupakan pengganti kepada persatuan bebas yang digunakan dalam psikoanalisis dewasa.
Teori-teori dan amalan sekitar memainkan berbeza dalam setiap tradisi psikoterapi Kanak-kanak. Walau bagaimanapun, setiap tradisi yang berkaitan dengan cadangan pusat yang memainkan menghantar dan menyampaikan pengalaman yang tidak sedarkan diri, keinginan kanak-kanak, pemikiran dan emosi.

Dengan penghijrahan Psychotherapists Kanak-kanak awal ke Britain pada tahun 1930-an, psikoterapi kanak-kanak telah berkembang dan dibangunkan sebagai tradisi yang kukuh Eropah. Walaupun Play Therapy telah muncul dari unsur-unsur psikoterapi Kanak-kanak, asas-asas teori tertentu yang muncul daripada tradisi Psikologi kemanusiaan.

Pada tahun 1940-an, Carl Rogers (1951, 1955) telah menubuhkan satu model baru psikoterapi - terapi berpusatkan klien (orang yang kemudiannya dipanggil terapi berpusatkan).Tradisi baru dilahirkan sebagai protes terhadap perspektif, diagnostik preskriptif masa itu. Penekanan diletakkan di atas hubungan antara ahli terapi dan klien berdasarkan penerimaan, ketulenan, dan amanah. Oleh itu, pendekatan orang berpusatkan yang dikemukakan perspektif teori struktur personaliti, kesihatan psikologi, pemerolehan kesukaran psikologi dan proses perubahan dalam tempoh terapi yang baru dan asli.
Sebahagian besarnya dipengaruhi oleh pendekatan orang ini berpusatkan, Axline (1969, 1971) telah membangunkan satu pendekatan baru terapeutik untuk bekerja dengan kanak-kanak - Terapi Main arahan bukan. Penggunaan orang yang berpusat asas-asas teori, Axline mencipta Play Therapy teori dan kaedah yang jelas dan ringkas. Akaun beliau bagaimana dia bekerja dengan kanak-kanak lelaki muda yang dipanggil Dibs terkenal (Dibs: Mencari, 1964 Self). Axline diterangkan dengan terperinci bagaimana dia bekerja dengan Dibs dan bagaimana dia mampu untuk menyembuhkan dirinya sepanjang tempoh masa. Beliau berkata, "Tiada sesiapa yang tahu banyak tentang dunia dalaman manusia sebagai individu itu sendiri. Kebebasan Bertanggungjawab tumbuh dan berkembang dari dalam orang yang". Lapan prinsip beliau hubungan terapeutik memberitahu kerja-kerja banyak Jurupulih Main.

Clark Moustakas menerangkan kerja-kerja yang dilakukan sebagai berkenaan dengan jenis hubungan yang diperlukan untuk membuat terapi pengalaman pertumbuhan. Di Britain, Play Therapy mula muncul sebagai tradisi yang baru dan berbeza dalam tahun 1980-an. Pada mulanya Amanah jam Kanak-kanak profesional mengajar teknik-teknik asas Terapi Main Axline yang digunakan dalam pelbagai tetapan. Pada masa yang sama, dua Dramatherapists yang mula menggunakan kaedah Terapi Play untuk memaklumkan kepada amalan Dramatherapy mereka dengan kanak-kanak. Sue Jennings (1994) dan Cattanach Ann (1993, 1994, 1998) unsur-unsur bersepadu Terapi Main arahan bukan untuk merumuskan pergerakan Terapi Main British. Pada tahun 1990, Institut Dramatherapy mula menawarkan Sijil dan Diploma Terapi Play.

Pada tahun 1992, Persatuan British Play Jurupulih (BAPT) telah dimulakan oleh sekumpulan profesional yang belajar di Institut Dramatherapy. Lebih sembilan belas tahun yang lalu, BAPT telah dibangunkan Terapi Main pergerakan British dan kini mengiktiraf beberapa kursus latihan di UK termasuk program-program peringkat Sarjana yang sedang berjalan di Universiti Roehampton (London) dan University of Glamorgan (Wales)
4.O KONSEP TERAPI  MAIN.
·         melalui bermain kanak-kanak lebih mengenali dunia
·         ruang fizikal disediakan melalui aktiviti bermain
·         kanak-kanak berpeluang meneroka identiti masing-masing
·         Mainan mencirikan kehidupan sebenar
          - set permainan pekejaan seperti polis, doktor dan tukang masak
          - set permainan item rumah seperti seterika, kerusi dan telefon

·         Mainan bercirikan luahan perasaan agresif – gari, penukul, peralatan militant, topeng.
  • Mainan bercirikan luahan perasaan kreativiti – crayon, playdoh, kad, boneka bekas air.

5.0 TUJUAN TERAPI MAIN
·                     mengurangkan masalah tingkah laku
·                     meningkatkan komunikasi
·                     mempu menilai diri sendiri
·                     meningkatkan keupayaan mempercayai seseorang 

6.0 PROSES TERAPI  MAIN

Tahap satu : rasa diterima akibat hubungan erat yang terbina
Tahap dua : luahan perasaan secara yang terpendam secara catharsis
Tahap tiga : penerokaan peristiwa
Tahap empat : bertindak ke atas penyelesaian yang dipilih
7.0 PERLAKSANAAN TERAPI MAIN.

1) Bilik terapi -Kelengkapan bilik terapi bersesuaian bergantung kepada kesesuaian kanak-kanak .Disertakan dengan bahan-bahan resos, alatan asas seperti rak buku, cermin, almari dan lain-lain

2) Media mainan (kritirea) -
·         Mendorong ekspresi pemikiran dan perasaan kanak-kanak
·         Peluang untuk menguji realiti kanak-kanak
·         Membekalkan kanak-kanak dengan cara yang boleh diterima untuk meluahkan
perasaan yang tidak diingini
·         Mudah dimanipulasi oleh kanak-kanak

8.0 KEPENTINGAN TERAPI BERMAIN
·         Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk membuat pilihan sendiri 
·         Membolehkan melahirkan masalah 
·         Menyediakan tempat yang selamat bagi meluahkan perasaan
·         Keyakinan  diri
·         Berkomunikasi dengan rakan
·         Kebolehan memberi pendapat
·         Berkongsi
·         Membentuk sahsiah
·         Ekspress kendiri
·         Meningkatkan kemahiran manipulative
·         Pengluahan emosi

 9.0 MASALAH PERLAKSANAAN
o   Kos kewangan yang tinggi
o   Kesukaran mendapatkan alatan
o    Kos peralatan yang mahal.
o   Tempat yang besar dan luas
o   Penyelenggaraan alatan yang berjadual
o   Kepakaran yang terhad.
o   Pematuhan kepada jadual dan rutin aktiviti terapi.
o   Kerjasama ibubapa , guru serta murid.
o   Tindakan susulan yang terhad.
o   Tidak dapat diaplikasikan di rumah.

10.0 RUJUKAN

TERAPI SNOEZELENTAJUK           :           TERAPI  SNOEZELEN

1.0  DEFINISI
Snoezelen berasal bahasa belanda yakni :snuffelen (to sniff)  : aktif, eksplorasi
doezelen (to doze) : pasif, relaksasi dan nyaman.
Snoezelen merupakan suatu aktiviti yang mempengaruhi sistem saraf pusat (SSP) melalui pemberian rangsangan yang cukup terhadap sensor primer pada penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa kecap dan pembauan, serta terhadap sensor internal tubuh pada system keseimbangan (vestibular) dan sensasi sendi (proprioseptive) dengan maksud untuk memperoleh relaksasi dan atau aktivasi pada individu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup (van dijk&wind,2001).

Bilik terapi Snoezelen yang dibina khas untuk meransang deria, yang telah dibuktikan melalui kaedah saintifik bahawa ianya membantu kanak-kanak istimewa ini bertindak balas dengan lebih baik kepada latihan dan terapi.

2.0  SEJARAH
Konsep SNOEZELEN ditakrifkan dalam tahun 1970-an oleh dua ahli terapi Belanda, Jan Hulsegge dan Ad Verheul semasa mereka bekerja di Institut De Hartenberg di Belanda, pusat bagi orang-orang kurang upaya intelektual. Pada pameran musim panas tahunan Institut, Hulsegge dan Verheul menetapkan sehingga 1 khemah percubaan deria yang dipenuhi dengan kesan-kesan yang mudah seperti kipas satu meniup shards kertas, dakwat dicampur dengan air dan diunjurkan ke skrin, alat-alat muzik, objek sentuhan, botol aroma, sabun, dan makanan rasa. Ia merupakan satu kejayaan yang amat besar, terutamanya dengan berfungsi rendah pelanggan yang menunjukkan maklum balas positif lisan dan bukan lisan. Ahli terapi yang dipanggil multi-deria ini pengalaman "snoezelen," penguncupan kata kerja Belanda "snuffelen" (untuk mencari atau menerokai) dan "doezelen" (untuk berehat).
SNOEZELEN kini telah berkembang menjadi gerakan di seluruh dunia di lebih 30 negara-negara yang mempunyai beribu-ribu pemasangan. Dari pepasangan yang pertama di Amerika Syarikat dan Kanada pada tahun 1992 di Lifespire ™ di New York City dan Rehab Bloorview Kanak-kanak di Toronto, state-of-the-art bersendirian kemudahan seperti Lacey A. Collier SNOEZELEN Kompleks dan Pusat SNOEZELEN di Orange Grove, momentum untuk SNOEZELEN terus membina kerana kita lebih memahami jawapan orang kurang upaya ini persekitaran merangsang pelbagai deria dan menarik.

Lacey A. Collier SNOEZELEN Kompleks berdedikasi on November 29, 2005. Terletak di kampus Escambia Sekolah Westgate di Pensacola, Florida, 14600-kaki persegi kemudahan luar biasa ini mempunyai atrium besar, lorong deria, empat 1100 kaki persegi bilik bertema (dalam hutan, Angkasa, Magic, dan Snow), dan utiliti ruangan .

Juga pada tahun 2005, Pusat SNOEZELEN di Orange Grove, masyarakat pembekal perkhidmatan yang komprehensif untuk kanak-kanak dan orang dewasa kurang upaya intelek dan fizikal dan kelewatan pembangunan yang berpangkalan di Chattanooga, Tennessee, dibuka. Orange Grove telah bekerjasama dengan Konsortium Penyelidikan di Universiti Tennessee untuk mengumpul data penting yang bergerak di luar penyelidikan anekdot ke arah tegar data yang memejal dan substantiates faedah terapi SNOEZELEN Persekitaran Multi-Deria.
3.0  KEPENTINGAN
3.1 Lebih tenang menggalakkan pernafasan bertambah baik. Suasana yang santai, menenangkan Snoezelen menyediakan situasi yang ideal untuk pembangunan hubungan terapeutik dan rangsangan deria. Memandangkan mereka mengalami kelonggaran yang mendalam tentang Snoezelen, orang yang mengalami ketegangan, kemurungan, atau kebimbangan boleh berehat dan membuka untuk membincangkan perasaan mereka.

3.2 Memberikan kelegaan pada peskit yang akut dan kronik.


3.3 Peralatan Snoezelen yang sama yang perlahan-lahan merangsang individu pasif juga boleh melegakan mereka yang terdedah kepada pergolakan. Pesakit yang telah mencapai kewaspadaan yang optimum adalah lebih berupaya untuk berhubungan dengan orang lain dan persekitaran mereka.

3.4 Pakej terapi lengkap, menangani kedua-dua kecekapan motor kasar dan keperluan emosi, dengan matlamat menggerakkan setiap orang ke arah peringkat tertinggi yang mungkin berfungsi.


3.5 Peluang untuk relaksasi, eksplorasi dan ekspresi diri.

3.6 Sebagai aktiviti bagi anak yang mengalami masalah tingkah laku dan gangguna emosi. 

3.7 Snoezellen dapat membangunkan dan membina kepercayaaan dan keyakinan pada diri sendiri.
3.8 Mengurangkan rasa stress.
3.9


4        TEKNIK TERAPI SNOEZELEN
5.1 berbaring, bermain dan memeluk bantal.
5.2 Menikmati berayun di kerusi gantung
5.3 Mendengar muzik lebut dan berkhayal
5.4 Bermain dengan tangga dan cermin
5.5 Memerhatikan pola-pola lampu warna warni dan berkelip
5.6 Memerhatikan gelembung warna bergerak-gerak
5.7 Menyelam dalam kolam bola
5.8 Melakukan relaksasi dengan tidur tiduran menggunakan selimut.

6     MASALAH PERLAKSANAAN
6.1 Kos kewangan yang tinggi
6.2  Kesukaran mendapatkan alatan
6.3  Kos peralatan yang mahal.
6.4 Tempat yang besar dan luas
6.5 Penyelenggaraan yang berjadual
6.6 Kepakaran yang terhad.
6.7 Pematuhan kepada jadual dan rutin aktiviti terapi.
6.8 Kerjasama ibubapa , guru serta murid.
6.9 Tindakan susulan yang terhad.
6.10        Tidak dapat diaplikasikan di rumah.

7.0 CADANGAN PENAMBAIKAN
7.1 Sokongan dan kerjasama ibubapa dan pelbagai disiplin
7.2 Mematuhi rutin dan jadual secara tetap
7.3 Mendapatkan bantuan kewangan yang secukupnya.
7.4 Mempelajari kepakaran daripada pakar-pakar yang berkaitan.
7.5 Susun atur bilik yang kondusif


8.0 PENUTUP
Terapi ini sangat memberi kesan yang positif kepada pelbagai kategori murid-murid pendidikan khas. Keberkesanannya amat bergantung kepada sokongan dan kerjasama ibubapa dan ahli pelbagai disiplin dalam masyakarat.  Pihak sekolah boleh memainkan peranan dalam penyediaan bilik terapi snoezelen ini sekiranya mendapat bantuan kewangan yang mencukupi . Kesanggupan ibu bapa dan guru meluangkan banyak masa akan memberikan manfaat kepada murid-murid bekeperluan khas.

RUJUKAN: