KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Monday, 4 February 2013

DSP MATE LD TAHUN 3KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK
TAHUN 3
MASALAH PEMBELAJARAN
             

MATLAMAT
 
Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas bagi mata pelajaran Matematik adalah untuk membina pemahaman murid
tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan berketrampilan mengaplikasikan
pengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.


Komponen  Matematik  membolehkan murid:  
OBJEKTIF

1. mengetahui dan memahami konsep nombor.
2. menguasai dan mengaplikasikan kemahiran tambah dan tolak.
3. mengenali bentuk-bentuk asas dan ciri-cirinya yang terdapat di alam sekeliling.
4. menguasai kemahiran penyelesaian masalah dalam kehidupan seharian.
Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – MAT (LD)                1

BAND PERNYATAAN STANDARD
1.Tahu  pengetahuan asas matematik
2.Tahu dan faham pengetahuan asas matematik
3.Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik
4.Menguasai, mengaplikasi  pengetahuan asas matematik dan boleh melakukan operasi asas matematik serta
mampu menyelesaikan masalah mudah dalam kehidupan seharian

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – MAT (LD)            
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

1

Tahu

B1
Tahu pengetahuan asas
matematik

Nombor Bulat dalam Lingkungan 50
B1 D1
Mengenal nombor dalam lingkungan
21-50


B1 D1 E1
Menyebut nombor
Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – MAT (LD)                3


BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

2

Tahu dan
Faham

B2
Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik


Nombor Bulat dalam Lingkungan 50
B2 D1
Mengenal nombor dalam lingkungan
21-50


B2 D2
Membilang nombor dalam lingkungan
21-50

Wang sehingga RM 50
B2 D3
Mengenal mata wang MalaysiaMasa dan Waktu
B2 D4
Menyatakan bulan dalam setahun


B2 D1 E1
Menamakan nombor


B2 D2 E1
Membilang secara tertib menaik

B2 D2 E2
Melengkapkan urutan nombor secara tertib
menaikB2 D3 E1
Menamakan wang kertas RM 50B2 D4 E1
Menamakan nama bulan dalam setahun

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – MAT (LD)                4

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

3

Tahu,
Faham
dan
Boleh BuatB3
Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik bagi melakukan
operasi asas matematik

Nombor Bulat dalam Lingkungan 50
B3 D1
Membilang nombor 21-50

B3 D2
Menentukan nilai nombor dalam
lingkungan 21-50


B3 D3
Menentukan nilai tempat sehingga 50B3 D4
Menulis nombor dalam
lingkungan 21-50


Operasi Tambah dalam
Lingkungan 50
B3 D5
Menulis ayat matematik bagi
operasi tambah

B3 D1 E1
Membilang secara tertib menurun

B3 D1 E2
Melengkapkan urutan nombor secara tertib
menurun


B3 D2 E1
Menentukan nilai nombor dengan kuantiti

B3 D3 E1
Menentukan nilai tempat (sa dan puluh)


B3 D4 E1
Menulis nombor 21 – 50 dalam angka

B3 D5 E1
Menukarkan ayat matematik kepada bentuk
lazim

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – MAT (LD)                5

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

B3 D6
Menambah sebarang dua nombor
dalam lingkungan 50


Operasi Tolak dalam Lingkungan 50
B3 D7
Menulis ayat matematik bagi operasi tolak

B3 D8
Menolak sebarang dua nombor dalam
lingkungan 50

Wang sehingga RM 50
B3 D9
Mengenal mata wang Malaysia


B3 D6 E1
Menambah 2 digit dengan 1 digit tanpa
mengumpul semula

B3 D6 E2
Menambah 2 digit dengan 2 digit tanpa
mengumpul semula


B3 D7 E1
Menukarkan ayat matematik kepada bentuk
lazim


B3 D8 E1
Menolak 1 digit daripada 2 digit tanpa
mengumpul semula

B3 D8 E2
Menolak 2 digit daripada 2 digit tanpa
mengumpul semulaB3 D9 E1
Mengenal pasti  wang kertas RM 50
Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – MAT (LD)                6

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

4

Tahu,
Faham
dan
Boleh Buat
dengan
Beradab

B4
Menguasai, mengaplikasi
pengetahuan asas
matematik dan boleh
melakukan operasi asas
matematik serta mampu
menyelesaikan masalah
mudah dalam kehidupan
seharian

Nombor Bulat dalam Lingkungan
21-50
B4 D1
Menentukan nilai nombor dalam
lingkungan 21-50


B4 D2
Menulis nombor dalam lingkungan  
21-50


B4 D3
Menggunakan nombor lingkungan  
21-50 dalam kehidupan seharian


Operasi Tambah dalam Lingkungan
50
B4 D4
Menambah sebarang dua nombor
dalam lingkungan 50


B4 D5
Melengkapkan operasi tambahB4 D1 E1
Membuat perbandingan nilai nombor

B4 D2 E1
Menulis nombor 21 – 50 dalam perkataan

B4 D3 E1
Menggunakan kalkulator dalam kehidupan
seharian

B4 D4 E1
Menambah 2 digit dengan 1 digit dengan
mengumpul semula

B4 D4 E2
Menambah 2 digit dengan 2 digit dengan
mengumpul semula


B4 D5 E1
Melengkapkan operasi tambah dalam bentuk
ayat matematik

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – MAT (LD)                7
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS


Operasi Tolak dalam Lingkungan 50
B4 D6
Menolak sebarang dua nombor dalam
lingkungan 50


B4 D7
Melengkapkan operasi tolak

Wang sehingga RM 50
B4 D8
Menentukan nilai wang

B4 D5 E2
Melengkapkan operasi tambah dalam bentuk
lazim


B4 D6 E1
Menolak 1 digit daripada 2 digit dengan
mengumpul semula


B4 D6 E2
Menolak 2 digit daripada 2 digit dengan
mengumpul semula

B4 D7 E1
Melengkapkan operasi tolak dalam bentuk ayat
matematik

B4 D7 E2
Melengkapkan operasi tolak dalam bentuk lazim


B4 D8 E1
Menentukan nilai wang  syiling

B4 D8 E2
Menentukan nilai wang kertas


Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – MAT (LD)                8
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

B4 D9
Menyelesaikan operasi melibatkan
wang

B4 D10
Menyelesaikan masalah harian
melibatkan nilai wang


Masa dan Waktu
B4 D11
Menyatakan waktu dalam unit jam dan
minitB4 D9 E1
Menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan
wang

B4 D9 E2
Menyelesaikan operasi tolak yang melibatkan
wang


B4 D10 E1
Menyelesaikan masalah harian melibatkan
nilai wang

B4 D11 E1
Menyatakan ‘setengah’ dan ‘suku’ berdasarkan
muka jam

B4 D11 E2
Menyatakan waktu dalam  unit jam dan minit

B4 D11 E3
Menulis waktu dalam unit jam dan minit
(setengah dan suku)

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – MAT (LD)            

DSP BM LD THN 3


                                                                                                 


DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU
TAHUN 3 MASALAH PEMBELAJARAN

MATLAMAT

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran digubal membolehkan murid
berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran,
maklumat, nilai, dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian ke arah mengembangkan potensi murid secara menyeluruh,
seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid.


OBJEKTIF

Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran KSSR Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran berkeupayaan untuk:

1. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul.
2. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.
3. mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan, dan pertanyaan dengan betul.
4. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul
secara bertatasusila.
5. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
6. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.
7. melakukan aktiviti menulis dengan betul.
8. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas.


Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – BM (LD)             1  


BAND PERNYATAAN STANDARD

1 Mengetahui kemahiran mendengar-bertutur, membaca dan menulis

2Mengetahui, memahami dan memberikan respon terhadap perkara yang didengar-tutur, dibaca dan ditulis

3.Mengetahui, memahami dan memberikan respon/menyampaikan sesuatu perkara yang didengar-tutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat

4.Mengetahui, memahami dan menilai tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber yang didengar-tutur,dibaca dan ditulis dengan bertatasusila

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – BM (LD)          

CATATAN:
1. Huruf Roman - semua perlu ditaksir

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

1

Tahu

B1
Mengetahui kemahiran
mendengar-bertutur,
membaca dan menulis

B1 DL1
Mendengar cerita dan puisi


B1 DL2
Menyebut bunyi bahasa yang
didengar


B1 DB1
Membunyi suku kata


B1 DT1
Menulis suku kata


B1 DL1 E1
Mendengar cerita pendek

B1 DL1 E2
Mendengar pantun dua kerat


B1 DL2 E1
Menyebut bunyi perkataan

B1 DL2 E2
Menyebut bunyi rangkai kata


B1 DB1 E1
Membunyi suku kata KVK


B1 DT1 E1
Menulis suku kata KVK
Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – BM (LD)             3  CATATAN:
1. Huruf Roman - semua perlu ditaksir

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

2

Tahu
dan
Faham

B2
Mengetahui, memahami dan
memberikan respon terhadap
perkara yang didengar-tutur,
dibaca dan ditulis

B2 DL1
Mendiskriminasi bunyi


B2 DB1
Membaca perkataan


B2 DT1
Menulis perkataan

B2 DL1 E1
Mendiskriminasi bunyi bahasa:
i. suku kata
ii. perkataan
iii. rangkai kata


B2 DB1 E1
Membaca perkataan KV + KVK

B2 DB1 E2
Membaca perkataan KVK + KV

B2 DB1 E3
Membaca perkataan KVK + KVK


B2 DT1 E1
Menulis perkataan KV + KVK

B2 DT1 E2
Menulis perkataan KVK + KV

B2 DT1 E3
Menulis perkataan KVK + KVK


Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – BM (LD)             4  


CATATAN:
1. Huruf Roman - semua perlu ditaksir

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

3

Tahu,
Faham
dan
Boleh Buat

B3
Memahami dan memberikan
respon/menyampaikan
sesuatu perkara yang
didengar-tutur, dibaca dan
ditulis dalam pelbagai situasi
dengan betul dan tepat

B3 DL1
Melafazkan  pantun


B3 DB1
Membaca rangkai kata


B3 DT1
Menulis rangkai kata

B3 DL1 E1
Melafazkan semula pantun dua kerat yang
didengar


B3 DB1 E1
Membaca rangkai kata daripada perkataan:
i. KVK
ii. KV + KVK
iii. KVK + KV
iv. KVK + KVK


B3 DT1 E1
Menulis rangkai kata daripada perkataan yang
dipelajari:
i. KVK
ii. KV + KVK
iii. KVK + KV
iv. KVK + KVK

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – BM (LD)             5  
CATATAN:
1. Huruf Roman - semua perlu ditaksir

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

4

Tahu,
Faham
dan
Boleh Buat
dengan
Beradab

B4
Memahami dan menilai
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
yang didengar-tutur, dibaca
dan ditulis dengan
bertatasusila

B4 DL1
Bercerita


B4 DB1
Membaca ayat mudah

B4 DB2
Membaca petikan bergred


B4 DT1
Menulis ayat mudah

B4 DL1 E1
Bercerita berpandukan gambar tunggal

B4 DL1 E2
Bercerita berpandukan gambar bersiri

B4 DL1 E3
Menceritakan semula cerita yang didengar


B4 DB1 E1
Membaca ayat tunggal

B4 DB2 E1
Membaca petikan bergred berpandukan
perkataan:
i. KVK
ii. KV + KVK
iii. KVK + KV
iv. KVK + KVK


B4 DT1 E1
Menulis ayat tunggal

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – BM (LD)             6  

CATATAN:
1. Huruf Roman - semua perlu ditaksir

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

B4 DT2
Menulis teks mudahB4 DK1
Bercerita dan bersoal jawab tentang
diri, keluarga dan rakan


B4 DK2
Bercerita dan bersoal jawab tentang
jiran

B4 DT2 E1
Menulis teks bacaan bergred:
i. KVK
ii. KV + KVK
iii. KVK + KV
iv. KVK + KVK


B4 DK1 E1
Bercerita tentang diri sendiri:
i. hobi
ii. bangsa/keturunan
iii. agama

B4 DK1 E2
Bercerita tentang keluarga:
i. pekerjaan ahli keluarga
ii. aktiviti keluarga waktu lapang

B4 DK1 E3
Bercerita tentang rakan:
i. hobi
ii. bangsa/keturunan
iii. agama

B4 DK2 E1
Bercerita dan bersoal jawab tentang jiran:
i.      nama
ii. pekerjaan
iii. tempat tinggal
iv. hubungan
Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – BM (LD)             7  

CARA MEMEGANG PENSEL YANG SALAH


CARA MEMEGANG PENSEL YANG BETUL