KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Tuesday, 22 October 2013

FAEDAH INKLUSIF KEPADA MURID

1. Mendapat bimbingan dan tunjuk ajar dari 2 orang guru samada di dalam atau luar kelas.
2. tumpuan dapat diberikan pada kumpulan/ individu murid yang memerlukan perhatian.
3. Murid dapat akses kepada kurikulum kebangsaan tanpa persepsi negatif.
4. Murid dapat adaptasi stail belajar dan keupayaan sendiri secara individu dengan sokongan bahan dan kepakaran.
5.Murid dapat kemahiran melalui kepelbagaian kaedah dan teknik pengajaran.

FAEDAH INKLUSIF KEPADA GURU

1. Dapat memberikan sokongan pembelajaran kepada murid secara kumpulan.
2. Dapat elak dari pengasingan guru.
3.Dapat berkongsi maklumat dan keputusan.
4. Perancangan disokong dengan perkongsian maklumat.
5.Pengalaman yang berharga.
6.Perkongsian tugasan dan bahan yang diedarkan.
7. Pengurusan tingkahlaku murid dapat diselesaikan dengan lebih berkesan bersama.
8. Berkongsi amalan terbaik.

FAEDAH PENDIDIKAN INKLUSIF KEPADA SEKOLAH

1. Lebih ramai murid dapat belajar secara inklusif.
2. Memupuk Kolaborasi di antara satu sama lain.
3. Menggalakan amalan terbaik dipraktiskan.
4. Khidmat sokongan disediakan membantu murid dan guru.
5. Menggalakan hubungan baik antara guru dan murid.
6. Menggalakan amalan perubahan tingkah laku positif di dalam kelas.
7. Membolehkan guru mengendalikan pelbagai aktiviti berfokus kepada keperluan dan potensi individu murid.