KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Sunday, 9 December 2012

CABARAN DAN HALA TUJU PENDIDIKAN KHAS


CABARAN DAN HALATUJU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS.1.0 PENGENALAN


Sistem pendidikan  di negara kita masa kini telah banyak melalui transformasi yang  memerlukan komitmen guru yang amat tinggi. Perubahan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan dilihat  sebagai peluang untuk menguji potensi, kemampuan dan cara untuk mengoptimumkan pembangunan individu. Mereka perlu sedar akan kekuatan dan kelemahan diri dan di atas kesedaran itu sanggup meningkatkan keupayaan diri serta bersedia melakukan perubahan mengikut keperluan. Guru bertaraf dunia bukan sahaja  merancang strategi pengajaran-pembelajarannya dengan teliti dan sentiasa membuat persediaan untuk membuka peluang kepada pelajar melakukan penerokaan malah  merancang pelbagai laluan pembelajaran dengan kemahiran yang tinggi.

            Cabaran dalam profesion perguruan masa kini memerlukan pengorbanan yang sangat tinggi. Pekerjaan yang penuh cabaran ini menguji kemampuan dan ketabahan dalam menguruskan suatu organisasi dengan bijaksana.  Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ( 2007 : 232) cabaran didefinisikan sebagai hasil  yang mencabar kemampuan dan ketabahan seseorang dalam  pekerjaan yang penuh dengan cabaran. Dalam konteks perguruan, profesion menjadi seorang guru perlu menyahut cabaran untuk melihat keupayaan seorang guru dalam melaksanakan tugasannya bukan dengan muridnya tetapi juga bersama organisasi dan rakan sekerja yang mempunyai pelbagai kepakaran. Pengurusan dalam pendidikan  mempunyai satu organisasi yang dibentuk  yang mempunyai hala tuju yang mahu dicapai.

Halatuju pula bermaksud penetapan matlamat dan sasaran yang hendak dicapai dalam sesuatu organisasi. Pendidikan khas perlu mempunyai visi, misi dan objektif utama dalam mengurus tadbir sesuatu organisasi. Halatuju merangkumi perancangan pentadbiran, program-program utama, peningkatan kemahiran dan pengetahuan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran dan membentuk kepakaran yang beretika.

2.0  Cabaran yang dimaksudkan boleh dilihat dalam pelbagai aspek:

2.1  Individu dan keluarga
                       
Dari aspek penglibatan ibu bapa, didapati di Malaysia tahap kesedaran ibu bapa mengenai masa depan anak-anak yang berkeperluan khas masih berada dalam keadaan yang minima. Hal ini dapat dilihat dengan jelas di kalangan ibu bapa yang mempunyai anak istimewa yang tinggal di luar bandar. Hal ini kerana terdapat setengah ibu bapa yang beranggapan anak yang istimewa ini tidak layak dan tidak berkeupayaan untuk mendapat pendidikan yang seimbang dan sempurna. Disebabkan anggapan sedemikian maka wujudlah keciciran murid-murid berkeperluan khas daripada alam persekolahan. Perkara ini terus menyebabkan kanak-kanak istimewa ini tidak mempunyai kemahiran hidup yang baik dan akhirnya memberi bebanan kembali kepada keluarga masing-masing.

Selain itu juga, terdapat juga ibu bapa yang masih kurang sedar mengenai betapa pentingnya memberi pendidikan atau pun kemahiran mengurus diri  kepada anak-anak yang istimewa. Faktor utama yang menyebabkan perkara ini berlaku disebabkan kurangnya keyakinan akan kebolehan anak-anak istimewa mereka ini. Sebagai contoh, pengajaran amali kemahiran memasak dan menjahit, mungkin boleh menyebabkan timbulnya perasaan risau ibu bapa terhadap anak-anak mereka berada di dapur. Hal ini mungkin disebabkan memikirkan keadaan yang mungkin boleh mengundang bahaya semasa di dapur dan semasa menggunakan jarum untuk menjahit. Disebabkan sikap yang terlalu obses akan perkara negatif inilah menyebabkan mengapa kanak-kanak berkeperluan khas di Malaysia agak ketinggalan.
Selain itu juga, terdapat juga ibu bapa yang hanya bergantung kepada pihak sekolah semata-mata sahaja dalam usaha memberi didikan kepada anak mereka terutama dalam aspek pengurusan diri. Disebabkan itulah terdapat murid-murid yang masih tidak tahu untuk membuang air kecil atau besar di tempat yang sepatutnya iaitu tandas. Perkara ini sedikit sebanyak agak mengganggu proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Akibatnya guru sendiri terpaksa membantu menguruskan kanak-kanak tersebut semasa berada di dalam kelas.
            Segelintir mereka mengharapkan sesuatu yang mustahil dalam masa yang singkat. Keenganan ibu bapa memahami perjalanan pengurusan pendidikan khas menjadikan ianya semakin sukar untuk dilaksanakan. Bagi mereka anak mereka harus diajar seperti murid aliran perdana yang lain. Keghairahan menjadikan anak mereka sama dengan rakan sebaya sedikit sebanyak memberikan tekanan kepada pengurusan pendidikan khas. Walau bagaimanapun ada sebahagian mereka pula menyerahkan sepenuhnya anak mereka kepada pihak sekolah.

Mereka mengharapkan sepenuhnya kepada guru pendidikan khas mendidik anak mereka  dalam segala aspek. Kedua-dua situasi ini menjadi satu cabaran yang besar dalam pendidikan khas. Hal yang demikian kerana tidak ada kesinambungan dan komitmen daripada pihak ibu bapa terhadap pembelajaran anak mereka di luar waktu persekolahan. Peranan sesebuah institusi keluarga dan sekolah amat penting dalam membantu membina kemahiran-kemahiran yang seharusnya dikuasai murid berdasarkan transformasi dalam pendidikan.  Terdapat sebahagian ibu bapa merasa rendah diri kerana mempunyai anak yang tidak sempurna dan berasa malu pada ahli keluarga yang lain.  Ada sebahagiannya pula mengasingkan diri dari ahli keluarga lain.


Dari aspek individu murid pula adalah berbeza diantara satu sama lain. Menurut Khairul Yusri (2007), perbezaan individu bermaksud variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulannya sama ada dari segi sifat kognitif, emosi, fizikal, moral, tingkah laku, sosial atau bakat dan aspek – aspek yang lain mungkin terdapat sesama individu dalam sesuatu kumpulan. Cabaran utama bagi guru-guru pendidikan khas bagaimana untuk mendapat kepercayaan dari anak-anak istimewa ini. Bukan senang untuk berhadapan dengan mereka kerana setiap orang kanak-kanak istimewa tersebut biasanya mempunyai pelbagai kelainan. Kesediaan anak-anak istimewa ini memasuki alam persekolahan juga dengan cara yang berbeza. Ini dapat dilihat pada faktor kematangan dan kesediaan fizikal berhadapan dengan rakan-rakan baru di sekolah. Besar kemungkinan layanan yang diterima di sekolah tidak sama dengan dirumah. Setiap hari mereka perlu mengikuti peraturan-peraturan sama seperti  rakan sebaya mereka.

Guru akan menghadapi berbagai –bagai gaya dan karenah daripada murid-murid pendidikan khas ini kerana kebanyakan mereka tidak pernah mengenali  alam persekolahan pada peringkat awal. Mereka mahu dilayan sebagaimana ibu bapa mereka melayan mereka di rumah. Guru sebagai pengganti ibu bapa perlu peka kepada keperluan mereka setiap masa. Termasuklah dalam pengurusan emosi dan amalan berdikari. Cabarannya ialah mungkin apa yang diberi oleh guru tidak sama dengan apa yang mereka terima dirumah. Sangat sukar bagi guru berhadapan dengan mereka yang mempunyai kepelbagaian yang pelbagai. Hanya dengan kesabaran dan keperihatinan serta kemampuan memberikan layanan yang baik dalam pelbagai aspek mampu meningkatkan kepercayaan murid terhadap guru pendidikan khas.  Kepercayaan dan kasih sayang mereka terhadap guru akan melebihi kepercayaan dan kasih sayang terhadap ibu bapa mereka sekiranya kita dapat menyesuaikan diri dengan kepelbagaian mereka.


            Cabaran juga dilihat dalam menguruskan murid-murid pendidikan khas yang berada di dalam kelas inklusif .  Kelas  inklusif   yang berjaya memerlukan guru  biasa  dan  guru  Pendidikan  Khas  perlu  bersikap jujur dan terbuka. Perkara yang sering diperkatakan ialah layanan yang diberikan terhadap murid pendidikan khas dan keprihatinan guru dalam membimbing mereka bersama murid biasa.  Kita juga melihat peranan yang perlu dipikul oleh guru pendidikan khas semasa menghantar murid mereka ke kelas inklusif.  Murid inklusif ini mempunyai potensi untuk cemerlang sama dengan murid biasa tetapi mereka memerlukan lebih bimbingan dan motivasi yang tinggi untk berdaya saing.

                                       
2.2  Sosial dan persekitaran

Sosial dan persekitaran merupakan salah satu aspek penting dalam pengurusan pendidikan khas. Sikap dan keprihatinan masyarakat  terhadap kepentingan murid-murid pendidikan khas merupakan satu lonjakan ilmu  yang perlu diterokai bersama. Masyarakat mempunyai pelbagai perbezaan gaya hidup dan kepercayaan. Cabaran yang sangat besar bagi pengurusan pendidikan khas  adalah dalam memberikan kesedaran dan membetulkan tanggapan mengenai pendidikan untuk kanak-kanak kelainan upaya. Bukan semua daripada mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhi keperluan perbelanjaan sara hidup  anak-anak mereka.  Malah kebanyakan kanak-kanak kelainan upaya ini datang dari keluarga yang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk memberikan  kemudahan-kemudahan yang sesuai dengan keperluan.
           
            Kita mengharapkan sokongan dan komitmen dari ahli masyarakat dalam menangani masalah  tingkah laku dan displin serta penderaan kanak-kanak.
Sokongan masyarakat sangat penting bagi meredakan kegundahan hati ibu bapa berhadapan dengan pelbagai rintangan dan cabaran membesarkan anak-anak kurang upaya. Ibu bapa sendiri perlu bersikap terbuka bagi menggalakan masyarakat bersifat  penyayang dan prihatin.  Hubungan dengan  ahli komuniti yang lain perlu dijaga  supaya   semua orang sekeliling faham mengenai pengurusan anak-anak pendidikan khas. Pengurusan pendidikan khas menghadapi cabaran dalam menerapkan nilai-nilai simpati dan empati dalam kalangan ahli masyarakat atas nama kesedaran dan tangungjawab. Kegiatan-kegiatan kerja amal dalam masyarakat masih lagi kurang mendapat sambutan dan penglibatan dalam badan-badan sukarela hanya dalam kalangan ahli yang terlbat sahaja.

 Oleh yang demikian pelbagai kemudahan dalam persekitaran dapat diusahakan bersama . Namun demikian bukan disemua tempat segala kemudahan itu disediakan malah ada segelintir yang menyalahgunakannya. Menerapkan kesedaran dalam kalangan ahli masyarakat  mengenai keperluan golongan kelainan upaya bukanlah sesuatu yang mudah. Lontaran pandangan sinis dan serong  terhadap golongan ini secara negatifnya akan memberi impak kepada pergaulan kanak-kanak kelainan upaya dalam masyarakat. Kita lihat juga di persekitaran sekolah dimana penerimaan pentadbiran sekolah dalam membuka ruang kepada murid-murid pendidikan khas. Pengintegrasian sesuatu program bukanlah sesuatu yang mudah hendak dilaksanakan. Kesanggupan berkongsi segala kemudahan yang ada dan memberikan keutamaan kepada  murid-murid pendidikan khas merupakan antara sesuatu yang amat sukar untuk dilakukan.

Kebanyakan sekolah lebih berfokus kepada kecemerlangan dan bukan kepada kebajikan kerana  ianya membawa kepada impak yang lebih besar. Bukan semua program integrasi mendapat tempat yang selesa dan mempunyai ruang yang cukup bagi menampung keperluan aktiviti mereka. Pentadbir melihat program pendidkan khas ini seolah sekadar menumpang disatu sudut yang lain atau menjadi tempelan sahaja kepada sekolah.  Masyaralat sekolah memandang ianya satu program yang bukan menyumbang kepada kecemerlangan dan pembangunan sekolah.

Inilah cabaran yang sangat besar yang perlu dihadapi oleh pengurusan pendidikan khas.  Dalam melaksanakan  tugasan  hakiki dan berdaya saing dengan  ahli masyarakat sekolah yang lain maka pengurusan pendidikan khas perlu mempunyai hala tuju supaya program ini akan dipandang sama hebat dengan program lain. Kerjasama dengan badan-badan atau persatuan yang boleh memperjuangkan hak-hak kanak-kanak kelainan upaya sangat memberi impak. Kita semua perlu bersatu menetapkan satu perjuangan yang sama supaya akan timbul kesedaran dalam kalangan mereka bagi menghargai golongan yang kurang bernasib baik.  Jabatan-jabatan kerajaan turut memainkan peranan membuka ruang dan menjalankan aktiviti bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap tanggungjawab sosial yang perlu ditunaikan berbanding kepentingan peribadi.

Pelbagai aktiviti dan program perlu dirancang bagi membuktikan bahawa pengurusan pendidikan khas boleh berdaya saing dan mempunyai matlamat jangka panjang. Kesedaran dapat dilihat sudah banyak badan-badan sukarela menjalankan aktiviti-aktiviti  bersama dan memberikan bantuan kepada yang memerlukan.

2.3 Personel dan Kepakaran
Asas terpenting yang perlu dimiliki dalam sesuatu organisasi pendidikan ialah personel yang terdapat dalam sesuatu organisasi. Personel inilah yang akan membentuk dan menggerakkan sesuatu organisasi untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Menurut Greenlaw dan Kohl dalam buku Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan(zaidatol,2003), pengurusan personel merangkumi semua keputusan yang berkaitan dengan sesebuah organisasi. Termasuklah aspek motivasi, melatih dan menyediakan keperluan serta kefungsian personel.

Dalam konteks cabaran dalam pengurusan pendidikan khas, pengurusan sekolah berusaha  membentuk personel seorang guru yang  mempunyai nilai-nilai etika  dan kredibiliti sebagai seorang pendidik. Semua peringkat dalam pengurusan perlu memberikan perhatian dan mengambil berat kebajikan guru dalam memberikan ruang keselesaan. Pengurusan perlu bijak meletakkan guru di tempat yang betul dengan minat dan kepakarannya. Kecekapan sesuatu pengurusan dapat dilihat dengan sumbangan dan kerja buat seorang guru yang mampu melaksanakan tugasan dengan efisyen.

Tugas seorang guru sebagai pengurus kanak-kanak istimewa ini sangat mencabar.   Sebagai seorang guru, adalah penting untuk  mengetahui  dan  meneliti  pendekatan yang bersesuaian yang dibawa oleh setiap murid pendidikan khas, bakat serta minat mereka ke dalam situasi pembelajaran. Sewajarnya guru perlu mengetahui bahawa setiap individu  adalah berbeza dari aspek budaya, latar belakang keluarga, dan tahap sosioekonomi yang mana sedikit sebanyak memberi kesan kepada gaya dan corak pembelajaran mereka. Setelah guru perlu mampu memahami serta mengenali setiap jenis murid didalam kelas supaya mereka juga  boleh mencapai kejayaan daripada hasil pembelajaran mereka di sekolah. Cabaran yang paling besar bagi guru pendidikan khas ialah bukan sahaja memberikan pendidikan malah memastikan mereka juga boleh melakukan amalan berdikari dalam kehidupan harian mereka. Amat sukar untuk dipastikan sebanyak mana amalan tersebut dipraktikan di rumah dan mempunyai kesinambungan yang berterusan.

Pengurusan pendidikan khas juga perlu membuat perancangan mengurus bagi menentukan keperluan dalam sesuatu organisasi. Ini bermaksud mengetahui bilangan guru yang diperlukan dalam sesuatu organisasi mencukupi dengan keperluan. Kebanyakan program pendidikan khas sering mengalami kekurangan guru. Tenaga pengajar yang tidak cukup akan menganggu proses pengajaran dan pembelajaran murid khas. Oleh yang demikian lahirlah guru-guru yang dilatih secara segera oleh kementerian termasuklah yang bertukar opsyen. Pengurusan pendidikan khas terpaksa berhadapan dengan tenaga kerja yang kurang berpengetahuan, kurang kepakaran dan tidak mempunyai minat dengan pendidikan khas.

Kewibawaan dan kebolehan guru pendidikan khas pula sering dipertikaikan kerana usaha melahirkan seorang kelainan upaya yang cemerlang sangat sukar dilakukan. Kecemerlangan  mereka  dinilai  oleh prestasi murid pendidikan khas dalam akademik. Guru perlu sentiasa mengubahsuai proses pengajaran dan pembelajaran termasuk kesediaan menggunakan pelbagai alatan pengajaran bagi mencapai objektif pengajaran. Namun demikian  masa untuk menghasilkan seorang insan yang  cemerlang dalam kalangan kelainan upaya memerlukan masa yang amat panjang. Sikap kebanyakan guru pendidikan khas sendiri yang terlalu mengambil mudah dan tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan tugas. Alasan kerana mengajar pendidikan khas bukanlah satu helah yang baik  untuk tidak memberikan kerjasama dalam organisasi sekolah. Inilah satu cabaran dalam pengurusan pendidikan khas kerana keseluruhan organisasi akan dipandang sepi kerana sikap beberapa orang guru yang sedemikian.
Begitu sukar meletakan satu-satu kepakaran mengikut minat dan kebolehan guru dalam pengurusan pentadbiran. Kepakaran itu boleh diperolehi dengan usaha latihan dan bacaan, kursus, pembelajaran kendiri. Inidividu guru itu sendiri perlu mengapliksikan kepakaran yang ada bersama organisasi lain atau kepakaran itu tidak boleh  dikongsikan dengan orang lain. Ini satu cabaran yang sukar dihadapi kerana ianya bergantung kepada minat dan komitmen guru dalam menjana idea dan perkongsian maklumat. Bekerjasama sebagai   satu kumpulan guru-guru biasa dan guru khas  merupakan satu himpunan  kepakaran  dan  resos  yang  boleh  digunakan  untuk  memenuhi   keperluan kepelbagaian  murid.   Kesepaduan  tenaga  dan  pemikiran  tersebut  akan mengurangkan pergantungan kepada pendekatan  pengasingan.

Pengurusan pendidikan khas perlu melahirkan  personel yang mempunyai kepakaran dan kualiti kerja yang seimbang dengan penampilan peribadi. Cabaran memupuk hubungan baik dengan dalam satu organisasi bagi meningkatkan mutu perkhidmatan dan daya pengeluaran dalam satu kerja berpasukan. Struktur organisasi perlu membina hubungan baik dan menyediakan latihan bagi meningkatkan semangat kerja berpasukan dan mempertingkatkan kepakaran personel.

3.0 HALATUJU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS

Halatuju dalam amalan pendidikan  telah jelas dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Khas iaitu satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya,beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sebagai individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Halatuju bermaksud menetapkan sasaran, misi, visi dan objektif keseluruhan dalam sesuatu organisasi.

Pengurusan pendidikan khas dalam sesuatu organisasi akan berjaya apabila terdapat komitmen sepenuhnya terhadap kualiti. Pentingnya melaksanakan visi dan misi haruslah seiring dengan kecemerlangan tindakan. Tribus 1994, dalam buku Mengurus Kualiti Di Sekolah(2004),  mengatakan matlamat hendaklah tetap dan tidak berubah-berubah setiap hari. Justeru itu hasrat organisasi untuk mempunyai hala tuju yang betul perlu selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan misi pendidikan untuk berdepan dengan cabaran-cabaran dalam pendidikan. Secara keseluruhannya perbincangan halatuju dalam konteks pengurusan pendidikan khas merangkumi aspek:

3.1 Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan Khas

Misi Pendidikan Khas menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid dengan keperluan khas untuk menjadikan mereka insan yang dapat berdikari,berjaya dalam hidup dan memberikan sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara. Visi Pendidikan Khas pula bagi menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada mereka dengan keperluan khas kearah kecemarlangan hidup sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara.

Pentadbiran pendidikan khas perlu menyusun atur bidang tugas dengan bijak supaya tidak berlaku pertindihan tugas yang boleh menjejaskan kualiti guru dan keseluruhan organisasi. Pembahagian tugas yang adil dan sentiasa memantau pengurusan kerja serta memberikan khidmat bantu  membolehkan seseorang guru itu menjalankan tugas di atas landasan yang betul. Pentadbiran pendidikan khas perlu  mempunyai acuan yang tersendiri dengan gaya kepimpinan yang berkesan. Pentadbiran pendidikan khas perlu melihat secara menyeluruh dari aspek pengurusan kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid, pengurusan kewangan dan pentadbiran. Tugas-tugas tersebut harus difahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Pengurusan pendidikan khas perlu mempunyai penetapan perancangan strategik dengan sumber-sumber yang cukup sesuai dengan keupayaan membangunkan organisasi. Hubngan baik dengan rakan sekerja yang bersedia menerima kritikan, idea dan mencari jalan penyelesaian masalah.

3.2 Personel Dan Kepakaran

Menurut Atan (1991), guru mempunyai tugas yang mulia dan penting kerana di tangan gurulah letaknya rakyat pada masa hadapan.  Jika tugas guru itu dijalankan dengan baik, masyarakat beruntung kerana menjadi rakyat yang berguna tetapi jika berlaku sebaliknya, masyarakat akan menanggung kerugian yang besar.  Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab, guru hari ini harus menyedari tugas dan amanah yang diserahkan kepadanya untuk mendidik generasi yang akan menjadi dewasa kelak. Mereka perlu diberi ruang menjalani kehidupan yang bermakna dan mampu menjalani hidup berdikari dalam masyarakat.

Pendidikan Khas adalah pengajaran yang direka bagi memenuhi keperluan pendidikan murid dengan keperluan khas. Pendidikan ini dirancang secara tersendiri, dilaksanakan secara teratur serta dinilai keberkesanannya secara teliti bagi membantu murid dengan keperluan khas mencapai tahap berdikari tinggi dan kejayaan hidup memuaskan. Cikgu Donny Chin (Utusan Online, 2011), menyatakan bahawa mendidik murid kelas pendidikan khas bukan sahaja memerlukan kesabaran tetapi perlu pendekatan kreatif dan kritis dalam pembelajaran kerana setiap setiap daripada mereka  memerlukan kaedah pengajaran tersendiri.

Pentadbir pendidikan  khas perlu merupakan seorang yang menjadi pakar rujuk dalam segala aspek. Pengetahuan dan pengalaman adalah gabungan yang boleh memimpin guru-guru lain. Halatuju yang cemerlang memerlukan guru yang mempunyai keperibadian yang unggul, bersikap positif, memiliki ketrampilan pengetahuan dan kemahiran dan beretika. Guru perlu berusaha meningkatkan profesionalisme keguruan supaya kewibaan dan kebolehan mengendalikan murid-murid pendidikan khas tidak boleh dipertikaikan. Justeru itu keupayaan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan semua pihak membawa kepada satu budaya kerja cemerlang dan berkualiti.

Guru pendidkan seharunya berani membuat anjakan minda dan sentiasa membuat pelabagai inovasi dalam pengajaran  sebagai tuntutan atas satu usaha yang bersungguh-sungguh. Kepakaran yang dimiliki menjadi amalan dalam pengajaran dan pembelajaran yang membawa kepada kecemerlangan dalam pendidikan khas. Perkongsian ilmu dapat meningkatkan prestasi kerja dan memperbaiki kelemahan diri. Mohd Taib Hj Dora, 2005 dalam buku Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesioanal(2010), mengatakan seorang guru itu perlu pakar dalam ilmu pengetahuan dan berkualiti untuk meningkatkan profesion perguruan.

Guru pendidikan khas perlu mempunyai pengurusan emosi dan spiritual yang tinggi supaya dapat mengekalkan kualiti dalam perkhidmatan. Ketrampilan diri  hendaklah seiring dengan kepercayaan pada diri sendiri dan berteraskan iman yang kuat agar tidak kecundang dengan tewas dengan tanggapan negatif pihak lain. Halatuju guru dalam merealisasikan misi Kementerian Pendidikan, khasnya meningkatkan kualiti sekolah ialah guru haruslah sentiasa berusaha meningkatkan taraf professional melalui latihan dalam perkhidmatan, perlaksanaan penyelidikan tindakan secara kolaborasi, membuat refleksi kendiri, memupuk budaya ilmu, menambah ilmu dan kemahiran melalui e-pembelajaran dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang terkini untuk merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.
Seorang guru berkualiti juga perlu mempertingkatkan profesionalisme. Guru harus sedar tentang tugas dan amanah yang dipikul untuk mendidik generasi yang akan mencapai wawasan negara. Kemahiran dan pengetahuan dalam aspek pendidikan perlu dikemaskini setiap masa.  Disamping itu berusaha mengaplikasi kaedah- kaedah pengajaran dan pendidikan terkini. Guru pendidikan khas perlu menyambut baik dengan mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak-pihak berwajib agar dapat mempertingkatkan keupayaan, ketahanan dan prestasi bagi mendepani cabaran yang semakin kompleks ini. Selain itu juga seorang guru perlulah berpengetahuan, berdaya fikir dan berakhlak mulia. Guru yang berpengetahuan perlu serba tahu dengan menambah pembacaan untuk peningkatan ilmu serta dapat membawa isu-isu semasa untuk dibincang dan mencari penyelesaian.

Guru-guru yang terlibat dalam kelas  inklusif hendaklah  bersedia  untuk menghadapi  sebarang rintangan dan halangan yang mendatang.  Mereka juga perlu belajar  untuk berkompromi dan juga membuat sesuatu yang berlainan sama sekali daripada yang dirancangkan.  Disamping itu juga guru kelas biasa dan guru kelas Pendidikan Khas perlu bekerjasama dan menerima kanak-kanak berpendidikan khas yang mempunyai berbagai-bagai   perbezaan individu. Kedua-dua guru  kelas biasa dan guru khas perlu bersedia untuk menjalankan tugas  dan tanggungjawab yang dipersetujui serta berkesanggupan untuk merancang  dan bekerjasama dalam semua aspek aktiviti dan isu. Penting sekali  adalah kita tidak boleh mengenepikan,  mengabaikan atau mengecilkan pendidikan  kanak-kanak  bekeperluan  khas  ini.  Isu –isu pengasingan dan pelabelan membangkitkan semangat dan kekuatan untuk bangun berdaya saing.

 Murid-murid pendidikan sudah boleh berada dalam kelompok murid-murid biasa dan menjalankan aktiviti kurikulum serta kokurikulum bersama.  Program inklusif  banyak membantu menjadikan mereka berdaya saing dan berketrampilan setanding dengan rakan sebaya.  Justeru itu program inklusif perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya murid-murid pendidikan khas boleh berpeluang membuktikan keupayaan mereka dalam bidang akademik.  Guru pendidikan khas harus berusaha dan  menunjukkan kepakaran dalam pelbagai bidang supaya kebolehan dan kepakaran itu tidak boleh dipertikaikan. Kajian Haniz Ibrahim (1998) mendapati bahawa guru aliran perdana sekolah rendah dan menengah bersikap negatif terhadap pendidikan inklusif. Penerimaan guru aliran perdana terhadap murid yang belum didiagnosis lebih positif berbanding murid yang sudah dilabel dengan sesuatu masalah. 3.3  Peranan Ibu bapa dan Masyarakat


Kita melihat perkembangan program pendidikan khas masa kini semakin diterima dengan baik.  Sambutan dari pihak ibu bapa sangat menggalakan demi kesedaran dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak istimewa.  Akta pendidikan wajib telah memperlihatkan  kedudukan kanak-kanak kelainan upaya juga berhak diberi pendidikan yang selayaknya seperti kanak-kanak yang seusia mereka.  Bukan mudah bagi pihak ibu bapa menyerahkan anak mereka kepada orang tidak mereka kenali. Guru sentiasa perlu bersedia memberikan harapan dan menunjukkan kecekapan mereka agar kewibawaan mereka dalam mendidik anak-anak kelainan upaya tidak dipandang remeh.

            Pihak pengurusan pendidikan khas perlu mempunyai hubungan baik dengan ibu bapa dan sentiasa berkolaborasi demi kejayaan anak-anak pendidikan khas. Keberkesanan dan pemantapan program sangat memerlukan sokongan daripada institusi keluarga dan masyarakat. Pendapat Sharifah Alwiyah Al Sagoff, 1985 dalam buku Kepimpinan Pendidikan di Malaysia92005), mengatakan sekolah dan keluarga perlu mempunyai aspirasi , nilai dan sikap yang ada  kesinambungan antara sekolah dan rumah. Hal ini akan mengeratkan hubungan baik dua pihak dalam mencapai visi pengurusan pendidikan khas. Ibu bapa dan masyarakat juga akan menjadi role model kepada ibu bapa lain dan anak-anak pendidikan khas. Kesediaan ibu bapa dan masyarakat memberi sokongan dalam program-program anjuran sekolah dan penglibatan dalam majlis ilmu seperti seminar ke ibu bapaan membawa kepada hala tuju  yang sama.

            Kerjasama dengan badan-badan sukarela dan NGO akan membuka ruang dan pemikiran yang lebih luas dan terbuka. Disinilah tempat yang paling sesuai untuk mereka bertukar-tukar pendapat, menjana idea dan memberikan kritikan membina dalam usaha memahami keperluan pendidikan masa kini. Kesedaran dalam kalangan mereka merupakan satu sokongan dan berfungsi sebagai penyumbang dalam kemajuan pendidikan. Persepsi ibu bapa dan masyarakat terhadap pengurusan sekolah perlu berubah  mengikut keperluan semasa tanpa menyalahkan mana-mana pihak.
           

4.0 Rumusan

            Kesimpulannya cabaran dan halatuju pengurusan pendidikan khas perlu seiring.  Isu-isu yang dihadapi bukanlah satu halangan dalam mentadbir sesuatu program. Semua pihak perlu bekejasama dan berganding bahu supaya murid-murid pendidikan khas mendapat peluang dan hak yang sama dalam pendidikan. Kecekapan pengurusan sangat bergantung kepada kebijaksanaan mellaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dua hala. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung seharusnya diberi pendedahan yang sebaiknya mengenai pengurusan dan pentadbiran pendidikan khas.  Dengan adanya kerjasama dan hubungan baik, maka kecemerlangan murid-murid pendidikan khas sudah pasti dapat ditingkatkan. Pendidkan Khas juga mempunyai murid  yang mempunyai matlamat mencapai kehidupan bermakna dan berketrampilan dengan didikan golongan guru yang inovatif dan kreatif. Berikan ruang kepada mereka untuk menjadi rakyat yang berpendidikan selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Senarai rujukan:
Atan Long.(1991).Isu-isu latihan mengajar:Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.

Habib,M (2005).,Profil kesediaan guru sekolah menengah terhadap
pelaksanaan perubahan kurikulum.Tesis Ph.D.Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Mohd Taib.(2010).Asas kepimpinan dan perkembangan profesional.Kuala
            Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

Mohd,A(2008),Mengurus kanak-kanak yang susah belajar.Kuala Lumpur:PTS
            Profesional Publishing  Sdn. Bhd.

Noriati, A (2010), Guru dan cabaran semasa.Shah Alam:Oxford Fajar.

Razhiyah,K (2008), Menjadi guru pendidikan khas,Kuala Lumpur:PTS
            Profesional Publishing Sdn. Bhd.

Robiah ,S(1994). Pendidikan di Malaysia: Cabaran untuk masa depan.Kuala
            Lumpur: Fajar Bakti.

Syed Ismail, Ahmad Subki.(2010).Guru dan cabaran semasa.Kuala Lumpur:
            Penerbitan Multimedia.

Zaidatol Akmaliah(2003)Pengurusan dan kepimpinan pendidikan satu langkah
            ke hadapan.Universiti Putra Malaysia:Serdang

Zharulnizam,S (2010),Kepimpinan dan pengurusan pendidikan khas.Kuala
            Lumpur: Utusan Publication.
Prosiding "Seronoknya Belajar Membaca"


SERONOKNYA BELAJAR MEMBACA

Supiah bt Mat Yusof
Pn. Nor Laini bt Che Mat

ABSTRAK

Kajian tindakan ini dijalankan bertujuan untuk membantu  mengatasi masalah kesukaran membaca dalam kalangan murid-murid  masalah pembelajaran spesifik (disleksia) dalam bacaan. Kajian ini turut meninjau  tahap minat dan  tumpuan murid-murid disleksia dalam aktiviti bacaan dengan menggunakan komputer sebagai alat pembelajaran. Model yang digunakan dalam kajian ini ialah Model  Kemmis dan Mc Taggart. Subjek kajian terdiri daripada empat orang murid lelaki yang berumur Sembilan tahun di Sekolah Kebangsaan Fakeh Abd. Samad, Kuantan. Data dikumpulkan melalui kaedah pemerhatian dan temu bual yang menggunakan instrumen senarai semak dan ujian diagnostik.  Hasil dapatan ditunjukkan dalam bentuk jadual dan graf bagi menunjukkan perbandingan. Dapatan kajian menunjukkan ada sedikit peningkatan semasa MS Power Point digunakan dalam aktiviti bacaan. Begitu juga dengan perubahan minat terhadap aktiviti bacaan. Oleh itu kajian ini telah mencadangkan beberapa penambahbaikkan supaya masalah kesukaran membaca bukan menjadi masalah utama dalam kalangan murid disleksia malah mereka akan lebih berminat untuk membaca.

PENGENALAN
Penguasaan kemahiran asas adalah penting dalam peringkat persekolahan sekolah rendah. Termasuk juga dalam kalangan murid-murid pendidikan khas yang mempunyai potensi dan boleh berdaya saing seperti disleksia. Murid-murid disleksia sering ditemui mempunyai masalah dalam bacaan. Beberapa kajian mengatakan mereka menghadapi kesukaran dalam pemerolehan mengenal perkataan, kemahiran mengeja dan membaca petikan. Kesukaran tersebut akan berterusan sekiranya mereka tidak mempunyai minat dalam aktiviti bacaan. Masalah yang dihadapi akan menyekat perkembangan bahasa, kefahaman dan kemahiran membaca diperingkat seterusnya. Oleh itu guru pendidikan khas adalah pemangkin utama dalam meningkatkan perkembangan bahasa dan kemahiran membaca sesuai dengan keperluan murid disleksia. Kebanyakan mereka tidak dapat menguasai kemahiran membaca akan menghadapi masalah  dalam pembelajaran dan seterusnya merencatkan tahap keintelektualan seseorang kanak-kanak.

 

Kesukaran membaca yang dihadapi oleh murid disleksia sangat tinggi terutama dalam komponen perkataan dan ayat-ayat dalam petikan. Mereka juga bermasalah membezakan huruf dan perkataan dari ayat dan dari perenggan. Kesukaran membaca dalam kalangan murid-murid disleksia ini telah menyebabkan mereka gagal memperolehi maklumat dan menghadkan kebolehan belajar mereka dalam kelas inklusif. Kekurangan yang tersembunyi ini menyebabkan mereka mengalami kesukaran menamakan sesuatu, kesukaran mengingat susunan sukukata sehingga kurang upaya menyebut perkataan yang panjang. Kesimpulananya kemahiran membaca merupakan komponen yang perlu dikuasai oleh murid-murid masalah pembelajaran disleksia kerana dikatakan tahap keupayaan mereka hampir sama dengan murid biasa.FOKUS KAJIAN
Kebanyakan murid-murid disleksia yang menghadapi masalah dalam bacaan akan menghadapi masalah dalam tulisan. Kajian ini telah mengenalpasti masalah utama yang dihadapi oleh mereka. Melalui pemerhatian dan ujian diagnostik yang dijalankan, saya dapati mereka akan menghadapi masalah yang ketara apabila membaca petikan.  Ayat-ayat yang kompleks merupakan satu kesukaran untuk dibaca dengan lancar. Kelemahan dalam pengamatan menyebabkan mereka kurang berminat dalam aktiviti bacaan. Berbagai kesalahan kerap dilakukan semasa membaca  seperti tidak menghiraukan tanda baca, menggugurkan perkataan, menggantikan perkataan, menambah perkataan pada bacaannya, melangkau baris dan kesukaran membaca perkataan diftong dan digraf.
 Menurut  Modul Khusus Masalah Pembelajaran Spesifik (2007), beberapa kesalahan yang seing dilakukan oleh murid disleksia adalah seperti kesukaran belajar berbahasa, ketidaksinambungan dengan kebolehan intelektual, tidak lancar ketika membaca sesuatu bahan bercetak, tidak dapat menulis dengan lancar dan tepat, mata cepat penat, dan daya tumpuan yang rendah.
OBJEKTIF KAJIAN
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk:
1.         Membantu mengatasi  masalah kesukaran membaca dalam kalangan murid disleksia.
2.         Meningkatkan penguasaan kemahiran membaca dalam kalangan murid  disleksia.
3.         Meningkatkan   minat murid disleksia dalam kemahiran membaca melalui pembelajaran berbantukan komputer.


SOALAN KAJIAN:

1.         Sejauhmanakah  kesukaran membaca yang dialami oleh murid disleksia dapat diatasi?
2.         Bagaimanakah kemahiran membaca murid-murid disleksia dapat ditingkatkan?
3.         Bagaimanakah minat murid-murid  disleksia dalam membaca dapat ditingkatkan melalui  pembelajaran berbantukan komputer?

KEPENTINGAN KAJIAN:

            1.         Meningkatkan keupayaan membaca murid-murid disleksia.
            2.         Meningkatkan minat murid-murid disleksia dalam aktiviti membaca.
            3.         Memperbaiki amalan dan membantu guru lain dalam menyelesaikan masalah
 kesukaran membaca dalam kalangan murid-murid disleksia.

SOROTAN LITERATUR

Kajian yang saya laksanakan ini bertujuan untuk membantu mengatasi  masalah kesukaran membaca dan meningkatkan minat murid dalam bacaan. Saya telah mengaplikasikan teori Behaviorisme dalam melaksankan intervensi bagi menangani masalah tersebut. Menurut Levinson(1994)dalam Rosdi bin Aziz (2011), murid disleksia  kebanyakannya tidak dapat mengimbangi daya mengingati huruf  dan gabungan perkataan kerana mereka mudah lupa.  Semasa membaca mereka tidak dapat mengimbas huruf, perkataan atau ayat dan menyebabkan mereka sering meninggalkan atau melangkau setiap perkataan yang dibaca. Oleh yang demikian mereka tidak dapat memahami bahan bacaan yang sedang dibaca kerana tiada tumpuan dan lemah pemahaman pada bacaan.

Holmes(1999) dalam Shamsudin bin Ali (2011), mengatakan pengajaran berbantukan komputer melibatkan interaksi pengajaran secara terus antara komputer dengan murid. Antara strategi yang sesuai dijalankan menggunakan kaedah berbantu komputer  adalah seperti latih tubi, simulasi,  dan  pengajaran multimedia. Kurt Y. Michael (1990) dalam Mohd Radzi bin Isa (2011), telah mencirikan beberapa kebaikan – kebaikan yang menggunakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan kajian-kajian diatas, pembelajaran berbantukan komputer dapat mernarik minat murid dan memberikan tumpuan lebih lama dalam aktiviti bacaan.

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN TINDAKAN

Model Kemmis dan McTaggart(1988), mempunyai empat peringkat dalam melaksanakan kajian tindakan. Huraian dan perbincangan adalah berdasarkan peringkat model yang telah saya aplikasikan dalam kajian. Peringkat-peringkat tersebut ialah merefleksi, merancang, tindakan dan memerhati.

            1. Merancang

Sebelum melaksanakan tindakan, saya telah merancang membuat refleksi pengajaran lepas. Masalah dikenalpasti dengan membuat pemerhatian awal terhadap sesi pengajaran saya dan rakan guru lain. Saya telah menggunakan instrumen senarai semak dalam mengumpul seberapa banyak maklumat mengenai kesukaran membaca dan minat murid terhadap aktiviti bacaan. Dari keseluruhan kelas saya telah mendapati 4 orang murid disleksia mempunyai masalah kesukaran yang tinggi.

            2.Bertindak

Pada peringkat ini, saya telah merancang tindakan bagi  membantu saya mencapai objektif  kajian. Perancangan ini adalah bagi tujuan untuk mencapai objektif  kajian yang dilaksanakan. Saya telah memilih menggunakan MS Power Point bagi meningkatkan kemahiran bacaan dan ransangan bagi menarik minat murid disleksia terhadap bacaan. Saya telah menjalankan ujian pra dengan menggunakan instrument ujian diagnostik bagi mengenal pasti kesukaran murid disleksia dalam bacaan. Ujian diagnostik ini dirujuk kepada kepada Jordan Oral Screening Test  (JOST) yang boleh digunakan sebagai panduan ujian diagnostik  untuk menilai tahap bacaan. JOST mengandungi 12 tahap bacaan daripada yang mudah hingga yang abstrak, Vijaya (2008). Hasil ujian pra telah menunjukkan sampel kajian saya mengalami masalah kesukaran membaca yang sangat tinggi. Berikut adalah prosedur tindakan yang saya jalankan:
Langkah 1        :  Pemerhatian awal dan senarai semak
Langkah 2        :  Ujian Pra / ujian diagnostik
Langkah 3        :  Pengajaran dan pembelajaran
                                                Latih tubi membaca petikan 1
                                                Latih tubi membaca petikan 2
                                                Latih tubi membaca petikan 3
Langkah 4        :  Ujian Pos / ujian diagnostik
Langkah 5        :  Mengumpul dan menganalisis data
Langkah 6        :  Rumusan dan refleksi

            3.       Memerhati

Dalam melaksanakan tindakan, saya telah merancang  beberapa siri aktiviti lisan iaitu bacaan kuat dengan menggunakan MS Power Point. Beberapa petikan teks dimuatkan dalam slaid dengan ayat-ayat yang mudah. Petikan 1 yang saya warnakan perkataan mengikut pecahan suku kata. Petikan 2 pula adalah aktiviti bacaan peringkat kedua. Petikan 3 pula saya menggunakan grafik bagi memudahkan bacaan. Aktiviti bacaan ini dijalankan beberapa sesi iaitu sebelum rehat dan selepas rehat serta di dalam kelas dan bilik akses. Tindakan sedemikian bagi merangsang minat murid dalam aktiviti bacaan. Senarai semak digunakan semasa saya membuat pemerhatian ke atas sesi pengajaran yang berjalan.  Dapatan dinilai dengan analisa  perbandingan dalam ujian pra dan ujian pos bagi melihat peningkatan yang berlaku.  Saya juga menembual mereka bagi mengetahui minat mereka dalam aktiviti bacaan sebelum dan selepas intervensi dijalankan.Saya telah mengumpul dapatan untuk dianalisis selepas ujian pos. Berikut  adalah prosedur tindakan yang telah saya jalankan:


            4.         Mereflek

Selepas beberapa siri aktiviti dijalankan, saya  mula mengumpul data melalui pemerhatian dan temubual serta ujian pos dalam menilai keberkesanan tindakan yang saya jalankan. Hasil ujian pos telah menunjukkan kesukaran membaca dapat diatasi  dan peningkatan murid dalam aktiviti bacaan dan melihat pengaruh komputer boleh menarik minat mereka dalam pembelajaran. Dapatan yang diperolehi digunakan untuk membuat rumusan dan penambahbaikan.

DAPATAN DAN REFLEKSI

Data-data dalam kajian ini yang dikumpul melalui senarai semak, pemerhatian dan temubual. Dapatan data ini membantu saya melihat sedikit perubahan peningkatan dalam aktiviti membaca sebelum dan selepas intervensi dijalankan.

Analisis menunjukkan masalah kesukaran murid disleksia dalam bacaan dan perbandingan sebelum dan selepas aktiviti bacaan dijalankan. Ianya ditunjukkan dalam bentuk jadual dan graf.

Jadual 1: Perbandingan sebelum dan selepas aktiviti bacaan dijalankan
Bil.
Sebelum aktiviti dijalankan
Semasa aktiviti dijalankan
Murid A
6 ayat
8  ayat
Murid B
5 ayat
8  ayat
Murid C
5 ayat
         7 ayat
Murid D
4 ayat
6 ayat                       
Merujuk kepada  instrumen senarai semak  yang telah digunakan  saya mendapati ada berlaku peningkatan dalam penguasaan kemahiran membaca. Antaranya ialah murid A dari 6 ayat telah dapat membaca kepada 8 ayat, murid B dari 5 ayat kepada 8 ayat juga, murid C dari 5 ayat kepada 7 ayat dan murid D dari 4 ayat kepada 6 ayat. Dapatan ini telah membuktikan bahawa objektif kajian  mengenai mengatasi masalah kesukaran membaca dan meningkatkan penguasaan kemahiran membaca dalam kalangan murid disleksia telah tercapai.

Temubual dijalankan untuk mengenalpasti minat dan kemampuan bacaan murid dalam pembelajaran. Ianya dijalankan secara separa berstruktur dan murid bebas memberikan pendapat. Sepanjang sesi temubual ini saya telah menggunakan senara semak bagi mencatat dapatan mengenai  minat dalam kemahiran membaca. Dari dapatan tersebut maka dapat rumuskan dalam bentuk jadual dan graf bagi menunjukkan perbandingan  temu bual  sebelum dan selepas aktiviti bacaan dijalankan.

Jadual 2:  Dapatan perbandingan minat murid pada sebelum dan selepas aktiviti bacaan dijalankan.

Bil
Murid
% sebelum
% selepas
1.
Murid A
10
15
2.
Murid B
6
12
3.
Murid C
8
10
4.
Murid D
5
8


Berdasarkan pada dapatan yang diperolehi ini, saya melihat ada perubahan minat murid terhadap aktiviti bacaan. Penggunaan komputer sebagai satu rangsangan untuk mengekalkan tumpuan. Perbincangan ini adalah berdasarkan dapatan kajian yang telah dijalankan dan membincangkan masalah kesukaran membaca dalam kalangan murid disleksia. Perbincangan juga memperlihatkan  aktiviti bacaan dengan menggunakan MS power point  yang dijalankan dalam proses pembelajaran dapat membantu meningkatkan minat murid dalam aktiviti membaca. Objektif  untuk meningkatkan minat murid dalam aktiviti bacaan telah tercapai.

Kesukaran membaca ini akan memberi kesan terhadap kemahiran menulis  kerana mereka tidak dapat menzahirkan pemikiran mereka secara bertulis.  Menurut Levinson(1994) dalam Rosdi bin Aziz (2011), murid disleksia  kebanyakannya tidak dapat mengimbangi daya mengingati huruf  dan gabungan perkataan kerana mereka mudah lupa. Semasa membaca mereka tidak dapat mengimbas huruf, perkataan atau ayat dan menyebabkan mereka sering meninggalkan atau melangkau setiap perkataan yang dibaca. Keseronokan belajar akan memupuk minat serta menanamkan sikap yang positif terhadap pembelajaran. Sikap yang positif terhadap pembelajaran akan membawa kepada peningkatan pencapaian murid. Ini adalah selari dengan pendapat Rusmini Ku Ahmad (2003), yang menyatakan pengenalan kepada perisian komputer   telah membawa sikap yang positif dalam kalangan murid. Pembelajaran  berbantukan komputer menimbulkan sifat ingin tahu dan  murid mampu membina pengetahuan sendiri secara semulajadi.

KESIMPULAN
Keseronokan belajar akan memupuk minat serta menanamkan sikap yang positif terhadap aktiviti bacaan.  Menurut Rusmini(2003), yang menyatakan pengenalan kepada perisian komputer   telah membawa sikap yang positif dalam kalangan murid. Pembelajaran  berbantukan komputer menimbulkan sifat ingin tahu dan  murid mampu membina pengetahuan sendiri secara semulajadi. Hasil dapatan kajian mendapati murid –murid pendidikan khas bersedia dengan pelbagai aktiviti pembelajaran yang boleh meningkatkan minat dan tumpuan mereka. Adalah diharapkan kesukaran yang dihadapi oleh murid disleksia akan dapat diatasi dengan keberkesanan pembelajaran berbantukan komputer. Sekaligus mereka boleh berdaya saing dalam bidang akademik.  Usul dan cadangan pemurnian kaedah ini dapat membantu murid-murid disleksia meningkatkan kemahiran membaca dalam aktiviti membaca. Sekiranya tempoh masa kajian ini dilanjutkan saya percaya masalah ini dapat diatasi dengan sebaiknya. Akhir sekali kajian ini diharapkan melahirkan insan istimewa yang berketrampilan dan berdaya saing mengikut tahap keupayaan dan kebolehaan mereka selari dengan Falsafah Pendidikan Khas dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
SENARAI RUJUKAN
Abdul Rahim , Noor Aini & Kamaliah.(2005). “Aplikasi Pengajaran dan Pembelajaran
            Komputer untuk Pelajar Berkeperluan Khas”. Prosiding ICT Education.Putra Jaya:
            Universiti Multimedia.

Chua , Koh. (1992). Pendidikan Khas dan Pemulihan: Bacaan Asas. KualaLumpur: Dewan
            Bahasa dan Pustaka.

Tam. (2007). Kajian Tindakan : Kaedah dan praktikal. Institut Perguruan Raja Melewar. Negeri
            Sembilan.

Eandi Zakaria. (2004). Mengurus Kanak-kanak yang Susah Belajar. Pahang,: PTS Professional
            Publishing Sdn. Bhd.

Kementerian Pendidikan Malaysia.(2007).Modul khusus pendedahan bermasalah
            pembelajaran spesifik.Jabatan Pendidikan Khas: Kuala Lumpur.

Mercer, C.D. (1997). Students with learning disabilities. U.S.A: Merrille Prentice
            Hall.Miles, T.R 1983.Dylexsia: The Pattern Of Difficullties Blackwell:Oxford

Mohd Razi. (2011). Keberkesanan pengajaran sains menggunakan perisian komputer dalam
                 kalangan murid tahun 4. Tesis tidak diterbitkan. Projek Sarjana Pendidikan .OUM

Nik Aida.(2006).  Kajian Tindakan Dalam Pendidikan: Sikap guru program disleksia terhadap        penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran: Fakulti         Pendidikan.Universiti Kebangsaan Malaysia: Bangi.

Rusmini.(2003). Intergrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran
dan pembelajaran. Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan. Institut   Aminudin Baki. Jilid 13,Bil.01.82-91

Vijayaletchumy.(2008). Disleksia dalam konteks pembalajaran         bahasa di Malaysia.Tesis tidak diterbirkan. Universiti Putra Malaysia.

Zainal Kassab,Suhaila Abdullah.( 2010). Pendidikan Disleksia. Penerbitan Multimedia.
            Selangor.