KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Tuesday, 6 November 2012

CONTOH MINIT CURAI


CONTOH MINIT CURAI
 Kepada:                    Guru Besar SK  Cenderawasih.
Daripada:                         Puan Salmah Binti Razali
Salinan Kepada:         GPK 1,  GPK HEM,  GPK KOKO
                                Semua Guru Pendidikan Khas.
 Perkara:                   Taklimat Pengurusan Pentadbiran Pendidikan                               Khas Integrasi Pahang.Tarikh:     25.Januari 2011.                            
Tempat:    Bilik Gerakan SMK Tengku                                                         Abdullah, Pekan.
 1. Latar Belakang Kursus:
 1.1.       Kursus ini dianjurkan oleh Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Pahang.
1.2.      Seminar/ taklimat ini disasarkan kepada semua Guru Penyelaras dan Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas Daerah Kuantan dan Pekan.
1.3.      Taklimat berlangsung selama 8 jam, mulai pukul 8.30 pagi dan berakhir pada pukul 5.00 petang.
1.4.      Taklimat disampaikan oleh:
Ø Encik Mohd Azizul Bin Mohd Sohod
        Unit Sukan, Koko Dan Seni. ( KPM ). Ø En. Aznan @ Baba Bin Mohamed
                        Ketua Sektor                        Pendidikan Swasta / Pendidikan Khas ( JPN ).Ø En, Bazari bin Othman.
Ø En. Rahim bin Hussin
 2. Objektif.
Matlamatnya supaya semua guru pendidikan khas mengetahui tatacara pengurusan pentadbiran pendidikan khas berkaitan dengan data, kewangan, kokurikulum dan penulisan rancangan pengajaran individu. 3. Perlaksanaan.
3.1.      Semua murid pendidikan khas wajib menyertai aktiviti kokurikulum iaitu unit uniform, persatuan dan sukan.
3.2.     Jika 25 orang murid buat berasingan berpandukan sukatan kurikulum sekolah yang boleh diubahsuai mengikut aras kebolehan murid.jika ahlinya kurang darpada 10  orang murid, mereka boleh digabungkan dengan pelajar arus perdana.
3.3.     Murid juga wajib diberi pendedahan tentang Keselamatan Jalanraya.
3.4.     Pengurusan data yang lebih sistematik. Data perlu dihantar sekurang-kurangnya 3 kali setahun atau jika ada perubahan.
3.5.     Kaedah penulisan RPI  yang terkini iaitu 1 guru 4 orang murid dan 1 murid untuk satu subjek. Subjeknya adalah Bahasa Malaysia, Matematik, Pengurusan Diri,Kemahiran Hidup dan Kemahiran Manipulatif. Kemaskini RPI 3 kali setahun dan perlu lakukan soal selidik terlebih dahulu.
3.6.     Semua murid layak menerima elaun murid khas dan RMT , manakala  KWAPM dan biasiswa mereka tidak layak.
3.7.     Projek nilam perlu dilaksanakan ,kaedah perlaksanaan ikut aras kebolehan murid.
3.8.     Murid yang ingin meneruskan persekolahan di SKC  dalam  dalam masa extra umur, penjaga perlu membuat surat permohonan kepada Guru Besar.
 4. Ulasan / Catatan Oleh Guru Besar.
 _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ 
 Sekian ,terimakasih. Disediakan oleh. _______________ 

PERMOHONAN EMK OKU


                                    moe TransParent   LAMPIRAN A

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS
BAGI TAHUN 20___

Kod Matrikulasi/Sekolah    : ________  Nama Matrikulasi/Sekolah: ________________

BAHAGIAN A : BUTIRAN DIRI (untuk diisi oleh ibu bapa / penjaga / pemohon)
i)
Nama Pemohon


ii)
No. Kad Pengenalan /  No Sijil Lahir

iii)
Jantina

iv)
Tarikh Lahir

v)
Umur

vi)
Tahun/Tingkatan

vii)
Keturunan

viii)
Tarikh Daftar Sekolah/Matrikulasi

ix)
Tarikh Kad OKU dikeluarkan

x)
No Pendaftaran OKU

xi)
Jenis Kecacatan

xii)
Nama Bank

xiii)
No Akaun



xiv)
Nama Ibu/Bapa/Penjaga
 
xv)
No KP Ibu/Bapa/Penjaga

xvi)
Pendapatan (RM)

BAHAGIAN B : PENGAKUAN IBU / BAPA / PENJAGA

PERAKUAN IBU/BAPA/PENJAGA
Sekiranya anak jagaan saya layak menerima Elaun Murid Berkeperluan Khas (EMK) saya bersetuju dengan syarat – syarat di bawah untuk tujuan Kawalan Dalaman.

               i.       Membenarkan pihak kolej /sekolah menyimpan Buku Akaun untuk pembayaran EMK anak jagaan saya;
               ii.       Bersetuju dengan had pengeluaran yang ditetapkan iaitu RM300 untuk setiap dua (2) bulan; dan
              iii.      Berjanji akan menggunakan elaun yang diterima dengan sebaiknya untuk kegunaan anak saya.

Saya mengaku bahawa semua butiran yang telah diberikan di atas adalah benar dan pihak kolej / sekolah, Jabatan Pelajaran Negeri berhak membatalkan pemberian elaun kepada anak saya sekiranya butir-butir yang diberikan oleh saya adalah tidak benar. Saya sedar bahawa sebarang pernyataan palsu akan mendedahkan saya kepada pendakwaan di bawah undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia.
Tarikh :                                           
Tandatangan Ibu/ Bapa /Penjaga :
Disemak oleh PK Khas/
PKHEM:                          



Disahkan oleh Pengarah Kolej Matrikulasi/
Pengetua/ Guru Besar:



Ø  Sila sertakan satu (1) salinan kad pengenalan murid, kad pengenalan ibubapa / penjaga, kad OKU dan buku akaun murid yang disahkan.