KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Sunday, 16 December 2012

GURU PENDIDIKAN KHAS SEBAGAI AGEN SOSIOLISASI


i.              Memberi peluang kepada murid untuk menguasai
pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang difikirkan
sesuai untuk perkembangan diri dan masyarakat

ii.            Memastikan perubahan dan perkembangan tingkah laku
murid adalah mengikut nilai, norma dan kehendak
masyarakat

iii.           Bertanggungjawab untuk memondenisasikan masyarakat
dalam semua bidang untuk meningkatkan perkembangan
dan kemajuan negara

iv.           Membentuk individu yang mampu bersosialisasi dan
memiliki kecerdasan emosi yang tinggi


v.            Terlibat dalam semua aktiviti kemasyarakatan yang
dianjurkan oleh komuniti setempat

vi.           Menjadi jurulatih,pengadil,penceramah,tetamu khas
dalam majlis dalam komuniti setempat 

PERANAN GURU PENDIDIKAN KHAS YANG CEMERLANG


i.              Membuat perancangan pengajaran ,melaksanaan pengajaran
mata pelajaran kepakaran dan pembentukan serta
pembangunan diri pelajar mengikut tahap tertinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia 

                       
ii.            Menjadi pakar rujuk,memberikan khidmat nasihat dan
membimbing guru dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang
pengkhususan.                              
                                   
iii.           Menjalankan kajian,menghasilkan penulisan ilmiah dan
            penyelidikan,meneroka inovasidan penemuan baharu dalam
mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan dan
membentangkan hasilnya. 
           

iv.           Memimpin dan membantu dalam tugas kurikulum dan
kokurikulum yang berkaitan dengan matapelajaran kepakaran
atau bidang pengkhususan.


v.        Menjaga ketrampilan seorang guru  dengan mengekalkan kesantunan
           tingkah laku, budi bahasa dan ketsabilan emosi yang mantap.

BUDAYA MENINGKATKAN ILMU GURU PENDIDIKAN KHASi.         Mengamalkan  Budaya Membaca

            Membaca sebagai satu tabiat & banyak faedah           
            Membaca pelbagai bahan / sumber ilmiah
            Membaca satu budaya dalam kalangan guru
            Mampu menjadi contoh / rol model kepada murid

ii.        Mengamalkan  Budaya Menyelidik

            Aktiviti yang sangat berkesan dalam PSH
            Dapat berfikir,merancang,melakukan tinjauan bacaan
            Guru perlu mengamalkan Kajian Tindakan – berupaya meningkatkan
            kualiti produk & perkhidmatan,kaji tentang suasana social yang sedang
            dialaminya.Banyak kebaikan jika guru melibatkan dalam KT

            iii.        Mengamalkan Budaya Reflektif

Merujuk kepada amalan berfikir – mahupun berkembang sebagai professional & guru berkesan
Mampu menilai hasil perancangan & strategi P&P
Cara-cara guru dapat membuat refleksi – penulisan jurnal ,Portfoliolog, mefatora ,Peta minda ,peta konsep ,pengurusan grafik,peristiwa – peristiwa kritikal,kajian kes,kajian tindakan

           iv.       Mengamalkan Budaya Musywarah /rundingan

Merujuk kepada bekerja dengan guru – guru lain dalam projek bersama dengan matlamat sama.
Kolaborasi membawa kepada rundingan – untuk mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan di sekolah.

             v. Mengamalkan  Budaya Berkarya

Suka menulis hasil daripada pembacaan yang luas.
Kolaborasi dengan rakan sejawat untuk menghasilkan karya – karya ilmiah. 
Menulis modul atau buku teks.