KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Sunday, 16 December 2012

PERANAN GURU PENDIDIKAN KHAS YANG CEMERLANG


i.              Membuat perancangan pengajaran ,melaksanaan pengajaran
mata pelajaran kepakaran dan pembentukan serta
pembangunan diri pelajar mengikut tahap tertinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia 

                       
ii.            Menjadi pakar rujuk,memberikan khidmat nasihat dan
membimbing guru dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang
pengkhususan.                              
                                   
iii.           Menjalankan kajian,menghasilkan penulisan ilmiah dan
            penyelidikan,meneroka inovasidan penemuan baharu dalam
mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan dan
membentangkan hasilnya. 
           

iv.           Memimpin dan membantu dalam tugas kurikulum dan
kokurikulum yang berkaitan dengan matapelajaran kepakaran
atau bidang pengkhususan.


v.        Menjaga ketrampilan seorang guru  dengan mengekalkan kesantunan
           tingkah laku, budi bahasa dan ketsabilan emosi yang mantap.

No comments:

Post a Comment