KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Wednesday, 22 February 2012

CADANGAN INDEKS FAIL PKHAS INTEGRASI RENDAH


CADANGAN INDEKS DALAM FAIL  PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI RENDAH
1) PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM  INTEGRASI
2) BUKU PENGURUSAN TAHUNAN
                2.1           ORGANISASI  DAN   J/KUASAPERINGKAT SEKOLAH PKHAS
                2.2          ORGANISASI  DAN  J/KUASA KURIKULUM PKHAS
                                2.2.1      ORGANISASI  DAN  J/KUASA PANITIA MATA PELAJARAN
                                2.2.2      ORGANISASI DAN  J/KUASA  KSSR
                                2.2.3      ORGANISASI  DAN J/KUASA LINUS
                                2.2.4      ORGANISASI DAN  J/KUASA  PBS
                2.3          ORGANISASI  DAN  J/KUASA HAL EHWAL MURID PKHAS
                                2.3.1       J/KUASA DISIPLIN
                                2.3.2      J/KUASA KEBAJIKAN
                                2.3.3      J/KUASA DATA
                2.4          SENARAI NAMA GURU YANG MENGAJAR IKUT MATA PELAJARAN
                2.5          SENARAI NAMA MURID  (SMPK)
                2.6          TAKWIM / PROGRAM SEPANJANG TAHUN.
                2.7          CARTA GANTT
                2.8          ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUNAN
3) PERANCANGAN STRATEGIK PROGRAM INTEGRASI
4) JADUAL WAKTU KELAS DAN GURUCADANGAN INDEKS DALAM FAIL  KSSR/LINUS /PBS  PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI RENDAH.

1. SURAT SIARAN / PEKELILING
2. MAKLUMAT ASAS KSSR / LINUS/PBS
3. ORGANISASI DAN  J/KUASA
4. SURAT LANTIKAN
5. SURAT PANGGILAN MESYUARAT
6. DSK/DSP/MODUL
7. MINIT MESYUARAT / MINIT CURAI
8. PROGRAM SOKONGAN
9. LAPORAN KESELURUHAN

CADANGAN INDEKS DALAM FAIL  PANITIA  MATA PELAJARAN  PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI RENDAH.

1. ORGANISASI DAN J/KUASA PANITIA
2. KEPUTUSAN  ANALISIS PEPERIKSAAN 
3. SWOT (MASALAH DAN CADANGAN MENGATASI)
4. PROGRAM PANITIA / CARTA GANTT
5. KERTAS KERJA
6. LAPORAN AKTIVITI


CADANGAN INDEKS  DALAM FAIL  HEM  PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI RENDAH.
1. ORGANISASI DAN  J/KUASA  HEM
2. PANDUAN PENGURUSAN DAN  TUGASAN
3. SURAT LANTIKAN
4.SENARAI NAMA  PELAJAR  LAYAK MENDAPAT EMK
5.SMPK/SMM
6.PANDUAN DISIPLIN DAN SALAH LAKU PELAJAR
7.SENARAI NAMA  LAYAK TERIMA RMT

  

CADANGAN INDEKS  DALAM FAIL  KOKURIKULUM  PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI RENDAH.

1. ORGANISASI DAN  J/KUASA  KOKURIKULUM
2. PANDUAN  PENGURUSAN KOKURIKULUM
3. SURAT LANTIKAN
4. UNIT BERUNIFORM PENGAKAP
                4.1          MAKLUMAT ASAS PENGAKAP
                4.2          J/KUASA GURU DAN MURID
                4.3          PROGRAM TAHUNAN / CARTA GANTT
                4.4          LAPORAN AKTIVITI
5. PERSATUAN KELAB KESELAMATAN  JALAN RAYA
                5.1          MAKLUMAT ASAS PKJR
                5.2          J/KUASA GURU DAN MURID
                5.3          PROGRAM TAHUNAN /CARTA GANTT
                5.4          LAPORAN  AKTIVITI

6. PERMAINAN
                6.1          MAKLUMAT ASAS PERMAINAN
                6.2          J/KUASA GURU DAN MURID
                6.3          PROGRAM TAHUNAN / CART GANTT
                6.4          LAPORAN  AKTIVITI