KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Thursday, 13 December 2012

AKUANTABILITI GURU PENDIDIKAN KHAS

TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEKERJA DAN PROFESIOAN.

1. Mengelakan diri dari membuat kenyataan yang boleh menjatuhkan maruah rakan sejawat  di hadapan murid dan ibu bapa.

2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kepentingan profesion.

3. Memupuk hubungan peribadi dan profesioanl yang baik sesama guru, mengawal tutur kata dan tingkah laku.

4. Berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menunaikan tanggungjawab .

5. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat.

6. Mengawal dan mengelak diri dari perkara yang mencemar nama baik profesion.

7. Tidak mewujudkan hubungan yang berdasarkan kaum, agama, status sosial, ekonomi dan kelulusan.

8. Meningkatkan ilmu pengetahuan pedagogi dan kemahiran yang berkaitan dengan dunia pendidikan.

9. Menjadi ahli pertubuhan guru.

10. Hormat menghormati dan nasihat menasihati

11. Sedia memajukan diri dalam pelbagai aktiviti dan program pendidikan formal @ tidak formal

12. Meningkatkan kepakaran dalam bidang berkaitan,  berilmu pengetahuan dan berkualiti.

13. Kreatif dan inovatif

14. Menguasai ilmu pedagogi.

Rujukan: Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru

AKUANTABILITI GURU PENDIDIKAN KHAS

TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA.

1. Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan murid dan masyarakat.

2. Memupuk semangat sikap dan nilai kesetiaan sebagai warganegara bertanggungjawab, menghormati orang yang lebih tua dan menghormati perbezaan budaya dan kepercayaan agama.

3. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru, sekolah, ibu bapa dengan  masyarakat .

4. Memberikan sumbangan secara aktif dan bermoral.

5. Mengamalkan tingkah laku yang boleh diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan dengan baik.

6. Sentiasa memberikan kerjasama dalam peringkat tertinggi profesion dan penglibatan yang menyeluruh sebagai warga pendidik.

7. Role model.

AKUANTABILITI GURU PENDIDIKAN KHAS

TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA MURID

1. Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak.

2. Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama.

3. Menyampaikan maklumat murid kepada ibu bapa dan mengawal diri yang boleh menjejaskan kepercayaan ibu bapa.

4. Mengekalkan kerahsiaan maklumat berkaitan murid dan ibu bapa.

5. Membuat laporan yang tepat tentang program sekolah.

6. Tidak bias atas faktor kedudukan ekonomi dan  sosial.

PRINSIP ETIKA SEORANG GURU PENDIDIKAN KHAS

1. NIAT YANG BETUL: mempunyai niat yang ikhlas selari dengan FPK  dan memahami matlamat, misi sert objektif KPM. Dapat memberikan sumbangan yang bermutu dan sentiasa memperbaharui kamhiran dan ilmu pengetahuan.

2. PERLAKUAN YANG BAIK: Sentiasa menunjukkan penampilan diri yang profesional, berkualiti , pertuturan yang baik, mempamerkan perbuatan terbaik sepanjang masa. Sentiasa menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha.

3. PENGGERAK KE ARAH KEBAIKAN:  Hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju , berdaya saing dan dapat menjadi pendorong kepada orang lain melakukan kebaikan.

4. MEMPERKOTAKAN APA YANG DIKATA:  Berusaha melaksanakan apa yang dikata dan sentiasa menunjukkan ketekalan dalam pengucapan dan tindakan supaya tidak dilabel cakap tak serupa bikin.

5. BERDISIPLIN DAN BERADAB: Sentiasa menjaga adab sopan, mematuhi peraturan  dan arahan perkhidmatan, berdisiplin dan mematuhi ajaran agama.

AKUANTABILITI GURU PENDIDIKAN KHAS.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP MURID

1. Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid , mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat dan mengamalkan budaya penyayang.

2. Bersikap adil terhadap semua murid tanpa mengira faktor perbezaan/ latar belakang keluarga, emosi, politik, sosial, etnik, atau agama. Tidak menafikan hak murid untuk belajar.

3.  Merahsiakan sebarang maklumat murid terutama yang boleh menajtuhkan maruah atau membahayakan kecuali pada yang tertentu atas kepentingan perkhidmatan.

4. Mengajar dan mendidik tanpa mengharapkan balasan atau bayarn lain.

5. Mempraktikan amalan pedagogi dan penyediaan bahan bantuyang sesuai berdasarkan kurikulum kebangsaan.

6. Menjadi role model yang baik seperti berpakaian, tutur kata, dan bermoral.

7. Memelihara dan meningkatkan kecekapan  profesional dan menerima perbezaan individu murid .