KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Thursday, 13 December 2012

AKUANTABILITI GURU PENDIDIKAN KHAS.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP MURID

1. Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid , mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat dan mengamalkan budaya penyayang.

2. Bersikap adil terhadap semua murid tanpa mengira faktor perbezaan/ latar belakang keluarga, emosi, politik, sosial, etnik, atau agama. Tidak menafikan hak murid untuk belajar.

3.  Merahsiakan sebarang maklumat murid terutama yang boleh menajtuhkan maruah atau membahayakan kecuali pada yang tertentu atas kepentingan perkhidmatan.

4. Mengajar dan mendidik tanpa mengharapkan balasan atau bayarn lain.

5. Mempraktikan amalan pedagogi dan penyediaan bahan bantuyang sesuai berdasarkan kurikulum kebangsaan.

6. Menjadi role model yang baik seperti berpakaian, tutur kata, dan bermoral.

7. Memelihara dan meningkatkan kecekapan  profesional dan menerima perbezaan individu murid .

No comments:

Post a Comment