KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Thursday, 13 December 2012

AKUANTABILITI GURU PENDIDIKAN KHAS

TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEKERJA DAN PROFESIOAN.

1. Mengelakan diri dari membuat kenyataan yang boleh menjatuhkan maruah rakan sejawat  di hadapan murid dan ibu bapa.

2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kepentingan profesion.

3. Memupuk hubungan peribadi dan profesioanl yang baik sesama guru, mengawal tutur kata dan tingkah laku.

4. Berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menunaikan tanggungjawab .

5. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat.

6. Mengawal dan mengelak diri dari perkara yang mencemar nama baik profesion.

7. Tidak mewujudkan hubungan yang berdasarkan kaum, agama, status sosial, ekonomi dan kelulusan.

8. Meningkatkan ilmu pengetahuan pedagogi dan kemahiran yang berkaitan dengan dunia pendidikan.

9. Menjadi ahli pertubuhan guru.

10. Hormat menghormati dan nasihat menasihati

11. Sedia memajukan diri dalam pelbagai aktiviti dan program pendidikan formal @ tidak formal

12. Meningkatkan kepakaran dalam bidang berkaitan,  berilmu pengetahuan dan berkualiti.

13. Kreatif dan inovatif

14. Menguasai ilmu pedagogi.

Rujukan: Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru

No comments:

Post a Comment