KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Monday, 4 February 2013

DSP BM LD THN 3


                                                                                                 


DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU
TAHUN 3 MASALAH PEMBELAJARAN

MATLAMAT

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran digubal membolehkan murid
berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran,
maklumat, nilai, dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian ke arah mengembangkan potensi murid secara menyeluruh,
seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid.


OBJEKTIF

Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran KSSR Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran berkeupayaan untuk:

1. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul.
2. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.
3. mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan, dan pertanyaan dengan betul.
4. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul
secara bertatasusila.
5. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
6. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.
7. melakukan aktiviti menulis dengan betul.
8. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas.


Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – BM (LD)             1  


BAND PERNYATAAN STANDARD

1 Mengetahui kemahiran mendengar-bertutur, membaca dan menulis

2Mengetahui, memahami dan memberikan respon terhadap perkara yang didengar-tutur, dibaca dan ditulis

3.Mengetahui, memahami dan memberikan respon/menyampaikan sesuatu perkara yang didengar-tutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat

4.Mengetahui, memahami dan menilai tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber yang didengar-tutur,dibaca dan ditulis dengan bertatasusila

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – BM (LD)          

CATATAN:
1. Huruf Roman - semua perlu ditaksir

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

1

Tahu

B1
Mengetahui kemahiran
mendengar-bertutur,
membaca dan menulis

B1 DL1
Mendengar cerita dan puisi


B1 DL2
Menyebut bunyi bahasa yang
didengar


B1 DB1
Membunyi suku kata


B1 DT1
Menulis suku kata


B1 DL1 E1
Mendengar cerita pendek

B1 DL1 E2
Mendengar pantun dua kerat


B1 DL2 E1
Menyebut bunyi perkataan

B1 DL2 E2
Menyebut bunyi rangkai kata


B1 DB1 E1
Membunyi suku kata KVK


B1 DT1 E1
Menulis suku kata KVK
Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – BM (LD)             3  CATATAN:
1. Huruf Roman - semua perlu ditaksir

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

2

Tahu
dan
Faham

B2
Mengetahui, memahami dan
memberikan respon terhadap
perkara yang didengar-tutur,
dibaca dan ditulis

B2 DL1
Mendiskriminasi bunyi


B2 DB1
Membaca perkataan


B2 DT1
Menulis perkataan

B2 DL1 E1
Mendiskriminasi bunyi bahasa:
i. suku kata
ii. perkataan
iii. rangkai kata


B2 DB1 E1
Membaca perkataan KV + KVK

B2 DB1 E2
Membaca perkataan KVK + KV

B2 DB1 E3
Membaca perkataan KVK + KVK


B2 DT1 E1
Menulis perkataan KV + KVK

B2 DT1 E2
Menulis perkataan KVK + KV

B2 DT1 E3
Menulis perkataan KVK + KVK


Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – BM (LD)             4  


CATATAN:
1. Huruf Roman - semua perlu ditaksir

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

3

Tahu,
Faham
dan
Boleh Buat

B3
Memahami dan memberikan
respon/menyampaikan
sesuatu perkara yang
didengar-tutur, dibaca dan
ditulis dalam pelbagai situasi
dengan betul dan tepat

B3 DL1
Melafazkan  pantun


B3 DB1
Membaca rangkai kata


B3 DT1
Menulis rangkai kata

B3 DL1 E1
Melafazkan semula pantun dua kerat yang
didengar


B3 DB1 E1
Membaca rangkai kata daripada perkataan:
i. KVK
ii. KV + KVK
iii. KVK + KV
iv. KVK + KVK


B3 DT1 E1
Menulis rangkai kata daripada perkataan yang
dipelajari:
i. KVK
ii. KV + KVK
iii. KVK + KV
iv. KVK + KVK

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – BM (LD)             5  
CATATAN:
1. Huruf Roman - semua perlu ditaksir

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

4

Tahu,
Faham
dan
Boleh Buat
dengan
Beradab

B4
Memahami dan menilai
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
yang didengar-tutur, dibaca
dan ditulis dengan
bertatasusila

B4 DL1
Bercerita


B4 DB1
Membaca ayat mudah

B4 DB2
Membaca petikan bergred


B4 DT1
Menulis ayat mudah

B4 DL1 E1
Bercerita berpandukan gambar tunggal

B4 DL1 E2
Bercerita berpandukan gambar bersiri

B4 DL1 E3
Menceritakan semula cerita yang didengar


B4 DB1 E1
Membaca ayat tunggal

B4 DB2 E1
Membaca petikan bergred berpandukan
perkataan:
i. KVK
ii. KV + KVK
iii. KVK + KV
iv. KVK + KVK


B4 DT1 E1
Menulis ayat tunggal

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – BM (LD)             6  

CATATAN:
1. Huruf Roman - semua perlu ditaksir

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

B4 DT2
Menulis teks mudahB4 DK1
Bercerita dan bersoal jawab tentang
diri, keluarga dan rakan


B4 DK2
Bercerita dan bersoal jawab tentang
jiran

B4 DT2 E1
Menulis teks bacaan bergred:
i. KVK
ii. KV + KVK
iii. KVK + KV
iv. KVK + KVK


B4 DK1 E1
Bercerita tentang diri sendiri:
i. hobi
ii. bangsa/keturunan
iii. agama

B4 DK1 E2
Bercerita tentang keluarga:
i. pekerjaan ahli keluarga
ii. aktiviti keluarga waktu lapang

B4 DK1 E3
Bercerita tentang rakan:
i. hobi
ii. bangsa/keturunan
iii. agama

B4 DK2 E1
Bercerita dan bersoal jawab tentang jiran:
i.      nama
ii. pekerjaan
iii. tempat tinggal
iv. hubungan
Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – BM (LD)             7  

No comments:

Post a Comment