KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Monday, 4 February 2013

DSP MATE LD TAHUN 3KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK
TAHUN 3
MASALAH PEMBELAJARAN
             

MATLAMAT
 
Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas bagi mata pelajaran Matematik adalah untuk membina pemahaman murid
tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan berketrampilan mengaplikasikan
pengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.


Komponen  Matematik  membolehkan murid:  
OBJEKTIF

1. mengetahui dan memahami konsep nombor.
2. menguasai dan mengaplikasikan kemahiran tambah dan tolak.
3. mengenali bentuk-bentuk asas dan ciri-cirinya yang terdapat di alam sekeliling.
4. menguasai kemahiran penyelesaian masalah dalam kehidupan seharian.
Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – MAT (LD)                1

BAND PERNYATAAN STANDARD
1.Tahu  pengetahuan asas matematik
2.Tahu dan faham pengetahuan asas matematik
3.Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik
4.Menguasai, mengaplikasi  pengetahuan asas matematik dan boleh melakukan operasi asas matematik serta
mampu menyelesaikan masalah mudah dalam kehidupan seharian

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – MAT (LD)            
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

1

Tahu

B1
Tahu pengetahuan asas
matematik

Nombor Bulat dalam Lingkungan 50
B1 D1
Mengenal nombor dalam lingkungan
21-50


B1 D1 E1
Menyebut nombor
Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – MAT (LD)                3


BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

2

Tahu dan
Faham

B2
Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik


Nombor Bulat dalam Lingkungan 50
B2 D1
Mengenal nombor dalam lingkungan
21-50


B2 D2
Membilang nombor dalam lingkungan
21-50

Wang sehingga RM 50
B2 D3
Mengenal mata wang MalaysiaMasa dan Waktu
B2 D4
Menyatakan bulan dalam setahun


B2 D1 E1
Menamakan nombor


B2 D2 E1
Membilang secara tertib menaik

B2 D2 E2
Melengkapkan urutan nombor secara tertib
menaikB2 D3 E1
Menamakan wang kertas RM 50B2 D4 E1
Menamakan nama bulan dalam setahun

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – MAT (LD)                4

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

3

Tahu,
Faham
dan
Boleh BuatB3
Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik bagi melakukan
operasi asas matematik

Nombor Bulat dalam Lingkungan 50
B3 D1
Membilang nombor 21-50

B3 D2
Menentukan nilai nombor dalam
lingkungan 21-50


B3 D3
Menentukan nilai tempat sehingga 50B3 D4
Menulis nombor dalam
lingkungan 21-50


Operasi Tambah dalam
Lingkungan 50
B3 D5
Menulis ayat matematik bagi
operasi tambah

B3 D1 E1
Membilang secara tertib menurun

B3 D1 E2
Melengkapkan urutan nombor secara tertib
menurun


B3 D2 E1
Menentukan nilai nombor dengan kuantiti

B3 D3 E1
Menentukan nilai tempat (sa dan puluh)


B3 D4 E1
Menulis nombor 21 – 50 dalam angka

B3 D5 E1
Menukarkan ayat matematik kepada bentuk
lazim

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – MAT (LD)                5

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

B3 D6
Menambah sebarang dua nombor
dalam lingkungan 50


Operasi Tolak dalam Lingkungan 50
B3 D7
Menulis ayat matematik bagi operasi tolak

B3 D8
Menolak sebarang dua nombor dalam
lingkungan 50

Wang sehingga RM 50
B3 D9
Mengenal mata wang Malaysia


B3 D6 E1
Menambah 2 digit dengan 1 digit tanpa
mengumpul semula

B3 D6 E2
Menambah 2 digit dengan 2 digit tanpa
mengumpul semula


B3 D7 E1
Menukarkan ayat matematik kepada bentuk
lazim


B3 D8 E1
Menolak 1 digit daripada 2 digit tanpa
mengumpul semula

B3 D8 E2
Menolak 2 digit daripada 2 digit tanpa
mengumpul semulaB3 D9 E1
Mengenal pasti  wang kertas RM 50
Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – MAT (LD)                6

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

4

Tahu,
Faham
dan
Boleh Buat
dengan
Beradab

B4
Menguasai, mengaplikasi
pengetahuan asas
matematik dan boleh
melakukan operasi asas
matematik serta mampu
menyelesaikan masalah
mudah dalam kehidupan
seharian

Nombor Bulat dalam Lingkungan
21-50
B4 D1
Menentukan nilai nombor dalam
lingkungan 21-50


B4 D2
Menulis nombor dalam lingkungan  
21-50


B4 D3
Menggunakan nombor lingkungan  
21-50 dalam kehidupan seharian


Operasi Tambah dalam Lingkungan
50
B4 D4
Menambah sebarang dua nombor
dalam lingkungan 50


B4 D5
Melengkapkan operasi tambahB4 D1 E1
Membuat perbandingan nilai nombor

B4 D2 E1
Menulis nombor 21 – 50 dalam perkataan

B4 D3 E1
Menggunakan kalkulator dalam kehidupan
seharian

B4 D4 E1
Menambah 2 digit dengan 1 digit dengan
mengumpul semula

B4 D4 E2
Menambah 2 digit dengan 2 digit dengan
mengumpul semula


B4 D5 E1
Melengkapkan operasi tambah dalam bentuk
ayat matematik

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – MAT (LD)                7
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS


Operasi Tolak dalam Lingkungan 50
B4 D6
Menolak sebarang dua nombor dalam
lingkungan 50


B4 D7
Melengkapkan operasi tolak

Wang sehingga RM 50
B4 D8
Menentukan nilai wang

B4 D5 E2
Melengkapkan operasi tambah dalam bentuk
lazim


B4 D6 E1
Menolak 1 digit daripada 2 digit dengan
mengumpul semula


B4 D6 E2
Menolak 2 digit daripada 2 digit dengan
mengumpul semula

B4 D7 E1
Melengkapkan operasi tolak dalam bentuk ayat
matematik

B4 D7 E2
Melengkapkan operasi tolak dalam bentuk lazim


B4 D8 E1
Menentukan nilai wang  syiling

B4 D8 E2
Menentukan nilai wang kertas


Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – MAT (LD)                8
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

B4 D9
Menyelesaikan operasi melibatkan
wang

B4 D10
Menyelesaikan masalah harian
melibatkan nilai wang


Masa dan Waktu
B4 D11
Menyatakan waktu dalam unit jam dan
minitB4 D9 E1
Menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan
wang

B4 D9 E2
Menyelesaikan operasi tolak yang melibatkan
wang


B4 D10 E1
Menyelesaikan masalah harian melibatkan
nilai wang

B4 D11 E1
Menyatakan ‘setengah’ dan ‘suku’ berdasarkan
muka jam

B4 D11 E2
Menyatakan waktu dalam  unit jam dan minit

B4 D11 E3
Menulis waktu dalam unit jam dan minit
(setengah dan suku)

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 3 @ LP – MAT (LD)            

No comments:

Post a Comment