KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Sunday, 28 April 2013

4.1.3 MODUL PJK PK TAHUN 1 DAN SENARAI SEMAKMata Pelajaran         :           Pendidikan Jasmani
Komponen                :           Pendidikan Jasmani
Tarikh                         :          
Masa                          :           30 minit
Tajuk                          :           4. Kesukanan
Standard Pembelajaran      :           4.1.3 Meletakkan alatan di tempat yang selamat semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal.
                                                                                                                                                                                                Rujukan:B4 D2 E2
Objektif Pembelajaran         :           Di akhir pembelajaran, murid dapat meletakkan alatan di tempat selamat semasa dan selepas
melakukan aktiviti fizikal.

EMK                                       :           Kreativiti dan inovasi
Nilai                                        :           Kerjasama, bertanggungjawab, yakin diri

Langkah
Aktiviti
BBB
Catatan

Set Induksi
(    minit)
1. Guru menunjukkan sebuah kotak berisi pundi kacang kepada murid.
2.Guru meminta murid meneka isi kotak tersebut.
3.Guru mengaitkan dengan isi pelajaran.
Kotak
Pundi kacangLangkah 1
(   minit)
Guru membawa murid di tempat yang berhampiran dengan stor sukan)
1.Guru telah menyediakan dan meletakkan semua alatan di satu tempat yang selamat.
2. Guru menerangkan kepada murid supaya alatan perlu di letakkan di satu tempat yang selamat supaya alatan tadi dalam keadaan yang tersusun, tidak berselerak dan mudah untuk di ambil untuk menjalankan aktiviti fizikal. Contohnya aktiviti susun pundi kacang.
3.Guru telah membahagikan murid kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan A dan kumpulan B untuk aktiviti susun pundi kacang.
4. Guru menerangkan bagaimana cara untuk aktiviti susun pundi kacang.
5. Guru meminta murid untuk melakukan aktiviti tersebut.

Pundi kacang
Gelung rotan
Raga

pemerhatian

Langkah 2
(    minit)


1.Selepas melakukan aktiviti fizikal,
guru membimbing dan menunjukkan cara untuk meletakkan alatan sukan di tempat yang betul.

2.Guru meminta murid untuk meletakkan alatan sukan di tempat yang betul.

2. Guru menerangkan kepentingan meletakkan alatan di tempat yang betul supaya alatan tersebut mudah di ambil, tersusun dan tidak berselerak selepas digunakan.
Pundi kacang
Gelung rotan
Raga
Penutup
(    minit)

Pengukuhan ; guru menyoal semula murid bagaimana cara  meletakkan alatan sukan  ditempat yang betul dan selamat semasa dan selepas digunakan.

SENARAI SEMAK


NAMA                                                            :                                                                                                           KELAS                       :
MATA PELAJARAN                                    :           Pendidikan Jasmani                                                                       KOMPONEN :Pendidikan Jasmani
TAJUK                                                           :                                                                                               TARIKH                        :
STANDARD PEMBELAJARAN    :           4.1.3                                                                                       RUJUKAN     :           B4 D2 E2

Arahan : Tandakan (√) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”  berdasarkan pemerhatian tingkah laku  murid.

BIL
NAMA ALATAN
M
TM
CATATAN
1.
Pundi kacang2.
Gelung rotan3.
Raga
PETUNJUK :
Pencapaian
Skala
Menguasai  ( M )

Tidak Menguasai  ( TM )

MARKAH KESELURUHAN :ULASAN / CATATAN :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dinilai oleh :                                                             Disemak oleh :                                                        Dipersetujui oleh :
( Guru Penilai )                                                        ( Guru Berjawatan )                                                ( Ibubapa / Penjaga )

………………………………………                        …………………………………….                           …………………………………..
Nama             :                                                           Nama :                                                                       Nama :
Tarikh            :                                                           Tarikh:                                                                       Tarikh:

No comments:

Post a Comment