KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Sunday, 28 April 2013

3.2.1 MODUL PJK PENDIDIKAN KHAS TAHUN 1 DAN SENARAI SEMAK           
Mata Pelajaran
:
Pendidikan Jasmani
Tajuk 
:
Kecergasan meningkatkan kesihatan
Komponen   
:
Pendidikan Jasmani
Tarikh
:

Masa 
:
30 minit
Standard Pembelajaran
:
3.2.2 Mengukur Ketinggian
Objektif Pembelajaran
:
Pada akhir pembelajaran,murid dapat melakukan aktiviti pergerakan mengikut irama muzik.
                                                                      Rujukan : B4 D1 E1
EMK  
:
Bertanggungjawab dan keberanian
Nilai   
:
Tolenransi

Langkah
Aktiviti
BBB
Catatan
Set induksi
(5 minit)
Memanaskan badan

1.Murid akan beratur di depan guru dan menyanyi lagu “ If you are happy”

2.Murid akan bergerak mengikut lirik lagu sambil menyentuh sambil menyentuh anggota badan yang disebut dalam lagu.

3.Murid melakukan pergerakan mengikut muzik


Alatan

Kon
Laptop
speaker

Langkah 1
(10 minit)

Aktiviti kumpulan

Lalang di tiup angin

1.Berdiri dalam keadaan kaki terbuka
2.Badan dihayun atau dibuaikan ke kiri dan ke kanan mengikut irama muzik

Alatan

Kon
Laptop
speaker

Langkah 2
(10 minit )
Bunga kembang

1.Badan di kecilkan dalam keadaan badan meringkuk.

2.Badan kemudiannya akan diregangkan dengan bangkit secara perlahan –lahan mengikut irama muzik

Alatan

Kon
Laptop
speaker

Penutup
(5 minit)
1.Gerak kendur pergerakan bebas mengikut
Irama muzik.

2. Menggerakkan badan secara perlahan –lahan mengikut ritma dan tempo

Alatan

Kon
Laptop
speaker 

SENARAI SEMAK

NAMA           
:

KELAS          
:

MATA PELAJARAN           
:
Pendidikan Jasmani
KOMPONEN
:
Pendidikan Jasmani
TAJUK          
:
Kecergasan meningkatkan kesihatan
TARIKH        
:

STANDARD PEMBELAJARAN
:
3.2.1 Mengenal pasti komposisi badan
RUJUKAN
:
B 4 D 1 E 1

Arahan : Tandakan (√) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”  berdasarkan pemerhatian tingkah laku  murid.

BIL
AKTIVITI
M
TM
CATATAN
1.
Bergerak mengikut ritma2.
Bergerak seperti lalang3
Pergerakan gaya bunga matahariPETUNJUK :
Pencapaian
Skala
Menguasai  ( M )

Tidak Menguasai  ( TM )

MARKAH KESELURUHAN :


ULASAN / CATATAN :Dinilai oleh :                                                                          Disemak oleh :                                                          Dipersetujui oleh :
( Guru Penilai )                                                                      ( Guru Berjawatan )                                                  ( Ibubapa / Penjaga )

………………………………………                                        …………………………………….                               …………………………………..
Nama Guru    :                                                                       Nama  :                                                                       Nama  :
Tarikh             :                                                                       Tarikh :                                                                       Tarikh :


No comments:

Post a Comment