KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Sunday, 28 April 2013

3.2.3 MODUL PJK PK TAHUN 1 DAN SENARAI SEMAK           
Mata Pelajaran
:
Pendidikan Jasmani
Tajuk 
:
3. Komponen kecergasan (Kapasiti Aerobik)
Komponen   
:
Pendidikan Jasmani
Tarikh
:

Masa 
:
30 minit
Standard Pembelajaran
:
3.2.3 Menimbang berat badan
Objektif Pembelajaran
:
Pada akhir pengajaran, murid dapat menimbang berat badan dengan bimbingan guru
                                                                                      RUJUKAN : B4D1E3

EMK  
:
Bertanggungjawab dan keberanian
Nilai   
:
Tolenransi
Langkah
Aktiviti
BBB
Catatan
Set induksi
(3 minit)
1.  Guru dan murid bersama melakukan aktiviti regangan badan diiringi muzik “CHICKEN  DANCE”
CD/Kaset

Langkah 1
(7 minit)

1.  Murid ditunjukan alatan untuk menimbang berat.
2.  Guru meminta seorang murid kehadapan untuk menjadi model aktiviti menimbang beratbadan.
3.  Guru menerangkan langkah sebelum semasa dan selepas diukur yang perlu di ikuti oleh murid iaitu
a.    Menanggalkan kasut.
b.    Berdiri tegak.
c.    Tidak bergerak semasa dibaca timbangan berat. Alatan menimbang berat badan/fail klip/borang rekod timbangan berat badan/pen@pensil
Pemerhatian

Langkah 2
(7 minit )
1.   Secara berpasangan, murid-murid dibimbing untuk mengukur tinggi rakan mereka secara bergilir-gilir.  Seorang murid yang akan merekodkan ukuran tinggi dan seorang lagi akan diukur tingginya.
2.   Murid yang merekod ukuran tinggi akan diterangkan cara membaca timbangan berat badan dan merekod timbangan sebelum aktiviti dijalankan.

Alatan menimbang berat badan/fail klip/borang rekod timbangan berat badan/pen@pensil

Langkah 3
(10)
1.   Guru memberi penerangan tentang aktiviti seterusnya iaitu membaca timbangan berat badan  kawan-kawan.  Langkah aktiviti tersebut ialah :
a.    Murid diberikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan menimbang berat badan  dan kumpulan diukur timbangan berat badan.
b.    Kumpulan yang menimbang berat badan  akan di bekalkan borang rekod timbangan berat badan.
c.    Dengan kawalan guru, murid akan menjalani aktiviti merekod timbangan berat badan secara bergilir-gilir.
Alatan menimbang berat badan/fail klip/borang rekod timbangan berat badan/pen@pensil
Pemerhatian
Penutup
(3 minit)
Guru mengumpulkan murid dan membuat rumusan tentang kepentingan menjalankan aktiviti tersebutSENARAI SEMAK

NAMA           
:

KELAS          
:

MATA PELAJARAN           
:
Pendidikan Jasmani
KOMPONEN
:
Pendidikan Jasmani
TAJUK          
:
3. Komponen kecergasan (Kapasiti Aerobik)
TARIKH        
:

STANDARD PEMBELAJARAN
:
3.2.3 Menimbang berat badan
RUJUKAN
:
B 4 D 1 E 3

Arahan : Tandakan (√) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”  berdasarkan pemerhatian tingkah laku  murid.

BIL
AKTIVITI
M
TM
CATATAN
1.
Murid boleh berdiri tegak semasa menimbang berat badan2.
Murid membuka kasut sebelum menimbang berat badanPETUNJUK :
Pencapaian
Skala
Menguasai  ( M )

Tidak Menguasai  ( TM )

MARKAH KESELURUHAN :ULASAN / CATATAN :Dinilai oleh :                                                                          Disemak oleh :                                                          Dipersetujui oleh :
( Guru Penilai )                                                                      ( Guru Berjawatan )                                                  ( Ibubapa / Penjaga )

………………………………………                                        …………………………………….                               …………………………………..
Nama Guru    :                                                                       Nama  :                                                                       Nama  :
Tarikh             :                                                                       Tarikh :                                                                       Tarikh :


No comments:

Post a Comment