KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Friday, 14 December 2012

SEORANG GURU PENDIDIKAN KHAS YANG MAHIR.

1. Terbaik dalam bidang yang diceburi.

2. Menjadi teladan dalam profesionalisme.

3. Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum.

4. Memiliki kemampuan yang maksima dalam melakukan tugas dan berfungsi  sebagai guru dengan kemampuan maksima.

5. Guru yang terdidik dan terlatih dengan baik.

6. Sentiasa mempunyai sifat ingin tahu, mendorong diri sendiri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan.

7. Mahir berkomunikasi dengan anak murid dan menghasilkan pnp yang dinamik.

8. Dapat  memberikan motivasi yang berkesan.

9. Murid dapat menerima motivasi secara berhemah dan hikmah.

10. Mempunyai kemahiran ICT dan megaplikasi dalam pnp.

Kemahiran yang perlu ada:


  •            kemahiran dalam penyampaian
  •            kemahiran menilai
  •            kemahiran meransang /meningkatkan minat murid
  •            kemahiran pengurusan bilik darjah.

No comments:

Post a Comment