KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Friday, 2 May 2014

HALANGAN HALANGAN DALAM PERSEKITARAN INKLUSIF.

A) HALANGAN PERSEKITARAN

1, Peluang sangat terhad dan tiada program pemulihan.- kurang pendedahan terhadap program intervensi awal yang berkualiti.
2. Guru dan Pentadbir sekolah - mendiskriminasikan kanak-kanak kelainan upaya yang dianggap  berbeza daripada kanak-kanak lain yang sebaya.
3. Sistem pentadbiran- penyisihan dan pemulauan.
4. Sukatan pelajaran- tidak memenuhi kepelbagaian , kemampuan, keperluan dan keadaan kanak-kanak kelainan upaya.
5. Pendekatan pdp- tidak mesra pelajar , tidak menepati kepelbagaian keperluan.
6. Sistem penilaian- tidak menyeluruh dari segi perkembangan akademik, sosial,emosi dan fizikal.
7. Persekitaran- tidak dapat digunakan secara inklusif.

b) HALANGAN INDIVIDU

1. Komunikasi - kekangan bahasa ibunda dalam kalangan rakan sebaya, guru dan bahan pdp termasuk penggunaan bahasa isyarat dan braille.

2.) Motivasi yang rendah - tidak yakin dan berasa rendah diri terhadap persekitaran yang tidak mesra keperluan oku.

3) Penderaan- deraan psikologi, fizikal atau seksual.

4) Jantina- kanak-kanak perempaun yang kurang upaya lebih banyak halangan daripada kanak-kanak lelaki.

5) Ketrampilan sosial- kepayahan bersosialisasi  menyebabkan penyisihan dan wujud persempadanan akibat kecacatan.

6) Temperamen- sukar menyesuaikan diri akibat emosi yang tidak stabil dan daya tumpuan yang singkat.

7) Minoriti bahasa, budaya dan agama- halangan besar dalam persekitaran inklusif .

8) Kecatatan dan kesihatan- kesukaran berkomunikasi dan menghidap penyakit yang berjangkit serta berulang.

No comments:

Post a Comment