KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Wednesday, 4 April 2012

MASALAH BAHASA DISLEKSIA (1)


Masalah bahasa yang kerap berlaku dalam kalangan pelajar disleksia terdiri daripada masalah mengeja, membaca, menulis, bercakap, bertutur dan mendengar.  Selain itu masalah pengamatan yang terdiri daripada kelemahan pengamatan penglihatan dan pendengaran serta masalah pemprosesan maklumat adalah seiring dengan masalah bahasa  (Zainal Kassan & Suhaila Abdullah, 2010). The National Joint Committee On Learning Disabilities ( NJCLD) 1990, mentakrfikan masalah pembelajaran sebagai merujuk kepada satu kumpulan masalah yang pelbagai. Ianya mengakibatkan kesukaran yang seperti yang telah dinyatakan. Masalah ini berpunca daripada ketidakfungsian sistem saraf pusat dan mungkin seiring dengan ketidakupayaan lain seperti masalah sensori, kerencatan mental atau gangguan emosi.

Bold (2000) dalam Nik Aida Suria binti Nik Zulkifli Ami (2006) menyatakan disleksia adalah disebabkan oleh perbezaan otak memproses maklumat terutama sekali mengenai bahasa yang melibatkan penggunaan bunyi, symbol dan pembelajaran. Disleksia merujuk kepada keadaan murid bermasalah pembelajaran yang menghadapi masalah mengenali perkataan, mengeja, membaca, tidak berkembang atau kekal dalam menghadapi kesukaran berbahasa.

No comments:

Post a Comment