KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Wednesday, 4 April 2012

IMPLIKASI MASALAH BACAAN DISLEKSIA


IMPLIKASI  MASALAH TERHADAP PEMBELAJARAN
         
            Menurut Levinson(1994) dalam Rosdi bin Aziz ( 2011) pelajar disleksia  kebanyakannya tidak dapat mengimbangi daya mengingati huruf  dan gabungan perkataan kerana mereka mudah lupa.  Semasa membaca mereka tidak dapat mengimbas huruf, perkataan atau ayat dan menyebabkan mereka sering meninggalkan atau melangkau setiap perkataan yang dibaca. Oleh yang demikian mereka tidak dapat memahami teks bacaan yang sedang dibaca kerana tiada tumpuan dan lemah pemahaman pada bacaan.

            Menurut Payne dan Tuner (1999) masalah tersebut telah meninggalkan kesan yang mendalam terhadap pelajar disleksia. Pengkaji sangat bersetuju dengan pendapat mereka kerana berdasarkan pengalaman selama 15 tahun dalam Pendidikan Khas, ianya boleh menyekat keyakinan terhadap kebolehan diri pelajar-pelajar disleksia. Mereka akan merasa rendah diri kerana kebolehan untuk mendapatkan maklumat sangat terhad. Kesukaran memahami bahan bacaan  boleh menyebabkan mendapat markah yang rendah dalam peperiksaan dan kurang keupayaan menyatakan  pemikiran secara lisan dan bertulis. Kecacatan yang tersembunyi ini menyukarkan mereka memberikan tumpuan dalam proses pembelajaran. Kesukaran-kesukaran tersebut boleh menyebabkan rasa rendah diri, ganggun emosi dan massalah tingkah laku.

            Semua dapatan diatas disokong ole pendapat Torgesen (2002) yang menekankan betapa pentingnya intervensi dijalankan pada peringkat paling awal supaya dapat mengatasi masalah bacaan ini dengan segera. Sternberg dan Grigorenko (2002) mencadangkan menggunakan berbagai-bagai teknik lain bagi mengatasi masalah tersebut. 

No comments:

Post a Comment