KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Saturday, 7 April 2012

STRATEGI MEMBACA PELAJAR DISLEKSIA


CADANGAN  STRATEGI  MEMBACA  BAGI  PELAJAR  DISLEKSIA
            Terdapat pelbagai strategi pengajaran dalam bentuk kaedah atau teknik yang boleh digunakan dalam mengajar membaca. Kaedah yang bersesuaian dan betul dapat membantu mengatasi masalah membaca dalam kalangan pelajar disleksia. Antara kaedah yang pernah digunakan ialah;

1. Kamaruddin Haji Hussin (1998) dalam bukunya mengatakan kaedah fonik sangat sesuai
   mengajar murid menggunakan kaedah membunyikan suku kata dalam perkataan dengan
   mengabungkan vokal dan konsonan.

2. Safiah Osman ( 2000) berpendapat pelajar yang diajar dengan kaedah abjad. Pelajar akan
   dikenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu, suku kata dan perkataan. Dikatakan pelajar
   akan mudah membaca walaupau  diberi perkataan baru.

3. Menurut Hazara Malik ( 2001) kaedah suku kata juga membantu dalam bacaan kerana
   dipandukan dengan suku kata terbuka dan suku kata tertutup.

4. Madya Zhagan ( 1999) kaedah pandang sebut memerlukan pengamatan mengecam gambar
  dan perkataan yang ditunjukkan. Kaedah ini dapat melatih pelajar memahami makna apa yang
  dibaca dan membaca dengan sebutan yang betul.

5. Janet W. Lerner (2003) dalam Rosdi bin Taha mengatakan majority pelajar disleksia
   menghadapi masalah mengeja. Oleh itu kaedah mengeja akan membantu pelajar mengeja suku
   kata dan menggabungkannya menjadi perkataan.

6. Kamaruddin Hj Husin (1998) mengatakan kaedah eklektik dapat membantu pelajar dengan
    mencerakinkan sesuatu perkataan. Kaedah ini bertujuan membolehkan pelajar membaca ayat-
    ayat pendek , suku kata dan mengnal huruf dengan mudah.

Setiap kaedah pengajaran mempunyai kelebihan mengikut keupayaan pelajar tersebut. Haraza Malik (2001) berpendapat kaedah yang paling berkesan apabila guru menjalankan pengajaran secara individu.  Pelajar-pelajar disleksia mengalami masalah yang berlainan dengan pelajar normal. Oleh yang demikian cara mengatasi setiap masalah bacaan adalah juga berbeza mengikut keperluan pelajar. Bagi pengkaji semua kaedah yang telah dibincangkan diatas  mungkin akan lebih berkesan sekiranya digabungkan dengan teknologi moden seperti komputer dan sebagainya.

1 comment:

  1. boleh saya tahu dari mana segala sumber awak dapat dalam kajian tersebut>

    ReplyDelete