KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Tuesday, 22 May 2012


BAB 9 : PUSAT PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KHAS

·         Pusat Perkhidmatan Pendidikan (3PK) ialah sebuah pusat yang ditubukan untuk membantu individu dengan keperluan khas mendapat khidmat nasihat dan bimbingan ke arah kualiti hidup yang lebih baik.

·         Peranannya adalah  sebagai pusat penyebaran maklumat pendidikan khas dan khidmat kepakaran, pusat bimbingan dan kaunseling serta sebagai pusat perantaraan bagi individu berkeperluan khas dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan.

9.1 Visi
Memartabatkan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas sebagai pusat terapi dan rehabilitasi yang berkesan untuk insan dengan keperluan khas.

9.2 Misi
Memberi perkhidmatan berkualiti kepada invidu berkeperluan khas untuk memperkembangkan potensi mereka agar menjadi insan yang berupaya menyumbang kepada pembangunan negara.

9.3 Sasaran 3PK

1.    Murid dengan keperluan khas dalam semua kategori
2.    Calon murid program pendidikan khas yang berada di bawah umur persekolahan
3.    Ibu bapa dan penjaga murid berkeperluan khas
4.    Guru-guru PendidikanKhas
5.    Masyarakat setempat
9.4 Objektif 3PK
  1. Menawarkan perkhidmatan pakar (Audiologis,Patologis Pertuturan Bahasa, Psikologis, Jurupulih Anggota, Jurupulih Carakerja, Peripatetik, Orientasi Mobiliti dan Low Vision) secara percuma kepada semua kategori murid-murid berkeperluan khas.
  2. Menyediakan khidmat pembuatan acuan telinga secara percuma.
  3. Menyediakan khidmat baik pulih Alat Bantu Pendengaran dan ‘brailler’ kepada murid-murid dengan keperluan khas.
  4. Menjalankan Program Intervensi Awal untuk kanak-kanak di bawah umur persekolahan.
  5. Menawarkan khidmat bantu dan nasihat berkenaan pendidikan khas, kebajikan sosial, serta prospek pendidikan dan kerjaya individu berkeperluan khas.
  6. Menawarkan latihan khusus kepada paraibu bapa, guru pendidikan khas, serta orang ramai yang berminat.
  7. Menyediakan bahan-bahan maklumat berkaitan pendidikan khas untuk disebarkan kepada masyarakat.

9.5 Perkhidmatan Yang Disediakan

  • Intervensi Awal,Terapi Pertuturan,Ujian Saringan, Ujian Pendengaran, Khidmat nasihat / kaunseling ibu bapa, latihan bahasa isyarat dan maklumat berhubung pendidikan khas.
  • Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas Pahang
d/a Sekolah Pendidikan Khas Kuantan
25200 Bandar Indera Mahkota
KUANTAN
No comments:

Post a Comment