KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Saturday, 3 November 2012

CONTOH SENARAI SEMAK BM
SENARAI SEMAK BAHASA MELAYU
PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN.


BIL.
KEMAHIRAN

MENGUASAI
( / )
TIDAK MENGUASAI
( X )

CATATAN
1
MENDENGAR

1.1  Mengenal deria pendengaran 

1.2  Memberi perhatian kepada bunyi yang di  dengar

1.3  Mengenal pasti bunyi-bunyi yang didengar

1.4  Mengenal pasti arah bunyi

1.5  Mendengar dan memberi gerak balas kepada  permintaan ,
       arahan , cerita , dan puisi

1.6. Mendengar, mengingat dan menyataka semula  maklumat
      ,arahan,cerita

1.7. Mendengar dan mengesan urutan perbualan  perbualan ,
       cerita dan puisi


2
 
BERTUTUR
2.1. Mengenal alat pertuturan

2.2. Melafazkan pengucapan bertatasusila

2.3. Mengajuk bunyi perkataan dan ayat yang  didengar

2.4. Bersoal jawab untuk mendapat maklumat

2.5. Menyatakan permintaan mengikut sesuatu  situasi

2.6. Menceritakan semula sesuatu perkara dengan  perkataan
       Sendiri

2.7. Mengambil bahagian dalam aktiviti pertuturan  mengikut
       situasi                

2.8. Melafaz puisi mudah dengan sebutan,intonasi  dan irama
       dengan sesuai
3.

PRA BACAAN

3.1. Mengenal persamaan dan perbezaan objek  segi  rasa,warna,bentuk,saiz

3.2. Mengkelas benda mengikut jenis dan kumpulan

3.3. Mengenal dan mengecam bentuk dan bunyi huruf  pada
       symbol yang dilihat


4.
MEMBACA                        

4.1. Membina dan membaca sukukata

4.2. Membina dan membaca perkataan dan  rangkaikata

4.3. Menambah perbendaharaan kata

4.4. Membaca dan memahami ayat dalam konteks

4.5  Membaca dan memahami bahan yang dibaca

4.6  Membaca mengikut arah cara yang betul

4.7  Bercerita tentang bahan yang dibaca

4.8  Membuat kesimpulan/rumusan
5
PRA TULISAN

5.1. Menggerakkan tangan tanpa alat tulis
5.2. Menggerakkan tangan dengan menggunakan alat tulis

5.3 Menulis dalam kedudukan yang bersesuaian

5.4. Melakukan kordinasi mata dan tangan
6
TULISAN

6.1. Mengenal, menekap, meniru bentuk  huruf,suku kata dan
       Perkataan

6.2. Menulis dan menyalin huruf sukukata, perkataan secara
       terkawal      

6.3. Menyalin dan menulis ayat mudah

6.4    Melengkapkan perkataan, rangkai kata dan ayat

6.5    Menyusun dan menulis semula perkataan supaya menjadi perkataan yang betul

6.6    Menyusun dan menulis semula rangkai kata supaya menjadi rangkai kata yang betul

6.7    Menyusun dan menulis semula ayat supaya  menjadi ayat yang betul

6.8    Memanjangkan ayat dengan menambah rangkaikata yang sesuai

6.9    Membina ayat

6.10  Menulis karangan

7
KOMUNIKASI

7.1  Bercerita tentang diri dan persekitaran

7.2. Menggunakan bahasa perhubungan dengan betul, bertata susila dan bersesuaian dengan  konteks

7.4. Mengaplikasikan kemahiran berbahasa menerusi penggunaan teknologi maklumat (ICT)
      

TANDATANGAN GURU         
No comments:

Post a Comment