KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Wednesday, 21 November 2012

CONTOH SENARAI SEMAK MATE


SENARAI SEMAK MATEMATIK
PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN
NAMA MURID;
BIL

KEMAHIRAN

MENGUASAI
( / )
TIDAK MENGUASAI
( x )

CATATAN
1.
PRA NOMBOR
1.1     Menamakan objek
Bentuk
       Saiz
       Warna
1.2     Menentukan kumpulan objek
Panjang / pendek
Besar / kecil
Tinggi / rendah
Tebal / nipis
Berat/ ringan
Banyak / sedikit
Sama banyak / tidak sama banyak
Kumpulan lebih / kurang
2.
NOMBOR

2.1     Menamakan nombor
Nombor 1 – 10
Nombor 11 – 20
2.2     Membilang nombor
Menurun
Menaik
2.3     Menentukan nilai nombor
2.4     Menulis nombor
2.5     Menggunakan nombor
3.
OPERASI TAMBAH

3.1     Menyatakan situasi tambah dalam bahasa harian
3.2     Menambah sebarang dua nombor
3.3     Menulis ayat matematik bagi operasi tambah
3.4     Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah
3.5     Menyatakan secara spontan fakta asas tambah
3.6     Menambah sebarang tiga nombor
3.7     Membina cerita
3.8     Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah
4.
OPERASI TOLAK

4.1     Menyatakan situasai tolak dalam bahasa harian
4.2     Menolak sebarang dua nombor
4.3     Menulis ayat matematik bagi operasi tolak
4.4     Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tolak
4.5     Menolak sebarang tiga nombor
4.6     Membina cerita
4.7     Menyelesaikan maalah yang melibatkan operasi tolak
5.
GABUNGAN DUA OPERASI

5.1     Membina cerita
5.2     Menyelesaikan maalah yang melibatkan gabungan dua operasi
6.
OPERASI DARAB

6.1     Menyatakan operasi darab dalam bahaa harian
6.2     Mendarab sebarang dua nombor dalam lingkungan fakta asas
6.3     Menulis ayat matematik bagi operasi darab
6.4     Melengkapkan ayat matematik bagi operasi darab
6.5     Menyatakan secara spontan fakta asas darab
6.6     Membina cerita
6.7     Menyelesaikan masalah yang melbatkan operasi darab7.
OPERASI BAHAGI

7.1  Menyatakan operasi bahagi dalam bahasa harian
7.2  Membahagi sebarang dua nombor dalam lingkungan
       fakta asas
7.3     Menulis ayat matematik bagi operasi bahagi
7.4     Melengkapkan ayat matematik bagi operasi bahagi
7.5     Membahagi secara spontan
7.6     Membina cerita
7.7     Menyelesaikan maalah yang melibatkan operasi bahagi
 8
WANG

8.1     Mengenal mata wang Malaysia
8.2     Menentukan nilai wang
8.3     Menyelesaikan operasi tambah melibatkan wang
8.4     Menyelesaikan operasi tolah yang melibatkan wang
8.5     Menyelesaikan operasi darab yang melibatkan wang
8.6     Menyelesaikan operasi bahagi yang melibatkan wang
8.7     Membina cerita
8.8     Menyelesaikan masalah yang melibatkan nilai wang
9
MASA DAN WAKTU

9.1     Menamakan waktu dalam satu hari
9.2     Menamakan hari dalam seminggu
9.3     Menamakan bulan dalam setahun
9.4     Merekodkan aktiviti dalam setahun
9.5     Menyatakan waktu dalam unit jam
9.6     Menyelesaikan masalah yang melibatkan tempoh masa

Tanda tangan guru

No comments:

Post a Comment