KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Friday, 23 November 2012

MENJADI GURU PENDIDIKAN KHAS YANG CEMERLANG

BAGAIMANA MENJADI GURU PENDIDIKAN KHAS YANG CEMERLANG:

1. Menjaga Kecemerlangan Peribadi


 • mempunyai nilai kendiri yang positif
 • mempunyai akhlak yang mulia
 • bertimbang rasa dan adil
 • amanah
 • bertanggungjawab
 • ikhlas
 • sedia berkongsi ilmu dan pengalaman
 • pemikiran positif
 • kreatif dan inovatif
 • penampilan yang kemas dan sesuai
2. Kecemerlangan Pengetahuan dan Kemahiran:

 • mengamalkan budaya ilmu
 • berkebolehan menyelesaikan masalah
 • keputusan yang rasional
 • menjadi pakar rujuk dalam bidang masing-masing
3. Kecemerlangan Komunikasi:

 • kecekapan berinteraksi dan menyampaikan idea secara berkesan
 • berupaya memelihara hubungan baik dengan semua pihak
 • komunikasi yang berkesan
4. Kecemerlangan  Potensi:
 • keberkesanan sumbangan terhadap  kejayaan sekolah dalam segala aspek
 • penglibatan yang bermakna
 • mendalami ilmu
 • sentiasa berusaha mengikut potensi diri yang ada
5. Kecemerlangan Pengurusan dan Pentedbiran:
 • pengurusan kelas
 • pengurusan dokumentasi
 • kemahiran sistem fail

No comments:

Post a Comment