KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Thursday, 24 January 2013

RPT MATH PKHAS TAHUN 3

MINGGU
TEMA/UNIT
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN
PENGGAL 1 PERSEKOLAHAN
1
02.01.2013
-
04.01.2013
1.    Nombor Bulat Dalam Lingkungan 50
1.1  Mengenal nombor dalam
Lingkungan 21 – 50
1.1.1     Menyebut nombor

2
07.01.2013
-
11.01.2013
1.    Nombor Bulat Dalam Lingkungan 50
1.1 Mengenal nombor dalam
Lingkungan 21 – 50
1.1.2     Menamakan nombor

3
14.01.2013
-
18.01.2013
1.    Nombor Bulat Dalam Lingkungan 50
1.2  Membilang nombor dalam lingkungan 21 – 50
1.2.1     Membilang secara tertib menaik


4
21.01.2013
-
25.01.2013
1.    Nombor Bulat Dalam Lingkungan 50
1.2 Membilang nombor dalam
Lingkungan 21 – 50
1.2.2     Membilang secara tertib menurun


5
28.01.2013
-
01.02.2013
1.    Nombor Bulat Dalam Lingkungan 50
1.2  Membilang nombor dalam
Lingkungan 21 – 50
1.2.3     Melengkapkan urutan nombor secara tertib menaik

6
04.02.2013
-
08.02.2013
1.    Nombor Bulat Dalam Lingkungan 50
1.2  Membilang nombor dalam
Lingkungan 21 – 50
1.2.4      Melengkapkan urutan nombor secara tertib menurun

7
11.02.2013
-
15.02.2013
1.    Nombor Bulat Dalam Lingkungan 50
1.3  Menentukan nilai nombor
Dalam lingkungan 21 – 50
1.3.1     Menentukan nilai nombor dengan kuantiti.

8
18.02.2013
-
22.02.2013
1.    Nombor Bulat Dalam Lingkungan 50
1.3  Menentukan nilai nombor
Dalam lingkungan 21 – 50
1.3.2     Membuat perbandingan  nilai nombor

9
25.02.2013
-
01.03.2013
1.    Nombor Bulat Dalam Lingkungan 50
1.4  Menentukan nilai tempat
sehingga 50
1.4.1     Menentukan nilai tempat (sa dan puluh)

10
04.03.2013
-
08.03.2013
1.    Nombor Bulat Dalam Lingkungan 50
1.5  Menulis nombor dalam
Lingkungan 21 – 50
1.5.1     Menulis nombor  
21 – 50 dalam angka

11
11.03.2013
-
15.03.2013
1.    Nombor Bulat Dalam Lingkungan 50
1.5  Menulis nombor dalam
Lingkungan 21 – 50
1.5.2     Menulis nombor
21 – 50 dalam perkataan

12
18.03.2013
-
22.03.2013
1.    Nombor Bulat Dalam Lingkungan 50
1.6  Menggunakan nombor
Lingkungan 21 – 50 dalam kehidupan seharian
1.6.1     Menggunakan kalkulator dalam kehidupan seharian

13
01.04.2013
-
05.04.2013
2.    Operasi Tambah
dalam lingkungan 50
     2.1 Menulis ayat matematik
           bagi operasi tambah
      2.1.1 Menukarkan ayat
               matematik kepada
               bentuk lazim

14
08.04.2013
-
12.04.2013
      2.  Operasi Tambah
           dalam lingkungan
           50
      2.2 Menambah sebarang dua
            Nombor dalam
            lingkungan 50
     2.2.1 Menambah 2 digit
              dengan 1 digit tanpa            
              mengumpul semula

15
15.04.2013
-
19.04.2013
       2. Operasi Tambah
           dalam lingkungan
           50
      2.2 Menambah sebarang dua
            Nombor dalam
            lingkungan 50
     2.2.2 Menambah 2 digit
              dengan 1 digit dengan
              mengumpul semula

16
22.04.2013
-
26.04.2013
       2. Operasi Tambah
           dalam lingkungan
           50
     2.2 Menambah sebarang dua
           Nombor dalam
           lingkungan 50
     2.2.3 Menambah 2 digit
              dengan 2 digit tanpa
              mengumpul semula

17
29.04.2013
-
03.05.2013
       2. Operasi Tambah
           dalam lingkungan
           50
      2.2 Menambah sebarang dua
           Nombor dalam
           Lingkungan  50
     2.2.4 Menambah 2 digit
              dengan 2 digit dengan
              mengumpul semula

18
06.05.2013
-
10.05.2013
       2. Operasi Tambah
           dalam lingkungan
           50
     2.3 Melengkapkan operasi
           tambah
     2.3.1 Melengkapkan operasi
              tambah dalam bentuk
              ayat matematik

19
13.05.2013
-
17.05.2013
       2. Operasi Tambah
           dalam lingkungan  
           50
     2.3 Melengkapkan operasi
           tambah
     2.3.2 Melengkapkan operasi
              tambah dalam bentuk
              lazim


20
20.05.2013
-
24.05.2013
3.    Operasi Tolak  
Dalam Lingkungan 50
     3.1 Menulis ayat matematik
           Bagi operasi tolak
     3.1.1 Menukarkan
              ayat matematik kepada
              bentuk lazim

PENGGAL 2 PERSEKOLAHAN
21
10.06.2013
-
14.06.2013
       3. Operasi Tolak
           Dalam Lingkungan
           50
     3.2 Menolak sebarang dua
           nombor dalam lingkungan
           50
     3.2.1 Menolak 1 digit  
              daripada 2 digit tanpa
              mengumpul semula

22
17.06.2013
-
21.06.2013
3.    Operasi Tolak  
Dalam Lingkungan 50
     3.2 Menolak sebarang dua
           nombor dalam
lingkungan 50
     3.2.2 Menolak 1 digit
              daripada 2 digit dengan
              mengumpulsemula

23
24.06.2013
-
28.06.2013
      3 .Operasi Tolak
          Dalam Lingkungan
          50
     3.2 Menolak sebarang dua
           nombor dalam
lingkungan 50
     3.2.3 Menolak 2 digit
              daripada 2 digit tanpa
              mengumpul semula

24
01.07.2013
-
05.07.2013
      3 .Operasi Tolak
          Dalam Lingkungan
          50
     3.2 Menolak sebarang dua
           nombor dalam
lingkungan 50
     3.2.4 Menolak 2 digit
              daripada 2 digit dengan
              mengumpul semula

25
08.07.2013
-
12.07.2013
       3. Operasi Tolak
           Dalam Lingkungan
           50
     3.3 Melengkapkan operasi
           tolak
     3.3.1 Melengkapkan operasi
              tolak dalam bentuk ayat
              matematik

26
15.07.2013
-
19.07.2013
       3 .Operasi Tolak  
           Dalam Lingkungan
           50
      3.3 Melengkapkan operasi
            tolak
     3.3.2 Melengkapkan operasi
              tolak dalam bentuk
              lazim.

27
22.07.2013
-
26.07.2013
       4. Wang Sehingga
           RM 50
      4.1 Mengenal mata wang
            Malaysia
     4.1.1 Menamakan wang
              kertas RM 50.

28
29.07.2013
-
02.08.2013
       4. Wang Sehingga
           RM 50
      4.1 Mengenal mata wang
            Malaysia
     4.1.2 Mengenal pasti wang
              kertas RM 50.

29
05.08.2013
-
06.08.2013
4.    Wang Sehingga    
RM 50
      4.2 Menentukan nilai wang
     4.2.1 Menentukan nilai wang  
              syiling

30
19.08.2013
-
23.08.2013
      4 .Wang Sehingga
          RM 50
      4.2 Menentukan nilai wang
     4.2.2 Menentukan nilai wang
              kertas

31
26.08.2013
-
30.08.2013
      4. Wang Sehingga   
          RM 50
      4.3 Menyelesaikan operasi  
            Melibatkan wang
     4.3.1 Menyelesaikan operasi
              tambah yang
              melibatkan wang

32
02.09.2013
-
06.09.2013
      4. Wang Sehingga  
          RM 50
      4.3 Menyelesaikan operasi 
            Melibatkan wang
     4.3.1 Menyelesaikan operasi
              tambah yang
              melibatkan wang

33
09.09.2013
-
13.09.2013
      4. Wang Sehingga
          RM 50
     4.3 Menyelesaikan operasi
           Melibatkan wang
     4.3.2 Menyelesaikan operasi
              tolak yang melibatkan
              wang

34
16.09.2013
-
20.09.2013
      4. Wang Sehingga  
          RM 50
     4.3 Menyelesaikan operasi
           Melibatkan wang
     4.3.2 Menyelesaikan operasi
              tolak yang melibatkan
              wang


35
23.09.2013
-
27.09.2013
      4. Wang Sehingga       
          RM 50
     4.4 Menyelesaikan masalah
           Harian melibatkan nilai
            wang
     4.4.1 Menyelesaikan
              masalah harian
              melibatkan nilai wang

36
30.09.2013
-
04.10.2013
      4. Wang Sehingga      
          RM 50
     4.4 Menyelesaikan masalah
           Harian melibatkan nilai
            wang
     4.4.1 Menyelesaikan
              masalah harian
              melibatkan nilai wang

37
07.10.2013
-
11.10.2013
      5. Masa dan Waktu
      5.1 Menyatakan waktu dalam
            unit jam dan
minit
     5.1.1 Menyatakan ‘setengah’
              dan ‘suku’ berdasarkan
              muka jam

38
14.10.2013
-
18.10.2013
      5. Masa dan Waktu
      5.1 Menyatakan waktu dalam
            unit jam dan
minit
     5.1.1 Menyatakan ‘setengah’
              dan ‘suku’ berdasarkan
              muka jam

39
21.10.2013
-
25.10.2013
      5. Masa dan Waktu
     5.1 Menyatakan waktu dalam
           unit jam dan minit
     5.1.2 Menyatakan waktu
              dalam unit jam dan
              minit

40
28.10.2013
-
01.11.2013
      5. Masa dan Waktu
     5.1 Menyatakan waktu dalam
           unit jam dan minit
     5.1.2 Menyatakan waktu
              dalam unit jam dan
              minit

41
04.11.2013
-
08.11.2013
      5. Masa dan Waktu
      5.1 Menyatakan waktu dalam
            unit jam dan minit
     5.1.3 Menulis waktu dalam
              unit jam dan minit
              (setengah dan suku).

42
11.11.2012
-
15.11.2013
      5. Masa dan Waktu
      5.2 Menyatakan bulan dalam
           setahun
      5.2.1 Menamakan nama 
               bulan dalam setahun

No comments:

Post a Comment