KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Thursday, 24 January 2013

RPT BM PKHAS TAHUN 3


RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)
TAHUN 3


MINGGU

TEMA / UNIT
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

    1 - 5LISAN
1. Kemahiran Mendengar


1.1   Mendengar cerita dan puisi


1.2   Mendiskriminasi bunyi
1.1.1 Mendengar cerita pendek
 1.1.2 Mendengar pantun dua kerat
  
1.2.1Mendiskriminasi bunyi bahasa
      - suku kata
      - perkataan
      - rangkai kata   6 - 13

BERTUTUR
1. Kemahiran Bertutur


2.1 Bercerita
2.2 Melafazkan pantun


2.3 Menyebut bunyi bahasa yang  
      didengar
2.1.1 Bercerita berpandukan gambar tunggal
2.1.2 Bercerita berpandukan gambar bersiri
2.1.3 Menceritakan semula cerita yang       
         didengar

2.2.1 Melafazkan semula pantun dua kerat yang  
        didengar

2.3.1 Menyebut bunyi perkataan
2.3.2 Menyebut bunyi rangkai kata


14 - 21

BACAAN
3. Kemahiran Membaca3.1 Membunyi suku kata

3.2 Membaca perkataan3.3 Membaca rangkai kata


3.4 Membaca ayat mudah

3.5 Membaca petikan bergred

3.1.1 Membunyi suku kata KVK

3.2.1 Membaca perkataan KV + KVK
3.2.2 Membaca perkataan KVK + KV
3.2.3 Membaca perkataan KVK + KVK

3.3.1 Membaca rangkai kata daripada perkataan  
         KVK, KV + KVK, KVK+KV dan KVK+KVK

3.4.1 Membaca ayat tunggal

3.5.1 Membaca petikan bergred berpandukan 
         perkataan KVK, KV+KVK, KVK+KV dan
         KVK+KVK
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

 22 - 30

TULISAN
4. Kemahiran Menulis


4.1 Menulis suku kata

4.2 Menulis perkataan4.3 Menulis rangkai kata


4.4 Menulis ayat mudah

4.5 Menulis teks mudah


4.1.1 Menulis suku kata KVK

4.2.1 Menulis perkataan KV+KVK
4.2.2 Menulis perkataan KVK+KV
4.2.3 Menulis perkataan KVK+KVK

4.3.1Menulis rangkai kata daripada perkataan yang dipelajari KVK, KV+KVK,KVK+KV, KVK+KVK

4.4.1 Menulis ayat tunggal

4.5.1 Menulis teks bacaan bergred KVK, KV+KVK,  
         KVK+KV dan KVK+KVK


31 - 40KOMUNIKASI
5. Kemahiran Komunikasi


5.1 Bercerita dan bersoal jawab tentang diri, keluarga dan rakan.
5.2 Bercerita dan bersoal jawab  
      tentang jiran
        

5.1.1 Bercerita tentang diri sendiri
        i) Hobi
       ii) Bangsa / Keturunan
       iii) Agama

5.1.2 Bercerita tentang keluarga
        i) Pekerjaan ahli keluarga
      ii) Aktiviti keluarga waktu lapang

5.1.3 Bercerita tentang rakan
        i) Hobi
      ii) Bangsa/Keturunan
     iii) Agama

5.2.1 Bercerita dan bersoal jawab tentang jiran
       i) Nama
      ii) Pekerjaan
     iii) Tempat tinggal
     iv) HubunganPEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


No comments:

Post a Comment