KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Wednesday, 25 December 2013

CONTOH KPI PPKIINDEK PETUNJUK PRESTASI
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SK FAKEH ABD SAMAD

NAMA             : SUPIAH BINTI MAT YUSOF
JAWATAN       : GURU PENOLONG KANAN PENDIDIDKAN KHAS

BIL
UNIT/PANATIA
PERKARA
SASARAN PRESTASI

1.

PENTADBIRAN
1.1  Membuat anggaran perbelanjaan tahunan mengikut keutamaan.


100 %1.2 Memastikan dan memantapkan  pengurusan fail dan dokumentasi setiap unit.


100%1.3 Menyelaraskan mesyuarat pengurusan.
4 kali setahun


1.4 Menjalankan pencerapan guru dan perbincangan professional.

4 kali setahun


1.5 Menjalankan bimbingan rakan sebaya dalam meningkatkan kualiti pdp.

4 kali setahun


1.6 Memastikan semua guru dapat mengikuti kursus /bengkel/taklimat yang sesuai dengan kepakaran.


100%


1.7 Melahirkan guru PPKI yang cemerlang dalam segala aspek.

100%


1.8 Memastikan pembudayaan inklusif dapat dijalankan secara menyeluruh dalam semua aspek.

100%
2.
KURIKULUM

2.1 Menyelaras rancangan mingguan dan rph mengikut mata pelajaran.

1 kali setahun.
Semakan akhir Januari
2.2 Merancangkan program  utama mengikut panatia utama dengan menyediakan pelan operasi, taktikal ,kertas kerja dan anggaran perbelanjaan  serta dokumentasi.


1 kali setahun.2.3 Menyelaras peperiksaan dan ujian /PBS dan analisis peperiksaan.


2 kali setahun.2.4 Menjalankan sesi pengukuhan dan pemulihan serta bimbingan berterusan sewaktu resos dan pengajaran individu.

RPI 2 kali setahun dan bimbingan sepanjang tahun.2.5 Perbincangan dan perjumpaan ibu bapa mengenai perkembangan murid  PPKI.

2 kali setahun.2.6 Semakan buku latihan /kerja murid.


2 bulan sekali.2.7 Perbincangan secara professional ahli panatia.

4 kali setahun.


2.8 Meningkatkan prestasi murid dalam kemahiran asas dan peningkatan lulus dalam peperiksaan serta PBS.
100% menguasai kemahiran asas.

70 % lulus dalam semua subjek .

Band 3 dalam semua subjek.2.9 Meningkatkan kecemerlangan murid dalam peperiksaan UPSR.
Sekurang-kurangnya lulus semua subjek.2.10 Meningkatkan penglibatan menyeluruh di peringkat sekolah, zon, daerah, negeri dan kebangsaan dalam Koakedemik.

Daerah, negeri dan kebangsaan
3.
HAL EHWAL MURID
3.1 Memastikan kehadiran murid pada sesi persekolahan.
100%
Tidak hadir dengan bersebab dan bersurat.
3.2 Mengurangkan kes salah laku ketika berada dalam kelas seperti :

            3.2.1 Tidak menyiapkan tugasan
                     sekolah
            3.2.2 Lambat masuk ke kelas.
            3.2.3 Ponteng kelas.
            3.2.4 Tidak membawa buku.
            3.2.5 Berpakaian tidak kemas


Penurunan lebih daripada 1 % pada setiap bulan.3.3 Mengurangkan kes disiplin dalam kalangan murid PPKI seperti:

            3.3.1 Mencuri
            3.3.2 Ponteng sekolah
            3.3.3 Mengugut dan mengambil duit
                      murid  lain.
            3.3.4 Membuli


Penurunan lebih daripada 1%  pada setiap bulan.3.4  Merancangkan program  utama mengikut panatia utama dengan menyediakan pelan operasi, taktikal ,kertas kerja dan anggaran perbelanjaan  serta dokumentas seperti program sahsiah dan pengurusan diri serta motivasi.

3 kali setahun atau lebih3.5 Menguruskan kebajikan murid termasuk RMT, elaun dan khidmat bantu kumpulan sokongan pelbagai disiplin.

Mengikut ketetapan yang sesuai.3.6 Melengkapkan data murid dan mengemaskini  dalam rekod kedatangan, SMM, APDM,SISOKU,SMPK,EMIS ONLINE.

Mengikut ketetapan yang dibuat.


3.7 Menyemak kutipan yuran tambahan dan PIBG.

Setiap bulan.


3.8  Memastikan kelas dalam keadaan kondusif dan keceriaan  dikekalkan .

Setiap bulan.


3.9 Memastikan keselamatan murid PPKI semasa berada dalam kawasan sekolah.

Mengikut ketetapan yang sesuai.3.10 Memastikan  pengeluaran EMK  mengikut syarat kementerian.

2        bulan sekali dengan had pengeluaran
RM 3003.11 Menjalankan saringan ke atas murid tahun 1 yang mempunyai kebarangkalian disleksia.Ogos


3.12  Memastikan  penempatan murid tahun dua dapat dilakukan awal persekolahan.

Disember/Januari


3.13 Memastikan semua murid PPKI mendapat  SPBT.

Januari
4
KOKURIKULUM
4.1  Merancangkan program  utama mengikut panatia utama dengan menyediakan pelan operasi, taktikal ,kertas kerja dan anggaran perbelanjaan  serta dokumentasi seperti program sahsiah dan pengurusan diri serta motivasi.


3 kali setahun atau lebih


4.2 Memastikan semua murid PPKI melibatkan diri dalam Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan dan Sukan dan Permainan.


100%


4.3 Meningkatkan penglibatan menyeluruh di peringkat sekolah, zon, daerah, negeri dan kebangsaan.


Daerah, negeri dan kebangsaan.


4.4 Menjalankan aktiviti pembudayaan inklusif peringkat sekolah.

1 kali setahun


4.5 Kursus kepimpinan guru PPKI

2 kali setahun

TANDATANGAN:


SUPIAH BINTI MAT YUSOF
660807055250

No comments:

Post a Comment