KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Saturday, 5 November 2016

CONTOH BORANG LAPORAN INKLUSIFBIL :
LAPORAN PRESTASI  MURID KELAS INKLUSIF PPKI 2016

Nama Guru Mata pelajaran: ____________________________       Mata Pelajaran :____________________________
Kelas Inklusif: _______________________Kelas Pendidikan Khas : ______________________
Bulan:___________________                                                          
Bil
Perkara
Tanpa bimbingan guru *
Dengan bimbingan guru *
Bimbingan guru sepenuhnya*
Ulasan Guru Mata Pelajaran
1
Komunikas idengan guru dan rakan
2
Tugasan sekolah di rumah

3
Tugasan dalam kelas

4
Kelakuan / sikap

5
Pengurusan diri

6
Menguasai kemahiran

Sila tandakan( / ) pada ruangan yang berkenaan (*)
Tanda tangan guru  mata pelajaran                                              Tandatangan  guru  PPKI

Nama guru:                                                               Nama guru:

                                                                                                                                                                                                

No comments:

Post a Comment