KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Tuesday, 18 December 2012

CABARAN DALAM PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS

1. Bilangan guru terlatih yang terhad dan sentiasa tidak mencukupi .

2. Masalah stress dan burn out yang di alami oleg guru-guru pendidikan khas akibat bebanan tugas.

3. Kesukaran mendapatkan  kerjasama dan perkhidmatan khidmat sokongan daripada pelbagai multi disiplin.

4. Kekurangan pakar-pakar yang sangat diperlukan dalam kesinambungan terhadap keperluan murid pendidikan khas seperti pakar audiologi, pakar terapi pertuturan, terapi cara kerja dan sebagainya.

5. Kerjasama ibu bapa dan tanggapan masyarakat terhadap keperluan murid pendidikan khas.

6. Integrasi sosial yang sangat rendah antara murid pendidikan khas dengan murid aliran perdana.

7. Kehadiran guru 'guru ekpatisme' iaitu guru yang menganggap bidang pendidikan khas ini sangat mudah sehingga tidak menunjukkan kesungguhan dalam pendekatan pengajaran dan pembinaan bahan bantu mengajar serta tidak berkeupayaan menggunakan ICT dalam pnp.

8. Peruntukan kewangan untuk murid pendidikan khas tidak disalurkan dengan sebaiknya .

9. Murid pendidikan khas dinafikan hak dalam kegiatan kokurikulum.

10. Pentaksiran terhadap  murid pendidikan khas selalu dipertikaikan  dan tidak dikelolokan dengan baik.

No comments:

Post a Comment