KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Tuesday, 18 December 2012

ELEMEN PENTING PENGURUSAN PERSEKITARAN DALAM PNP PENDIDIKAN KHAS

1. Menyediakan kelas yang lengkap dan kondusif. Perkara yang perlu diambil kira ialah keluasan kelas yang sesuai dengan bilangan murid yang ada.

2. Mengambil kira penyediaan ruang pembelajaran mengikut keperluan stesen atau kios. Termasuklah sudut-sudut utama seperti pameran, jadual waktu, jadual bertugas dan sebagainya.

3. Memastikan keselamatan kelas adalah di tahap yang maksimum , termasuk peralatan yang ada, kedudukan kelas dan  ruang pembelajaran.

4. Penyediaan jadual waktu kelas dan jadual peribadi guru.

5. Menempatkan murid-murid dalam kumpulan mengikut katogeri yang sesuai termasuk aspek keupayaan mental supaya pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan.

6. Merancang aktiviti-aktiviti yang sesuai mengikut keperluan kurikulum dan kokurikulum.

7. Memastikan kebajikan murid diambil kira termasuklah dalam penyediaan tandas dan laluan yang sesuai. 

No comments:

Post a Comment