KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Tuesday, 18 December 2012

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN KHASPengurusan ialah satu proses sosial dibentuk untuk mendapatkan kerjasama, penyertaan dan
penglibatan ahli-ahli dalam sesebuah organisasi untuk mencapai sesuatu maklumat atau objektif
yang paling berkesan.(Drucker, 1972)

Pentadbiran adalah satu proses sosial yang memusat kepada identifikasi, penyelenggaraan,
pengawalan dan penyertaan sumber-sumber baik berupa tenaga manusia mahupun bahan
dalam satu sistem yang bersepadu yang dibentuk untuk mencapai objektif yang telah
ditetapkan.(Knezevich, 1975)

Ciri-ciri Pengurusan dan Pentadbiran yang berkesan.

  •   Kebolehan Merancang
  •   Kebolehan Mengurus
  •   Keanggotaan
  •   Kebolehan Mengarah
  •   Kebolehan  Mengawal
No comments:

Post a Comment