KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Wednesday, 18 September 2013

PERKEMBANGAN BAHASACIRI-CIRI FIZIKAL :
BULAN / UMUR
PERINGKAT
Perkembangan Pra-fonologi
0-6 minggu pertama
q Pada peringkat reflexive – tindak balas terhadap bunyi.
6 minggu- 4 bulan
q Ketawa dan cooing
5-7 bulan
q Bermain dengan bunyi-bunyi vokal dan konsonan babbling.
q Mengenali bunyi- ibu, orang lain
6-10 bulan
q Mengulangi dan kerap bemain dengan vokal / konsonan.
q Mula memaling dan mencari punca bunyi.
9-12 bulan
q Menghasilkan bunyi yang tidak bermakna.
q Bunyi yang mempunyai intonasi
q Cuba mendengar bunyi yang didengar
Pra- Pengenalan Fonologi
12-20 bulan
q Mula menghasilkan bunyi yang rendah yang bermakna.
q Mula menunjukkan ciri-ciri yang tersendiri dari segi :
q Bunyi yang dihasilkan
q Cubaan menggunakan perkataan
q (Sebutan sering tidak lengkap dan melakukan kesilapan fonetik / fonologi)
Pengenalan Sistem Fonologi
24-36 bulan
q Menggabungklan dua perkataan: ‘mama’ @ ‘papa’
q Mula bertanya mana? Di mana?
q Mula mempelajari ‘gaya’ bahasa yang mudah
q Perlahan-lahan memahami bunyi-bunyi bahasa
36 bulan- 7 tahun
q Penggunaan bahasa / pertuturan yang aktif
q Proses fonologi berkembang
q Bunyi sebutan masih tidak lengkap, tidak menggunakan konsonan, sebutan tidak lengkap dll.
7 tahun ke atas
q Kemahiran fonologi – dalam menggunakan sebutan ayat yang lengkap dan komplek
q Perubahan vokal dan kawalan intonasi dll.

No comments:

Post a Comment