KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Wednesday, 9 October 2013

AKTIVITI 2 - LITERASI BAHASA

Permainan Sosial

Apabila kanak-kanak berinteraksi antara satu sama lain semasa bermain, kanak-kanak
belajar kemahiran sosial seperti bertolak ansur, bekerja sama dan berkongsi sesuatu
(Smidt 2010). Semasa kanak-kanak bermain, mereka bersosial dengan rakan sebaya.
Permainan sosial boleh berlaku dalam kumpulan ataupun individu. Sebagai contoh,
apabila kanak-kanak berinteraksi dengan rakannya dan bertanya ataupun meminjam
alat permainan walaupun kanak-kanak tersebut tidak bermain dengan rakannya itu
tetapi akan berlaku juga interaksi sesama mereka.


Permainan Konstruktif


Permainan konstruktif berlaku apabila kanak-kanak membina sesuatu dengan
memanipulasi persekitaran. Froebel merujuk permainan konstruktif sebagai aktiviti
yang melibatkan pergerakan motor halus seperti menganyam, menggentel, melipat
kertas dan menyulam (Roopnarine & Johnson 2005). Permainan seperti membina
Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 5 Malay Language Journal Education (MyLEJ)
bangunan daripada blok, bermain pasir dan dan mencipta bahan-bahan kraf merupakan
permainan konstruktif. Permainan konstruktif memberi peluang kanak-kanak belajar
membuat sesuatu dan apabila kanak-kanak bermain secara konstruktif, mereka belajar
melakukan sesuatu tugas sehingga selesai. Bermain secara konstruktif juga melibatkan
kemahiran manipulatif. Kanak-kanak yang memiliki kemahiran manipulatif berupaya memanipulasi idea, konsep dan pendapat.

No comments:

Post a Comment