KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Wednesday, 9 October 2013

AKTIVITI 3 - LITERASI BAHASA

Permainan Fantasi

Salah satu cara yang paling berkesan untuk kanak-kanak belajar dan mempraktikkan
kemahiran imaginasi mereka adalah melalui permainan fantasi. Permainan ini
dilakukan secara spontan dengan menggunakan peralatan ataupun tanpa peralatan dan
dilakukan berasaskan imaginasi kanak-kanak. Bermain pondok-pondok misalnya dapat
meningkatkan pemahaman kanak-kanak tentang dunia di sekelilingnya dan bagaimana
hendak bersosial dengan rakan sebaya. Semasa permainan fantasi, kanak-kanak belajar
bagaimana hendak menggambarkan sesuatu karakter dalam sesuatu situasi. Mereka
menggunakan imaginasi dan bahasa untuk menyatakan idea, konsep dan keinginan.
Mereka juga berupayamengubah ideamenjadi fantasi secara kreatif.


Permainan Mengikut Peraturan


Sejak keci lagi kanak-kanak diajar mematuhi peraturan melalui permainan. Melalui
permainan berperaturan, kanak-kanak mempelajari cara-cara mematuhi peraturan,
menyesuaikan diri dan menyelesaikan masalah. Kanak-kanak memahami peraturan
sosial melalui permainan yang memerlukan mereka mengikut peraturan. Permainan
seperti dam, catur, kad, dan monopoli mengajar kanak-kanak bahawa setiap individu
perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan. Permainan sebegini dapat membantu
kanak-kanak memahami konsep-konsep peraturan dan perlunya mematuhi undang-undang.

No comments:

Post a Comment