KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Tuesday, 28 February 2012

RPT KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)
TAHUN 1



MINGGU

TEMA / UNIT
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

1

LISAN
1. Kemahiran Mendengar

1.1 Mendengar dan bergerakbalas
      terhadap pelbagai bunyi





1.1.1 Mendengar dan bergerakbalas
         terhadap suara manusia

1.1.2 Mendengar dan bergerakbalas
        terhadap bunyi haiwan


2

LISAN
1. Kemahiran Mendengar


1.1 Mendengar dan bergerakbalas
      terhadap pelbagai bunyi




1.1.3 Mendengar dan bergerakbalas
         terhadap bunyi kenderaan/ benda

1.1.4 Mendengar dan bergerakbalas
        terhadap bunyi alam semulajadi



3

LISAN
1. Kemahiran Mendengar


1.2 Memberi perhatian kepada bunyi
     yang didengar






1.2.1 Mendengar, mengecam dan
        menyebut nama abjad dengan
        betul dan tepat.


1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi
         vokal dan suku kata terbuka
         dengan betul dan tepat.





4

LISAN
1. Kemahiran Mendengar

1.2 Memberi perhatian kepada bunyi
      yang didengar


1.2.3 Mengecam bunyi kenderaan
        /benda
1.2.4 Mengecam bunyi alam semula
         jadi



5



LISAN
1. Kemahiran Mendengar


1.3 Mengenal pasti bunyi yang
      didengar

        

1.3.1 Memberi tindak balas arah bunyi
        yang didengar

1.3.2 Membezakan bunyi yang
         didengar



6


LISAN
1. Kemahiran Mendengar


1.4 Ucapan bertatasusila



1.4.1 Mendengar dan bertindak balas
         terhadap pengucapan
         bertatasusila



7


LISAN
1. Kemahiran Mendengar


1.5 Mendiskriminasikan bunyi



1.5.1 Mengecam bunyi bukan bahasa

1.5.2 Mengenal bunyi bahasa
         ( huruf a hingga z )



8

BERTUTUR
2. Kemahiran Bertutur



2.1 Prabertutur



2.1.1 Meniup wisel, bulu ayam dan tisu
2.1.2 Membuat mimik muka





9


BERTUTUR
2. Kemahiran Bertutur



2.1 Prabertutur



2.1.2 Membuat mimik muka

2.1.3 Membuat latihan artikulasi



10

BERTUTUR
2. Kemahiran Bertutur




2.2 Mengajuk bunyi



2.2.1 Mengajuk bunyi manusia

2.2.2 Mengajuk bunyi haiwan

2.2.3 Mengajuk bunyi alam semula jadi



11

BERTUTUR
2. Kemahiran Bertutur



2.3 Ucapan bertatasusila



2.3.1 Mengajuk ucapan bertatasusila

2.3.2 Menyebut ucapan bertatasusila



12


BERTUTUR
2. Kemahiran Bertutur



2.4 Menghasilkan bunyi bukan bahasa



2.4.1 Menjerit dengan nada kuat dan
         perlahan

2.4.2 Ketawa dengan nada kuat dan
         perlahan

2.4.3 Menghasilkan bunyi bebelan






13

BERTUTUR
2. Kemahiran Bertutur



2.5 Menghasilkan bunyi bahasa



2.5.1 Murid mengajuk bunyi huruf dan
         suku kata (KV)



14


BERTUTUR
2. Kemahiran Bertutur



2.5 Menghasilkan bunyi bahasa





2.5.1 Murid mengajuk bunyi huruf dan
         suku kata (KV)



15

BACAAN
3. Prabacaan



3.1 Mengenal persamaan objek, huruf
      dan suku kata


3.1.1 Mengecam persamaan dari segi
         warna

3.1.2 Mengecam persamaan dari segi
         bentuk



16

BACAAN
3. Prabacaan



3.1 Mengenal persamaan objek, huruf
      dan suku kata


3.1.3.Mengecam persamaan dari segi
         saiz

3.1.4 Mengecam persamaan dari segi
         pengamatan



17

BACAAN
3. Prabacaan



3.2 Mengenal perbezaan objek, huruf
      dan suku kata


3.2.1 Mengecam perbezaan dari segi
         warna
 
 

3.2.2 Mengecam perbezaan dari dari
         segi bentuk



18

BACAAN
3. Prabacaan



3.2 Mengenal perbezaan objek, huruf
     dan suku kata


3.2.3 Mengecam perbezaan dari segi
         saiz

3.2.4 Mengecam perbezaan dari segi
         pengamatan



19


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21

4. Kemahiran Membaca


4.1 Menyebut huruf


4.1.1 Menyebut huruf a hingga z



22

4. Kemahiran Membaca

4.1 Menyebut huruf


4.1.1 Menyebut huruf a hingga z



23


4. Kemahiran Membaca


4.1 Menyebut huruf


4.1.2 Menama dan membunyikan huruf
         vokal



24

4. Kemahiran Membaca


4.1 Menyebut huruf


4.1.2 Menama dan membunyikan huruf
         vokal




25

4. Kemahiran Membaca


4.2 Membunyikan suku kata


4.2.1 Membunyikan suku kata KV



26

4. Kemahiran Membaca


4.2 Membunyikan suku kata


4.2.1 Membunyikan suku kata KV



27

4. Kemahiran Membaca


4.2 Membunyikan suku kata


4.2.1 Membunyikan suku kata KV



28

TULISAN
5. Pratulisan


5.1 Menggerakkan jari tanpa alatan



5.1.1 Menggerakkan jari secara bebas

5.1.2 Mengerakkan jari secara terkawal
        – contoh “mazing


29

TULISAN
5. Pratulisan

5.2 Menggerakkan jari dengan alatan





5.2.1 Memegang pensel dengan cara
         yang betul

5.2.2 Membuat pelbagai bentuk secara
         terkawal dengan pensel



30

TULISAN
5. Pratulisan

5.3 Koordinasi mata tangan


5.3.1 Membuat pergerakan tangan
         secara terkawal

5.3.2 Membuat pergerakan tangan
         dengan menggunakan pensel
         secara terkawal





31

TULISAN
5. Pratulisan


5.4 Menggunakan pensel



5.4.1 Menyurih bentuk yang disediakan

5.4.2 Menekap gambar



32

TULISAN
5. Pratulisan

5.4 Menggunakan pensel


5.4.3 Menyambung titik-titik

5.4.4 Membuat “mazing”



33

6. Kemahiran Menulis


6.1 Menulis huruf


6.1.1 Menulis huruf besar A hingga Z



34

6. Kemahiran Menulis


6.1 Menulis huruf


6.1.1 Menulis huruf besar A hingga Z



35

6. Kemahiran Menulis


6.1 Menulis huruf

6.1.2 Menulis huruf kecil a hingga z



36

6. Kemahiran Menulis


6.1 Menulis huruf


6.1.2 Menulis huruf kecil a hingga z



37

6. Kemahiran Menulis


6.2 Menulis suku kata


6.2.1 Menyalin suku kata KV



38

6. Kemahiran Menulis

6.2 Menulis suku kata

6.2.1 Menyalin suku kata KV



39

KOMUNIKASI
7. Kemahiran Komunikasi



7.1 Bercerita tentang diri dan keluarga



7.1.1 Bercerita tentang diri sendiri



40

KOMUNIKASI
7. Kemahiran Komunikasi


7.1 Bercerita tentang diri dan keluarga

7.1.2 Bercerita tentang keluarga



41


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


No comments:

Post a Comment