KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Tuesday, 28 February 2012

RPT KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 1

RANCANGAN TAHUNAN PENIDIDIKAN MUZIK (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)
TAHUN 1MINGGU

TEMA / UNIT
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

1

1. Persepsi muzik


1.1 Mengenal irama dalam muzik


1.1.1 Memberi respon terhadap detik
         lagu yang diperdengar2

1. Persepsi muzik


1.1 Mengenal irama dalam muzik


1.1.1 Memberi respon terhadap detik
         lagu yang diperdengar3

1. Persepsi muzik


1.1 Mengenal irama dalam muzik


1.1.2 Memberi respon terhadap tempo
         lagu yang diperdengar4

1. Persepsi muzik


1.1 Mengenal irama dalam muzik


1.1.3 Memberi respon secara lisan/
         gerakan terhadap corak
         irama dalam lagu yang
         diperdengar5


1. Persepsi muzik

1.2 Mengenal melodi dalam muzik

1.2.1 Mengenal pic yang diperdengar


6


1. Persepsi muzik


1.2 Mengenal melodi dalam muzik

1.2.1 Mengenal pic yang diperdengar


7


1. Persepsi muzik


1.2 Mengenal melodi dalam muzik1.2.2 Mengenal solfa so,mi8

1. Persepsi muzik


1.3 Mengenal ekspresi dalam muzik


1.3.1 Memberi respon terhadap
         dinamik pada lagu yang
         diperdengar9


1. Persepsi muzik


1.3 Mengenal ekspresi dalam muzik


1.3.1 Memberi respon terhadap
         dinamik pada lagu yang
         diperdengar10

1. Persepsi muzik


1.3 Mengenal ekspresi dalam muzik


1.3.2 Memberi respon yang sesuai
         terhadap mud lagu yang
         diperdengar11

2. Pengalaman nyanyian


2.1 Menyanyi mengikut muzik

2.1.1 Menyanyi dengan teknik
         pernafasan yang betul12


2. Pengalaman nyanyian


2.1 Menyanyi mengikut muzik

2.1.2 Menyanyi dengan postur badan
         yang betul13

2. Pengalaman nyanyian


2.1 Menyanyi mengikut muzik

2.1.3 Menyanyi dengan sebutan yang
         jelas14


2. Pengalaman nyanyian


2.1 Menyanyi mengikut muzik


2.1.3 Menyanyi dengan sebutan yang
         jelas

15

2. Pengalaman nyanyian


2.1 Menyanyi mengikut muzik2.1.4 Menyanyi dengan ekspresi yang
         sesuai


16

2. Pengalaman nyanyian


2.1 Menyanyi mengikut muzik


2.1.5 Menyanyi lagu berdasarkan
         melodi17

2. Pengalaman nyanyian


2.1 Menyanyi mengikut muzik


2.1.6 Menyanyi lagu mengikut tempo,
         pic dan dinamik18

2. Pengalaman nyanyian


2.1 Menyanyi mengikut muzik


2.1.6 Menyanyi lagu mengikut tempo,
         pic dan dinamik19


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21

3. Pengalaman perkusi


3.1 Meneroka bunyi dari pelbagai
      sumber melalui pengamatan
      pendengaran

3.1.1 Meniru bunyi haiwan, bunyi dari
         pelakuan manusia,bunyi
         kenderaan, bunyi alam sekitar       
         dan bunyi alat muzik22

3. Pengalaman perkusi


3.1 Meneroka bunyi dari pelbagai
      sumber melalui pengamatan
      pendengaran

3.1.1 Meniru bunyi haiwan, bunyi dari
         pelakuan manusia, bunyi
         kenderaan, bunyi alam sekitar
        dan bunyi alat muzik


23


3. Pengalaman perkusi


3.1 Meneroka bunyi dari pelbagai
      sumber melalui pengamatan
      pendengaran

3.1.2 Membezakan bunyi haiwan, bunyi
         dari pelakuan manusia, bunyi
         kenderaan, bunyi alam sekitar  
         dan bunyi alat muzik24

3. Pengalaman perkusi


3.1 Meneroka bunyi dari pelbagai
      sumber melalui pengamatan
      pendengaran

3.1.2 Membezakan bunyi haiwan, bunyi
         dari pelakuan manusia, bunyi
         kenderaan, bunyi alam sekitar
         dan bunyi alat muzik25

3. Pengalaman perkusi


3.2 Mengenal alat perkusi


3.2.1 Mengenal alat perkusi dari bahan
         persekitaran26

3. Pengalaman perkusi


3.2 Mengenal alat perkusi


3.2.2 Mengenal alat perkusi tradisional27

3. Pengalaman perkusi


3.2 Mengenal alat perkusi


3.2.3 Mengenal alat perkusi moden28

3. Pengalaman perkusi


3.2 Mengenal alat perkusi


3.2.4 Memegang alat perkusi secara
         bebas29

3. Pengalaman perkusi


3.2 Mengenal alat perkusi


3.2.5 Memegang alat perkusi dengan
         betul30

3. Pengalaman perkusi


3.3 Memainkan alat perkusi


3.3.1 Memainkan alat perkusi secara
         bebas


31

3. Pengalaman perkusi


3.3 Memainkan alat perkusi


3.3.2 Memainkan alat perkusi dengan
         betul32

4. Apresiasi dan estetika
    seni

4.1 Melakukan pergerakan anggota
      badan untuk menghasilkan bunyi

4.1.1  Menghasilkan bunyi
          menggunakan mulut, tangan,
          kaki dan jari33

4. Apresiasi dan estetika
    seni

4.1 Melakukan pergerakan anggota
      badan untuk menghasilkan bunyi

4.1.1 Menghasilkan bunyi
         menggunakan mulut, tangan, kaki
         dan jari34

4. Apresiasi dan estetika
    seni

4.2 Membuat pergerakan mengikut
      irama lagu


4.2.1 Melakukan gerakan secara bebas35

4. Apresiasi dan estetika
    seni

4.2 Membuat pergerakan mengikut
      irama lagu


4.2.2 Melakukan gerakan secara
         terkawal36

4. Apresiasi dan estetika
    seni

4.3 Menghargai kesenian dan
      kebudayaan


4.3.1 Mengenal kebudayaan negeri
         dalam Malaysia

4.3.2 Menjalankan aktiviti kebudayaan37

4. Apresiasi dan estetika
    seni

4.3 Menghargai kesenian dan
      kebudayaan


4.3.1 Mengenal kebudayaan negeri
         dalam Malaysia4.3.2 Menjalankan aktiviti kebudayaan38

5. Seni lakon


5.1 Latihan asas lakonan


5.1.1 Melakukan latihan mengawal
         pernafasan39

5. Seni lakon5.1 Latihan asas lakonan


5.1.2 Melakukan latihan pergerakan
         mengikut ruang dan masa 40

5. Seni lakon


5.1 Latihan asas lakonan
      mudah diperolehi

5.1.2 Melakukan latihan pergerakan
         mengikut ruang dan masa 41


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


No comments:

Post a Comment