KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Tuesday, 28 February 2012

RPT KSSR PTL TAHUN 1

RANCANGAN TAHUNAN PENGURUSAN TINGKAH LAKU  (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)
TAHUN 1MINGGU

TEMA / UNIT
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

1

1. Disiplin Diri


1.1 Beratur mengikut keperluan di
      sesuatu tempat


1.1.1 Beratur mengikut giliran2

1. Disiplin Diri
                         


1.1 Beratur mengikut keperluan di
      sesuatu tempat

1.1.2 Beratur dengan betul dan tertib3

1. Disiplin Diri
                         


1.1   Beratur mengikut keperluan di
sesuatu tempat


1.1.3 Beratur dengan senyap4

1. Disiplin Diri
                         


1.2 Mematuhi arahan yang diterima


1.2.1 Mendengar arahan lisan yang
         diberi51. Disiplin Diri
                         


1.2 Mematuhi arahan yang diterima


1.2.2 Melaksanakan arahan yang diberi6


1. Disiplin Diri


1.3 Mematuhi peraturan pakaian
      seragam sekolah

1.3.1 Memakai pakaian seragam
         sekolah yang lengkap7


1. Disiplin Diri


1.3 Mematuhi peraturan pakaian
      seragam sekolah

1.3.1 Memakai pakaian seragam
         sekolah yang lengkap8

1. Disiplin Diri


1.3 Mematuhi peraturan pakaian
      seragam sekolah

1.3.2 Menjaga kekemasan pakaian
         seragam sekolah9


1. Disiplin Diri


2.1 Memperkenalkan diri sendiri


2.1.1 Mengetahui nama sendiri10

2. Kemahiran Sosial


2.1 Memperkenalkan diri sendiri


2.1.2 Mengetahui umur sendiri11

2. Kemahiran Sosial


2.1 Memperkenalkan diri sendiri


2.1.3 Mengetahui tempat tinggal sendiri12


2. Kemahiran Sosial


2.2 Mengenal rakan-rakan sebaya
      dalam kelas

2.2.1 Menyebut nama rakan sekelas13

2. Kemahiran Sosial


2.2 Mengenal rakan-rakan sebaya
      dalam kelas


2.2.2 Mengetahui jantina rakan sekelas14


2. Kemahiran Sosial


2.3 Melafazkan panggilan yang sesuai
      untuk orang lain

2.3.1 Melafazkan panggilan yang betul
         kepada setiap ahli keluarga15

2. Kemahiran Sosial
    diri

2.3 Melafazkan panggilan yang sesuai
      untuk orang lain


2.3.1 Melafazkan panggilan yang betul
         kepada setiap ahli keluarga


16

2. Kemahiran Sosial


2.3 Melafazkan panggilan yang sesuai
      untuk orang lain2.3.2 Menggunakan kata ganti nama
         diri yang betul17

3. Keselamatan Diri


3.1 Mengamalkan perbuatan yang betul
     di sekolah


3.1.1 Berjalan mengikut laluan yang
         telah ditetapkan18

3. Keselamatan Diri


3.1 Mengamalkan perbuatan yang betul
     di sekolah


3.1.1 Berjalan mengikut laluan yang
         telah ditetapkan19


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21

3. Keselamatan Diri


3.1 Mengamalkan perbuatan yang betul
      di sekolah


3.1.2 Tidak berlari di kawasan sekolah22

3. Keselamatan Diri


3.1 Mengamalkan perbuatan yang betul
     di sekolah


3.1.3 Tidak memasuki kawasan
         larangan23


3. Keselamatan Diri3.1 Mengamalkan perbuatan yang betul
      di sekolah


3.1.3 Tidak memasuki kawasan
         larangan24

3. Keselamatan Diri

3.2 Mengamalkan langkah-langkah
      keselamatan yang perlu ketika di
      dapur
3.2.1 Menyimpan peralatan di tempat
         yang betul25

3. Keselamatan Diri


3.2 Mengamalkan langkah-langkah
      keselamatan yang perlu ketika di
      dapur


3.2.2 Mematuhi peraturan keselamatan26

3. Keselamatan Diri


3.3 Mematuhi peraturan keselamatan
      ketika di jalan raya


3.3.1 Melintas jalan raya dengan cara
         yang betul27

3. Keselamatan Diri


3.3 Mematuhi peraturan keselamatan
      ketika di jalan raya

3.3.2 Berjalan kaki secara melawan
         arus di jalan raya28

3. Keselamatan Diri

3.3 Mematuhi peraturan keselamatan
      ketika di jalan raya

3.3.2 Berjalan kaki secara melawan
         arus di jalan raya29

4. Tatasusila / Adab


4.1 Melafazkan ucapan bertatasusila


4.1.1 Memberikan ucapan yang sesuai30

4. Tatasusila / Adab


4.1 Melafazkan ucapan bertatasusila


4.1.1 Memberikan ucapan yang sesuai31

4. Tatasusila / Adab


4.1 Melafazkan ucapan bertatasusila


4.1.2 Meminta izin untuk pergi ke
         tandas32

4. Tatasusila / Adab


4.1 Melafazkan ucapan bertatasusila

4.1.3 Meminta izin untuk meminjam
         barang33

4. Tatasusila / Adab


4.2 Menunjukkan aksi yang sopan
      semasa berinteraksi

4.2.1 Mendengar arahan dengan penuh
         perhatian34

4. Tatasusila / Adab


4.2 Menunjukkan aksi yang sopan
      semasa berinteraksi


4.2.2 Memahami arahan yang diberi35

4. Tatasusila / Adab


4.2 Menunjukkan aksi yang sopan
      semasa berinteraksi


4.2.2 Memahami arahan yang diberi36

4. Tatasusila / Adab


4.2 Menunjukkan aksi yang sopan
      semasa berinteraksi

4.2.3 Melakukan arahan ringkas yang
        diberi 37

5. Emosi


5.1 Mengenal emosi asas


5.1.1 Menunjukkan aksi gembira38

5. Emosi


5.1 Mengenal emosi asas


5.1.2 Menunjukkan aksi sedih39

5. Emosi5.1 Mengenal emosi asas


5.1.3 Menunjukkan aksi marah
40

5. Emosi

5.1 Mengenal emosi asas

5.1.4 Menunjukkan aksi takut 41


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN42


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


2 comments: