KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Tuesday, 28 February 2012

RPT KSSR MATEMATIK TAHUN 1

RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)
TAHUN 1
MINGGU

TEMA / UNIT
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

1

1. Pranombor


1.1 Mengklasifikasikan objek mengikut warna


1.1.1 Mengasingkan objek mengikut
         warna asas


2

1. Pranombor


1.1 Mengklasifikasikan objek mengikut warna


1.1.2 Menyebut warna asas dengan
         menggunakan bahan maujud

1.1.4 Menamakan warna asas dengan
         menggunakan bahan maujud3

1. Pranombor


1.1 Mengklasifikasikan objek mengikut  warna


1.1.3 Menyebut warna asas dengan
         menggunakan bahan semi
         maujud

1.1.5 Menamakan warna asas dengan
        menggunakan bahan semi maujud4

1. Pranombor


1.2 Mengklasifikasikan objek mengikut   bentuk


1.2.1 Mengasingkan objek mengikut
         bentuk asas51. Pranombor


1.2 Mengklasifikasikan objek mengikut
      bentuk


1.2.2 Menyebut bentuk asas dengan
         menggunakan bahan maujud

1.2.4 Menamakan bentuk asas dengan  
        menggunakan bahan maujud6


1. Pranombor


1.2 Mengklasifikasikan objek mengikut
      bentuk


1.2.3 Menyebut bentuk asas dengan   
         menggunakan bahan semi
         maujud

1.2.5 Menamakan bentuk asas dengan
         menggunakan bahan semi
         maujud7


1. Pranombor


1.3 Mengklasifikasikan objek mengikut
      saiz


1.3.1 Mengasingkan objek mengikut
         saiz8

1. Pranombor


1.3 Mengklasifikasikan objek mengikut
     saiz


1.3.2 Menyebut saiz dengan
         menggunakan bahan maujud9


1. Pranombor


1.3 Mengklasifikasikan objek mengikut
      saiz


1.3.3 Menyebut saiz dengan
         menggunakan bahan semi
         maujud10

1. Pranombor


1.3 Mengklasifikasikan objek mengikut  
      saiz


1.3.4 Menamakan saiz dengan
         menggunakan bahan maujud11

1. Pranombor

1.3 Mengklasifikasikan objek mengikut
     saiz

1.3.5 Menamakan saiz dengan
         menggunakan bahan semi
         maujud


12


2. Nombor bulat dalam
    lingkungan 10

2.1 Menamakan nombor 1 hingga 9


2.1.1 Menyebut nombor dalam
         lingkungan 1 hingga 913

2. Nombor bulat dalam
    Lingkungan 10

2.1 Menamakan nombor 1 hingga 9


2.1.2 Mengenal simbol nombor dalam
         lingkungan 1 hingga 914


2. Nombor bulat dalam
    lingkungan 10

2.1 Menamakan nombor 1 hingga 9


2.1.3 Menamakan nombor dalam
         lingkungan 1 hingga 915

2. Nombor bulat dalam
    lingkungan 10

2.2 Menamakan nombor 0 dan 10


2.2.1 Menyebut nombor 0 dan 10

2.2.2 Mengenal nombor 0 dan 10

2.2.3 Menamakan nombor 0 dan 1016

2. Nombor bulat dalam
    lingkungan 10

2.3 Membilang nombor 0 hingga 10
      secara tertib menaik/menurun


2.3.1 Membilang nombor 0 hingga 10
         mengikut urutan menaik

2.3.2 Menyusun nombor 0 hingga 10
         mengikut urutan menaik17

2. Nombor bulat dalam
    lingkungan 10

2.3 Membilang nombor 0 hingga 10
      secara tertib menaik/menurun


2.3.3 Membilang nombor 0 hingga 10
         mengikut urutan menurun

 2.3.4 Menyusun nombor 0 hingga 10
          mengikut urutan menurun18

2. Nombor bulat dalam
    lingkungan 10

2.3 Membilang nombor 0 hingga 10
      secara tertib menaik/menurun


2.3.5 Menyusun rangkaian nombor 0
         hingga 1019


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21

2. Nombor bulat dalam
    lingkungan 10

2.4 Menentukan nilai nombor


2.4.1 Menentukan nilai nombor dengan
         kuantiti22

2. Nombor bulat dalam
    lingkungan 10

2.5 Menulis nombor 0 hingga 10


2.5.1 Membuat lakaran nombor 0
         hingga 10 di atas pasir23


2. Nombor bulat dalam
    lingkungan 10

2.5 Menulis nombor 0 hingga 10


2.5.2 Menyurih bentuk nombor 0
         hingga 10 di atas kertas pasir24

2. Nombor bulat dalam
    lingkungan 10

2.5 Menulis nombor 0 hingga 10


2.5.3 Menekap bentuk nombor 0
         hingga 10 di atas nombor yang
         telah disediakan25

2. Nombor bulat dalam
    lingkungan 10
2.5 Menulis nombor 0 hingga 10


2.5.4 Menulis nombor 0 hingga 10
         dengan cara yang betul26

2. Nombor bulat dalam
    lingkungan 10

2.5 Menulis nombor 0 hingga 10


2.5.4 Menulis nombor 0 hingga 10
        dengan cara yang betul27

2. Nombor bulat dalam
    lingkungan 10

2.6 Penggunaan nombor dalam
     kehidupan harian


2.6.1 Menyebut nombor di persekitaran28

3. Operasi tambah dalam
     lingkungan 10


3.1 Menguasai konsep tambah


3.1.1 Menyatukan dua kumpulan benda29

3. Operasi tambah dalam
     lingkungan 10


3.1 Menguasai konsep tambah


3.1.2 Penambahan dengan membilang  
         semua30

3. Operasi tambah dalam
     lingkungan 10


3.2 Menambah sebarang dua nombor


3.2.1 Menambah sebarang dua nombor
        0 hingga 10 tanpa mengumpul
        semula dengan menggunakan
        bahan maujud31

3. Operasi tambah dalam
     lingkungan 10


3.2 Menambah sebarang dua nombor


3.2.2 Menambah sebarang dua nombor
        0 hingga 10 tanpa mengumpul
        semula dengan menggunakan
        bahan semi maujud32

4. Operasi tolak dalam
    lingkungan 104.1 Menguasai konsep tolak


4.1.1 Mengurangkan benda dalam
         kumpulan33

4. Operasi tolak dalam
     lingkungan 10

4.1 Menguasai konsep tolak

4.1.2 Penolakan dengan mencari
         perbezaan34

4. Operasi tolak dalam
     lingkungan 10


4.2 Menolak sebarang dua nombor


4.2.1 Menolak sebarang dua nombor 0
        hingga 10 dengan menggunakan
        bahan maujud35

4. Operasi tolak dalam
    lingkungan 10


4.2 Menolak sebarang dua nombor


4.2.2 Menolak sebarang dua nombor 0
         hingga 10 dengan menggunakan
         bahan semi maujud36

5. Wang


5.1 Mengenal mata wang Malaysia


5.1.1 Mengenal wang syiling 5 sen, 10
         sen, 20 sen dan 50 sen37

5. Wang


5.1 Mengenal mata wang Malaysia


5.1.2 Mengenal wang kertas RM 1, RM
        5 dan RM 1038

6. Masa dan Waktu


6.1 Menentukan konsep waktu


6.1.1 Menyatakan waktu dalam satu
         hari ( pagi, tengah hari, petang
         dan malam)39

6. Masa dan Waktu


6.1 Menentukan konsep waktu

6.1.2 Menamakan waktu dalam satu
         hari berdasarkan gambar40

6. Masa dan Waktu


6.2 Mengenal konsep hari


6.2.1 Menyatakan hari dalam seminggu
         mengikut guru (Isnin, Selasa,
         Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu
         dan Ahad)41


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


No comments:

Post a Comment