KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH. BERUSAHA MENCARI DAN MENAMBAH ILMU BUKANNYA MENGHARAPKAN APA YANG ADA.

Tuesday, 28 February 2012

RPT PENGURUSAN DIRI KSSR TAHUN 1

RANCANGAN TAHUNAN PENGURUSAN DIRI (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)
TAHUN 1MINGGU

TEMA / UNIT
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

1

1. Urus Diri


1.1 Mengenal anggota badan


1.1.1 Menamakan bahagian kepala


2

1. Urus Diri         


1.1 Mengenal anggota badan


1.1.2 Menamakan bahagian badan3

1. Urus Diri         


1.1 Mengenal anggota badan


1.1.3 Menamakan bahagian kaki4

1. Urus Diri         


1.2 Mengamalkan cara makan dan
      minum yang betul

1.2.1 Menamakan peralatan yang
         digunakan untuk makan51. Urus Diri         


1.2 Mengamalkan cara makan dan
      minum yang betul

1.2.2 Menamakan peralatan yang  
         digunakan untuk minum6


1. Urus Diri         


1.3 Mengamalkan cara berpakaian
      yang betul

1.3.1 Menamakan pakaian dalam
7


1. Urus Diri         


1.3 Mengamalkan cara berpakaian
      yang betul


1.3.2 Menamakan pakaian8

2. Kebersihan diri


2.1 Mengamalkan penjagaan
      kebersihan diri

2.1.1 Menjaga kebersihan setiap
         anggota badan


9


2. Kebersihan diri


2.1 Mengamalkan penjagaan
      kebersihan diri

2.1.1 Menjaga kebersihan setiap
         anggota badan10

2. Kebersihan diri


2.1 Mengamalkan penjagaan
      kebersihan diri

2.1.2 Latihan amali menjaga
         kebersihan diri11

2. Kebersihan diri


2.1 Mengamalkan penjagaan
      kebersihan diri

2.1.2 Latihan amali menjaga  
         kebersihan diri12


2. Kebersihan diri


2.2 Mengamalkan penjagaan
      kebersihan pakaian

2.2.1 Menjaga kebersihan pakaian
         dalam13

2. Kebersihan diri


2.2 Mengamalkan penjagaan
      kebersihan pakaian


2.2.2 Menjaga kebersihan pakaian14


3. Peralatan kebersihan
    diri

3.1 Menggunakan alat kebersihan diri


3.1.1 Menamakan peralatan kebersihan  
         diri15

3. Peralatan kebersihan
    diri

3.1 Menggunakan alat kebersihan diri


3.1.2 Menggunakan peralatan
         kebersihan diri16

3. Peralatan kebersihan
    diri

3.1 Menggunakan alat kebersihan diri
3.1.2 Menggunakan peralatan
         kebersihan diri17

3. Peralatan kebersihan
    diri

3.1 Menggunakan alat kebersihan diri


3.1.3 Latihan amali menggunakan
         peralatan kebersihan diri18

3. Peralatan kebersihan
    diri

3.1 Menggunakan alat kebersihan diri


3.1.3 Latihan amali menggunakan
         peralatan kebersihan diri19


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21

3. Peralatan kebersihan
    diri

3.1 Menggunakan alat kebersihan diri


3.1.4 Menggunakan peralatan
         kebersihan diri yang telah
         diubahsuai mengikut
         ketidakupayaan murid22

4. Penggunaan tandas


4.1 Menggunakan kemudahan dalam
      tandas

                                              
4.1.1 Mengecam simbol tandas23


4. Penggunaan tandas


4.1 Menggunakan kemudahan dalam
      tandas


4.1.2 Menggunakan kemudahan di
        dalam tandas24

4. Penggunaan tandas


4.1 Menggunakan kemudahan dalam
      tandas


4.1.3 Latihan amali cara menggunakan
         tandas duduk
25

4. Penggunaan tandas

4.1 Menggunakan kemudahan dalam
      tandas

4.1.3 Latihan amali cara menggunakan
         tandas duduk26

4. Penggunaan tandas


4.1 Menggunakan kemudahan dalam
      tandas4.1.4 Latihan amali cara menggunakan
         tandas cangkung27

4. Penggunaan tandas


4.1 Menggunakan kemudahan dalam
      tandas


4.1.4 Latihan amali cara menggunakan
         tandas cangkung28

4. Penggunaan tandas


4.1 Menggunakan kemudahan dalam
      tandas


4.1.5 Adab penggunaan tandas29

4. Penggunaan tandas


4.1 Menggunakan kemudahan dalam
      tandas


4.1.6 Menjaga keselamatan semasa
         penggunaan tandas


30

5. Pengurusan dalam dan luar
    bilik darjah


5.1 Penjagaan dalam dan luar bilik
      darjah


5.1.1 Menamakan alatan dalam bilik
         darjah31

5. Pengurusan dalam dan luar
    bilik darjah


5.1 Penjagaan dalam dan luar bilik
      darjah


5.1.1 Menamakan alatan dalam bilik
         darjah32

5. Pengurusan dalam dan luar
    bilik darjah


5.1 Penjagaan dalam dan luar bilik
      darjah


5.1.2 Menamakan alatan luar bilik
         darjah33

5. Pengurusan dalam dan luar
    bilik darjah


5.1 Penjagaan dalam dan luar bilik
      darjah

5.1.3 Mengamalkan kebersihan dalam
         bilik darjah


34

5. Pengurusan dalam dan luar
    bilik darjah

5.1 Penjagaan dalam dan luar bilik
      darjah


5.1.4 Mengamalkan kebersihan luar
         bilik darjah35

5. Pengurusan dalam dan luar
    bilik darjah


5.2 Mengamalkan peraturan dalam dan
      luar bilik darjah

5.2.1 Menyebut peraturan dalam bilik
         darjah36

5. Pengurusan dalam dan luar
    bilik darjah

5.2 Mengamalkan peraturan dalam dan
      luar bilik darjah

5.2.2 Menyebut peraturan luar bilik
         darjah 37

6. Pengurusan tempat tinggal

6.1 Mengenal ruang atau bilik dalam
      rumah

6.1.1 Menamakan ruang atau bilik
         dalam rumah38

6. Pengurusan tempat tinggal


6.1 Mengenal ruang atau bilik dalam
      rumah


6.1.1 Menamakan ruang atau bilik
         dalam rumah39

6. Pengurusan tempat tinggal


6.1 Mengenal ruang atau bilik dalam
      rumah


6.1.2 Menamakan peralatan dalam
         setiap ruang atau bilik
40

6. Pengurusan tempat tinggal

6.1 Mengenal ruang atau bilik dalam
      rumah

6.1.2 Menamakan peralatan dalam
         setiap ruang atau bilik 41


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


No comments:

Post a Comment